Bydgoszcz. Audycje baletowe 2020/2021 w Operze Nova

Balet Opery Nova poszukuje tancerzy solistów, koryfejów, corps de ballet na sezon artystyczny 2020/2021 posiadających wysokie umiejętności w technice tańca klasycznego i współczesnego.

1.Kandydaci proszeni są o przesłanie pełnego CV zawierającego:

datę urodzenia

adres i adres e-mail

wzrost

wagę

wykształcenie

osiągnięcia zawodowe ( wyróżnienia w konkursach baletowych, nagrody, główne role, staże, wcześniejsze miejsca zatrudnienia)

2.Zdjęcie portretowe i baletowe ( w oddzielnych plikach)

3.Nagranie video z wariacją albo pas de deux z repertuaru klasycznego ( linki YouTube, Vimeo itp.)

Prosimy o przysyłanie fotografii i filmów video wykonanych w przeciągu ostatniego roku.

Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne zgłoszenia.

Opera Nova zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Tancerze zakwalifikowani do udziału w audycjach zostaną powiadomieni drogą mailową.

Termin składania dokumentów upływa 10 kwietnia 2020 roku.

Termin audycji to 27 kwietnia 2020 roku o godzinie 10:00 w budynku Opery Nova w Bydgoszczy.

Adres : Opera Nova ul. Marszałka Ferdynanda Focha 5, Bydgoszcz 85-070

Kandydaci proszeni są o przesłanie zgłoszeń na adres e-mail : balet@operanova.bydgoszcz.pl

W przesłanych dokumentach aplikacyjnych prosimy o zawarcie klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 19.09.2019 roku o Ochronie Danych Osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1781)." "Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji pocztą elektroniczną do celów związanych z rekrutacją zgodnie z przepisami art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21.01.2019r. (Dz. U. 2019r. poz.123 tj.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną".

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego