powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Łódź. Ukaże się pełne wydanie dramatów Czechowa

Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka we współpracy z Fundacją prof. Jacka Orłowskiego - Instytut Teatralny im. Mieczysława Hertza, planuje publikację kompletnego wydania "Dramatów" Antoniego Czechowa.

W zbiorze znajdą się dramaty: "Płatonow", "Iwanow", "Kusy", "Mewa", "Wujaszek Wania", "Trzy siostry" i "Wiśniowy sad". Wszystkie publikowane utwory zostały przetłumaczone w ostatnich kilkudziesięciu latach przez najwybitniejszych znawców twórczości autora "Wujaszki Wani" takich jak: Jarosław Iwaszkiewicz, Artur Sandauer , Natalia Gałczyńska, Czesław Jastrzębiec - Kozłowski i Adam Tarn. Publikując klasyczne przekłady, które na stałe weszły do literatury polskiej, chcemy jednocześnie pokazać dramaty Czechowa w nowym świetle nawiązując do współczesnych badań nad jego twórczością. Dlatego wstęp do książki napisała prof. Marina Litavrina jedna z najwybitniejszych rosyjskich badaczek dramaturgii Czechowa ze słynnej szkoły teatralnej GITIS w Moskwie.

Publikacja zawierać będzie przypisy do poszczególnych dramatów oraz wyczerpującą bibliografię, kalendarium życia Czechowa, a także biogramy autorów poszczególnych przekładów. Oprawą graficzną książki przygotuje prof. ASP w Łodzi dr hab. Piotr Karczewski ,dziekan wydziału grafiki łódzkiej ASP. Opiekę merytoryczną nad publikacja sprawuje prof. AST w Krakowie i Szkoły Filmowej w Łodzi Jacek Orłowski.

Przygotowywana publikacja prezentuje krytyczne opracowanie wszystkich dramatów Czechowa z obszernym komentarzem dotyczącym kontekstu kulturowego. Czechow-pisarz wykorzystywał bogaty zasób idiomów: język bohaterów jest kluczem do poznania ich wewnętrznego świata i właściwego odczytania ich postaw czy sposobu myślenia. Krytyczny komentarz stara się zrekonstruować te idiomy, dzięki czemu teksty dramatyczne stają się znacznie bardziej zrozumiałe dla współczesnego czytelnika. W ostatnich czterdziestu latach badania nad twórczością Czechowa przezywają rozkwit - zarówno w Rosji, jak też na Zachodzie (głównie w obszarze anglojęzycznym). Niniejsza publikacja bazuje na rezultatach tych badań. Opatrzona zostanie również w bibliografię uwzględniającą najważniejsze interpretacje twórczości Czechowa od końca XIX wieku aż do czasów współczesnych wraz z krótkim omówieniem każdej z tych pozycji. Dzięki temu stanowić może pomocne, nieobecne dotychczas w języku polskim narzędzie dla ludzi teatru oraz wszystkich zainteresowanych twórczością rosyjskiego pisarza i szerzej - rosyjską kulturą klasyczną końca XIX wieku.

Publikację dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.