powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Nominacje do Nagrody Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych

Poznaliśmy nominacje do Nagrody Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych.

Członkowie Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych nominowali następujące książki do Nagrody PTBT za najlepszą publikację książkową z zakresu wiedzy o dramacie, teatrze, widowiskach i innych sztukach performatywnych wydaną w roku 2019 (w kolejności alfabetycznej tytułów):

"Archiwum teatru XIX wieku. Ludzie, dokumenty, historie" / Dorota Jarząbek-Wasyl, Barbara Maresz. - Kraków: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2019.

"Demokracja. Przedstawienia" (seria: "Teatr publiczny. Przedstawienia 1765-2015") / Joanna Krakowska. - Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut Sztuki PAN, 2019.

"Hamlet.pl. Myślenie Hamletem w powojennej kulturze polskiej" / Wanda Świątkowska. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.

"Kantor. Nie/obecność" / Katarzyna Fazan. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.

"Teatr i polityka. Dyskursy polityczne w polskiej dramaturgii współczesnej" / Piotr Dobrowolski. - Poznań: Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne", 2019.

O terminie uroczystości ogłoszenia tytułu książki-laureatki i wręczenia Nagrody poinformujemy oddzielnie.