powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Katowice. Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum szuka operatora światła i dźwięku

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko operatora światła i dźwięku w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach w wymiarze pełnego etatu.

1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

- wykształcenie co najmniej średnie (wskazany profil elektryczny/elektroniczny),

- podstawowe umiejętności w zakresie realizacji światła i dźwięku

- samodzielność i dyspozycyjność,

- odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu zadań,

- umiejętność pracy w zespole,

- mile widziane uprawnienia SEP E.

2. Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- obsługa przedstawień w zakresie światła i dźwięku,

- opracowywanie scenariusza świateł i muzyki poszczególnych spektakli,

- nagrywanie muzyki do spektakli na nośniki dźwięku,

- utrzymanie w gotowości eksploatacyjnej urządzeń elektrycznych i sprzętu

akustycznego,

- obsługa sprzętu komputerowego i audiowizualnego.

3. Szczególne warunki pracy:

- normatywny czas pracy od wtorku do soboty.

4. Wymagane dokumenty na etapie składania ofert:

- życiorys (CV) ze zdjęciem,

- podpisana zgoda na przetwarzanie przez Teatr Ateneum danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

5. Termin składania ofert

- do 17.01.2020 do godz.15.00 - za datę wpływu uważa się datę dostarczenia oferty do Teatru.

6. Sposób składania ofert:

- elektronicznie na adres e-mailowy: slaski@ateneumteatr.pl lub w formie papierowej w sekretariacie Teatru przy ul. św. Jana 10 w Katowicach w zamkniętej kopercie z napisem "Oferta pracy na stanowisko Operatora światła i dźwięku"(do godz.15.00).

7. Sposób wyłonienia pracownika:

- egzamin praktyczny i rozmowa kwalifikacyjna - przeprowadzone do dnia 24 stycznia 2020 w uzgodnionych wcześniej terminach.

8. Teatr Ateneum zastrzega sobie możliwość wstrzymania postępowania kwalifikacyjnego lub zakończenia bez rozstrzygnięcia.