powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Otwartość i transparentność finansowa w TR Warszawa

28 stycznia w TR Warszawa odbyła się konferencja prasowa, na której Natalia Dzieduszycka, dyrektorka TR Warszawa wraz z Grzegorzem Jarzyną, zastępcą dyrektorki ds. artystycznych oraz Romanem Pawłowskim, pełnomocnikiem dyrektorki ds. programu przedstawili efekty realizacji strategii w obszarze otwartości i transparentności finansowej teatru oraz zaprezentowali wypracowaną przez zespół TR Warszawa nową politykę ustalania wynagrodzeń twórców i twórczyń pracujących przy produkcjach spektakli i wydarzeń artystycznych w TR Warszawa.

W strategii rozwoju zespołu TR, wśród najważniejszych celów do osiągnięcia, zapisane zostały transparentne zasady ustalania budżetów i wynagrodzeń. Zobowiązaliśmy się także do stosowania czytelnych i korzystnych warunków współpracy z twórcami i twórczyniami. Realizując ten cel TR Warszawa ogłosił politykę ustalania wynagrodzeń twórców i twórczyń wraz z siatką wynagrodzeń. To kolejny dokument regulujący obszar pracy artystycznej w polskim teatrze publicznym, po zasadach współpracy z twórczyniami i twórcami, wypracowanych w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera w Warszawie w ramach procesu Porozumienia.

Polityka ustalania wynagrodzeń twórców i twórczyń TR Warszawa powstała na bazie rozeznania rynku teatralnego i wieloletniej praktyki produkcyjnej. Wcześniej, głównym kryterium ustalania wynagrodzeń twórczyń i twórców w TR Warszawa, była ocena ich artystycznego dorobku, z konieczności subiektywna. Nowością regulacji jest powiązanie wynagrodzeń z obiektywnymi kryteriami, takimi jak skala produkcji, stopień skomplikowania inscenizacji czy wybór przestrzeni, dla której przeznaczony jest spektakl. Siatka wynagrodzeń odpowiada kategoriom produkcji, jakie zapisano w przyjętej w 2018 roku "Strategii Zespołu TR Warszawa 2019-2023 TEATR OTWARTY": Debiut TR, Start Up, duża produkcja na scenie TR Warszawa/Marszałkowska 8, duża produkcja na scenie TR Warszawa/ATM Studio.

Dokument można znaleźć na stronie internetowej teatru w zakładce "Statut oraz dokumenty organizacyjno-finansowe" (patrz link poniżej).

Realizując obowiązek jawności i otwartości publicznej instytucji kultury, TR Warszawa na tej samej stronie opublikował regulamin organizacyjny wraz ze strukturą, kontrakt dyrektorki teatru, Natalii Dzieduszyckiej, a także zarządzenia w sprawie wyjazdów służbowych i planowania kalendarza pracy teatru. Wymienione dokumenty, wraz ze statutem teatru, koncepcją programową oraz "Strategią Zespołu TR Warszawa 2019-2023 TEATR OTWARTY", regulują najważniejsze obszary działalności TR Warszawa.

Aby spełnić wymagania transparentności i jawności oraz pokazać międzynarodowy kontekst w jakim działa nasz teatr, publikujemy umowy na realizacje spektakli TR Warszawa zawarte z twórczyniami i twórcami, zaliczanymi zgodnie z przyjętą koncepcją programowo-organizacyjną teatru do nurtu międzynarodowego: Grzegorzem Jarzyną, Kornélem Mundruczó i René Polleschem.

W celu uporządkowania i ułatwienia dostępu do informacji publicznych, na stronach TR Warszawa uruchomiony będzie Rejestr Informacji Publicznych, gdzie znajdą się wnioski o udostępnienie informacji publicznej wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Mamy nadzieję, że najnowsze działania TR Warszawa w obszarze otwartości i transparentności staną się ważnym krokiem na drodze do pełnej jawności organizacyjnej i finansowej w polskim teatrze.