powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Ostrów Wielkopolski. XXI Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych czeka na zgłoszenia

Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne Pracownia Teatralna organizuje w Ostrowie Wielkopolskim, w dniach 21-23.05.2020 r. XXI Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych.

Festiwal ma charakter konkursowy. Odbędzie się na scenie Ostrowskiego Centrum Kultury i w Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim. Projekt jest dotowany przez Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim oraz przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Regulamin

Organizator: Stowarzyszenie Artystyczno- Edukacyjne PRACOWNIA TEATRALNA. Współpraca: Ostrowskie Centrum Kultury.

Projekt finansowany ze środków Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Termin: 21 - 23. 05. 2020 r.

III. Założenia programowe: 1. OFTN jest spotkaniem niezależnych zespołów teatralnych z całej Polski. 2. Festiwal ma charakter konkursowy. 3. Prezentowane przedstawienia mogą być oparte o wszelkie formy wypowiedzi teatralnej. 4. OFTN umożliwia wymianę doświadczeń oraz kształcenie i doskonalenie warsztatu teatralnego. Pobudza do poszukiwań repertuarowych. Integruje środowisko twórców niezależnych.

IV. Zasady uczestnictwa:

1. Do 31.03.2020 r. należy przesłać:

- nagranie audiowizualne spektaklu,

- wypełnioną kartę zgłoszenia udziału w OFTN,

- materiały informacyjne, reklamowe o zespole i spektaklu,

na adres: Stowarzyszenie Artystyczno- Edukacyjne PRACOWNIA TEATRALNA

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul .Olsztyńska 15 (tel.694 306 295)

lub mailem ( skan karty zgłoszenia, link do nagrania spektaklu ) na adres: oftn@op.pl

2. Do 20.04.2020 r. zespoły zostaną poinformowane o kwalifikacji i zaproszeniu na festiwal.

3. Organizatorzy nie opłacają kosztów honorariów etc. Koszty przejazdu pokrywają uczestnicy lub

placówki delegujące.

4. Prezentacje konkursowe odbędą się w dniach 21-23.05. i mają charakter otwarty dla publiczności.

5. Prezentacje konkursowe będą oceniane przez Jury, które przyzna nagrody pieniężne: zespołowe za spektakl oraz indywidualne za szczególne dokonania artystyczne. Pula nagród wynosi 15 tys. zł.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo ustalania kolejności prezentacji zespołów.

7. Opłaty z tytułu zawartych umów licencyjnych o wykorzystanie praw autorskich pokrywają zespoły

uczestniczące w festiwalu.

8. Uczestnicy OFTN udzielają nieodpłatnie praw do wykorzystania nadesłanych materiałów informacyjnych i reklamowych oraz rejestracji spektakli konkursowych na dowolnych nośnikach, wyłącznie na potrzeby dokumentacji i promocji festiwalu.

V. Warunki organizacyjno - techniczne:

1. Prezentacje spektakli odbędą się w obiektach Ostrowskiego Centrum Kultury. Sceny do wyboru:

a) scena OCK, profesjonalnie wyposażona, światło sceny: 7,30mx4,60m, głębokość 11m; widownia 300 miejsc, (możliwość ustawienia widowni na scenie, ok. 60 miejsc),

b) synagoga, przestrzeń otwarta, bez stałego okotarowania, o wym. ok. 7m x 20m, niemożliwe całkowite zaciemnienie, widownia ok. 100 miejsc.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia dodatkowych miejsc prezentacji.

2. Organizatorzy zapewniają sprzęt oświetleniowy i nagłaśniający wg zapotrzebowania określonego

w karcie zgłoszenia.

3. Gwarantujemy pomoc organizacyjną podczas prezentacji.

VI. Postanowienia końcowe:

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decydują Organizatorzy, mając na uwadze pełne zaspokojenie potrzeb uczestników Festiwalu (w miarę posiadanych możliwości technicznych i organizacyjnych), tak aby udział w teatralnym święcie był przeżyciem pożytecznym i mile wspominanym.

Stowarzyszenie Artystyczno- Edukacyjne Pracownia Teatralna