powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Odpowiedź TR Warszawa na artykuł z sieci obywatelskiej Watchdog

TR Warszawa przedstawia swoje stanowisko w sprawie artykułu opublikowanego na stronie sieci obywatelskiej Watchdog.

Szanowni Państwo,

nawiązując do stanowiska zamieszczonego przez Państwa w dniu 24 stycznia 2020 roku na stronie https://siecobywatelska.pl/ wskazujemy, że TR Warszawa nie ogranicza dostępu do informacji publicznej.

W zamieszczonym przez Państwa piśmie wprost wskazujemy, że nie zamierzamy uchylać się przed udostępnieniem wnioskowanych przez Pana Witolda Mrozka informacji i zapowiadamy ich upublicznienie. Z uwagi na fakt, iż informacje te obejmują znaczny przedział czasowy, wymagający ich wyselekcjonowania i zdigitalizowania, TR Warszawa wskazał, że ich udostępnienie nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku. Mając powyższe na względzie można stwierdzić, że wskazywane przez Państwa zasady udostępniania informacji publicznej także w tym przypadku zostały dochowane.

Chcemy podkreślić, że pismo TR Warszawa skierowane do Pana Jarosława Kurskiego, zastępcy redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" w żadnym wypadku nie dotyczyło odmowy udzielenia informacji publicznej, co po lekturze przedstawionego przez Państwa stanowiska zdaje się być poddawane w wątpliwość. Naszą intencją było jedynie zadanie pytania o kwestię, którą Państwo trafnie nazwaliście w swoim stanowisku, tj. pytanie o potencjalną bezstronność red. Witolda Mrozka, a z naszej perspektywy ryzyko potencjalnego konfliktu interesów.