powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Poznań. Polski Teatr Tańca ogłasza audycję do zespołu

Polski Teatr Tańca ogłasza audycję dla artystów, którzy w sezonie 2020/2021 dołączą do zespołu w bieżącym repertuarze oraz nowych produkcjach. Szukamy 2 mężczyzn na stanowisko artysty-tancerza oraz tancerza-stażysty, posiadających doskonałe umiejętności z zakresu tańca współczesnego, klasycznego oraz improwizacji. Predyspozycje aktorskie oraz wokalne nieobowiązkowe, ale wskazane.

Oferujemy 1 pełny etat (pensja) oraz 1 płatny staż (najniższa krajowa) w dwuzmianowym systemie pracy: 10:00-14:00, 18:00-22:00. W obu przypadkach obowiązuje roczny kontrakt, płatny urlop wypoczynkowy, honorarium za każdy spektakl, pakiet socjalny, dodatek stażowy, per diem podczas spektakli wyjazdowych (stawki krajowe oraz zagraniczne). Istnieje możliwość wynajęcia pokoju w mieszkaniu służbowym.

Audycja odbędzie się w dniach 16-17.05.2020r. w siedzibie Polskiego Teatru Tańca przy ul. Koziej 4 w Poznaniu. Zaproszeni uczestnicy wezmą udział w lekcji tańca klasycznego, tańca współczesnego, improwizacji oraz repertuaru. Jedynie wybrane osoby wezmą udział w drugiej części audycji w dniu 17.05.2020 (niedziela).

Prosimy o przesłanie CV oraz krótkiego materiału wideo o maksymalnej długości 1 minuta (fragmenty spektakli, improwizacja lub wideo w formie showreel) na adres mailowy: praktyki@ptt-poznan.pl.

Końcowa data nadsyłania zgłoszeń: 10.05.2020

Polski Teatr Tańca nie pokrywa zaproszonym na audycję osobom kosztów podróży, zakwaterowania oraz ubezpieczenia.

***

Polish Dance Theatre is looking for artists who will join the company in the current repertoire and new productions in the 2020/2021 season. We are looking for 2 men for the position of artist-dancer and dancer-intern, who have excellent skills in contemporary and classical dance as well as improvisation. Acting and vocal predisposition optional, but advisable.

We offer 1 full-time contract and 1 paid internship (the lowest in Poland) in a two-shift work system: 10:00-14:00, 18:00-22:00. In both cases, there is a one-year contract, paid vacation leave, fee for each performance, social package, internship allowance, per diem during away performances (domestic and foreign rates). It is possible to rent a room in a company apartment.

The audition will be held on 16-17.05.2020 at the headquarters of the Polish Dance Theater at Kozia 4 street in Poznan, Poland. Invited participants will take part in the lessons of classical dance, contemporary dance, improvisation and repertoire. Only selected persons will take part in the second part of the program on 17.05.2020 (Sunday).

Please send your CV and short video material with a maximum length of 1 minute (excerpts from performances, improvisation or video in the form of a showreel) to the e-mail address: praktyki@ptt-poznan.pl.

Deadline for submission: 10.05.2020

The Polish Dance Theater does not cover travel, accommodation and insurance costs for people invited to the audition.