Słupsk. Festiwal Teatrów Tańca "Otwórz oczy" Sfera Ruchu

Miasto Słupsk i Słupski Ośrodek Kultury we współpracy ze Stowarzyszeniem Enza zapraszają na kolejną edycję Festiwalu Teatrów Tańca Sfera Ruchu Słupsk, który odbędzie się w dniach 02-04.04.2020r. w Teatrze Rondo w Słupsku.

Taniec współczesny, tworzony przez niezawodowe zespoły coraz rzadziej można oglądać na polskich scenach. Chociaż przemawia do widza najbardziej uniwersalnym językiem- mową ciała, często ginie w natłoku wydarzeń komercyjnych. Z tego sprzeciwu zrodził się Festiwal Teatrów Tańca "Otwórz oczy" Sfera Ruchu Słupsk. Organizatorom udało się dotrzeć ze swoim przekazem do ogromnej rzeszy odbiorców, w tym takich, którzy nie mieli wcześniej styczności ze sztuką alternatywną. Dzięki nim w Słupsku odbywają się kolejne edycje festiwalu. Organizatorzy zapraszają gości z Polski i ze świata, prezentują spektakle, tworzą bezpłatne warsztaty, animują i inspirują do działania. Imprezą towarzyszącą jest koncert muzyczny, na którym uczestnicy mają dużą szansę na wspólny dialog, zabawę, wymianę do świadczeń i nawiązywanie współpracy. Główną ideą festiwalu jest integracja środowiska artystycznego.

Kartę zgłoszenia pobrać należy z załączonego pliku [link poniżej], wypełnić i odesłać na adres e-mail teatrenza@gmail.com, wraz z nagraniem spektaklu i trzema zdjęciami zespołu.

Na zgłoszenia spektakli organizatorzy czekają do 23.03.2020r., a ogłoszenie zakwalifikowanych zespołów odbędzie się 24.03.2020r. na profilu FB - Festiwal Teatrów Tańca Sfera Ruchu Słupsk oraz przez pocztę email wybranych zespołów.

Płytę DVD z zapisem spektaklu należy przesłać pocztą na adres Teatr Rondo, ul. Niedziałkowskiego 5a, 76-200 Słupsk lub w linku internetowym na adres: teatrenza@gmail.com

Projekt jest finansowany ze środków Budżetu Partycypacyjnego Miasta Słupsk.

***

Regulamin

Miasto Słupsk i Słupski Ośrodek Kultury we współpracy ze Stowarzyszeniem ENZA zapraszają na 7. Festiwal Teatrów Tańca Sfera Ruchu Słupsk, który odbędzie się w dniach 02-04.04.2020r. w Teatrze Rondo w Słupsku.

Ideą festiwalu jest stworzenie przestrzeni dla twórców teatrów tańca i publiczności do wspólnego spotkania, dialogu i twórczej wymiany pomysłów. Spektrum prezentowanych zjawisk teatralnych zostanie dobrane tak, aby podkreślić bogactwo, różnorodność i wielogłosowość środowiska teatrów tańca.

Na zgłoszenia czekamy do 23.03.2020r., o zespołach zakwalifikowanych do udziału w festiwalu poinformujemy na naszej stronie facebookowej oraz mailowo wybrane zespoły do dnia 24.03.2020r.

-spektakle muszą trwać do 60 minut, których montaż i demontaż nie może przekraczać 10 minut;

-uczestnicy festiwalu muszą mieć powyżej 17 lat;

-kwalifikacja spektaklu do udziału w festiwalu odbędzie się na podstawie przesłanych płyt DVD z zapisem proponowanych spektakli lub linku internetowego na adres teatrenza@gmail.com i wypełnionych kart zgłoszenia na festiwal

-uczestnicy otrzymają informację o zakwalifikowanych spektaklach do 24.03.2020

-wszelkie efekty specjalne wykorzystywane podczas pokazów muszą być uzgodnione z organizatorem;

-kolejność prezentacji oraz ich miejsce ustala organizator;

-organizatorzy zapewniają nagłośnienie, oświetlenie i obsługę techniczną. Nie zapewnia się elementów scenograficznych, instrumentów ani sprzętu specjalistycznego;

-organizatorzy nie zapewniają noclegu ani wyżywienia, uczestnicy otrzymają propozycję bazy noclegowej;

-organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania materiałów zarejestrowanych dowolnymi technikami podczas prezentacji;

-ostateczna interpretacja powyższych zapisów, a także prawo do rozstrzygania kwestii spornych nie ujętych w regulaminie przysługuje organizatorom;

- uczestnicy naszego festiwalu wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku na zdjęciach, nagraniach i itd. powstałych podczas wydarzenia, wykorzystywanych do późniejszej promocji.

Płytę DVD z zapisem spektaklu należy przesłać pocztą na adres Teatr Rondo, ul. Niedziałkowskiego 5a, 76-200 Słupsk lub w linku internetowym na adres teatrenza@gmail.com

Festiwal jest finansowany ze środków Budżetu Partycypacyjnego Miasta Słupsk

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego