powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Gdańsk. Rusza nabór do SzekspirOFF 2020. Uwaga, są zmiany!

Tegoroczna, 10. już edycja offowego, alternatywnego nurtu Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku - SzekspirOFF - ma nowego Kuratora oraz częściowo zmieniony regulamin. Organizatorzy Festiwalu - Gdański Teatr Szekspirowski i Fundacja Theatrum Gedanense - otworzyli też nowy Konkurs na wsparcie projektów artystycznych.

W jego ramach można otrzymać dofinansowanie produkcji wydarzenia artystycznego, którego premiera odbędzie się w trakcie Festiwalu. Nabór do obydwu konkursów rusza już dzisiaj, 5 marca 2020 roku.

Tegoroczny 24. Festiwal Szekspirowski w Gdańsku odbędzie się w dniach 31 lipca - 9 sierpnia 2020 roku. Tradycyjnie złożą się na niego wydarzenia w Nurcie Głównym oraz nurcie SzekspirOFF - który już po raz piąty przyjmie formułę Konkursu. A nawet dwóch: na produkcję projektu artystycznego oraz na prezentację gotowego wydarzenia.

Podobnie, jak w poprzednich edycjach, do Konkursu SzekspirOFF mogą zgłaszać się OFF-owe, niezależne zespoły teatralne, a także twórcy indywidualni z Polski i zagranicy, którzy przygotują wydarzenia artystyczne oparte na twórczości Williama Szekspira. W konkursie nie mogą brać udziału instytucje kultury, w tym teatry instytucjonalne, ani szkoły teatralne. Nową Kuratorką nurtu SzekspirOFF została Katarzyna Knychalska, założycielka i prezeska Fundacji Teatr-Nie Taki we Wrocławiu, wydawca i redaktorka naczelna portalu Teatralny.pl i czasopisma o teatrach niezależnych "nietak!t". Współtwórczyni Ogólnopolskiej Offensywy Teatralnej.

Konkurs na wsparcie projektów artystycznych

Nowością jest otwarty w tym roku Konkurs na wsparcie projektów artystycznych, odbywający się w ramach SzekspirOFF 2020. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najbardziej wartościowych projektów artystycznych opartych na twórczości Williama Szekspira lub nią inspirowanych i wsparcie ich produkcji oraz ich prezentacja w ramach nurtu SzekspirOFF podczas Festiwalu Szekspirowskiego. Konkurs otwarty jest na eksperyment i poszukiwanie nowatorskich form wyrazu. Podobnie jak w wypadku Konkursu SzekspirOFF, Konkurs na wsparcie projektów artystycznych dopuszcza projekty wydarzeń przygotowane wg różnorodnych środków wyrazu artystycznego. Każdy Uczestnik może zgłosić do udziału w Konkursie maksymalnie dwa projekty. Produkcje wyłonione w konkursie na wsparcie projektów artystycznych nie podlegają ocenie Jury w Konkursie SzekspirOFF. Termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu na wsparcie projektów artystycznych mija 12.04.2020 roku godz. 12:00. Materiały zgłoszeniowe należy wysłać na adres: fs.szekspiroff@gmail.com.

- Już po raz 10ty nurt SzekspirOFF towarzyszy Festiwalowi Szekspirowskiemu i z roku na rok zdobywa coraz większe zainteresowanie świata offu oraz widzów. Chcemy pójść o krok dalej i poszukać takiej formy wsparcia niezależnych artystów, która da im nowy impuls do eksplorowania twórczości William Szekspira. - mówi Katarzyna Knychalska, Kuratorka SzekspirOFF 2020.

Konkurs SzekspirOFF 2020

Celem konkursu, który po raz pierwszy został przeprowadzony w 2016 roku, jest wyłonienie i prezentacja najciekawszych wydarzeń artystycznych opartych na twórczości Williama Szekspira lub nią inspirowanych, zrealizowanych przez niezależnych twórców w Polsce i na świecie. Wyłonione w naborze wydarzenia prezentowane podczas festiwalu oceniane są przez trzyosobowe Jury Konkursu, w którego skład wchodzą reżyserzy, dyrektorzy teatrów i krytycy teatralni. Łączna pula nagród w Konkursie to 15 tysięcy złotych. Termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu SzekspirOFF mija 12.05.2020 roku godz. 12:00.

Piąta edycja Konkursu SzekspirOFF, podobnie jak w poprzednim roku, jest częścią prowadzonego przez GTS dwuletniego projektu "Shaking the Walls" współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Kreatywna Europa. Tematem przewodnim Konkursu SzekspirOFF 2019 jest więc artystyczna interpretacja murów, podziałów, granic między ludźmi.

Obydwa Konkursy organizowane są przez Gdański Teatr Szekspirowski i Fundację Theatrum Gedanensew ramach 24. edycji Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku. Wyłonione w ich ramach wydarzenia artystyczne złożą się na tegoroczny program nurtu SzekspirOFF.

Celem SzekspirOFFa jest prezentacja najciekawszych pozainstytucjonalnych poszukiwań artystycznych z kraju i z zagranicy, dla których tworzywem lub inspiracją jest twórczość Williama Szekspira. Ten nurt Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku nie ogranicza się do spektakli dramatycznych, ale chętnie prezentuje również wydarzenia muzyczne, filmowe, taneczno - ruchowe czy szeroko rozumiany performance oraz stand-up. Wydarzenia odbywają się zarówno na klasycznych scenach, jak i w przestrzeniach miejskich, klubach oraz na tarasie czy murach Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

Regulaminy obydwu konkursów oraz karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie http://festiwalszekspirowski.pl/pl/nabor-na-szekspiroff-2020/.