powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Poznań. Spotkanie z Andrzejem Lederem w Polskim

Teatr Polski w Poznaniu zaprasza dzisiaj o godz. 19.30 na spotkanie z Andrzejem Lederem, profesorem w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, filozofem kultury i polityki, które odbędzie się po czytaniu performatywnym "Kordiana i chama" Leona Kruczkowskiego w reżyserii Joanny Bednarczyk.

Relacja folwarczna to relacja władzy. Jeden człowiek ma władzę nad innym, może mu coś nakazać, może oceniać, upokarzać i czerpać z tego satysfakcję, może odrzucać i wykluczyć. Jednak relacja folwarczna cechuje się czymś szczególnym; jedna strona jest tu o wiele potężniejsza od drugiej, ta druga sytuuje się w pozycji skrajnej słabości. Wzorcem jest tu oczywiście władza feudalnego pana nad poddanymi, ale w dzisiejszym świecie dotyczy bardzo wielu hierarchicznie uporządkowanych i jednocześnie potencjalnie antagonistycznych odniesień między ludźmi.

---

"Kordian i cham" po ponad pół wieku wraca na scenę Teatru Polskiego w Poznaniu. W dzisiejszej napiętej rzeczywistości społecznej powrót do Kruczkowskiego wydaje się wręcz obowiązkowy. Jak pokazuje dysproporcja między liczbą wystawień chociażby "Kordiana" Juliusza Słowackiego a wystawieniami "Kordiana i chama" Kruczkowskiego, o społecznej krzywdzie wolimy nie pamiętać i nie chcemy się nią zajmować. Wolimy myśleć o sobie jako o potomkach szlachty, a nie chłopstwa.

"Kordian i cham" jest jedną z ostatnich powieści mówiących o społecznej krzywdzie wprost. Kruczkowski bezwzględnie próbuje się z nią rozliczyć, dając inspirację następcom.

Kontakt: rezerwacja@teatr-polski.pl, 61 852 05 41; 61 852 56 28.

---

Spotkanie z Andrzejem Lederem

4 marca 2020, godz. 19.30

---

"Kordian i cham"

Czytanie performatywne

reż. Joanna Bednarczyk

4 marca, 18.00

5 marca, 19.00

Malarnia