powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Wrocław. Casting do spektaklu

Uniwersytecki Zespół Teatralny przy Instytucie Kulturoznawstwa UWr z opieką reżyserską mgr. Piotra Hildta ogłasza nabór w szczęśliwy piątek 13 grudnia 2019 r. - ul. Kuźnicza 49 A, sala nr 209 (II p.)

Godz. 16:30 - casting aktorski

Zapraszamy z przygotowanym tekstem scenicznym, opanowanym pamięciowo tak jak na egzaminy wstępne do szkół teatralnych. Krótkie zgłoszenia z podaniem nazwiska przyjmujemy pod adresem piotr.hildt@uwr.edu.pl do dnia 10 grudnia 2019.

Godz. 17:30 - rozmowy kwalifikacyjne na inne stanowiska w zespole Prosimy o nadsyłanie CV pod kątem i z zaznaczeniem swojej specjalności pod adres piotr.hildt@uwr.edu.pl do dnia 10 grudnia 2019.

O wynikach naborów będziemy informować przed Świętami Bożego Narodzenia. Rozpoczęcie prób do pierwszego spektaklu zaplanowane jest na połowę stycznia - próby teatralne będą odbywać się w przestrzeniach Instytutu Kulturoznawstwa (niedaleko rynku Wrocławia).

Impulsem do powołania Zespołu Teatralnego stała się praca ze studentami w ramach zajęć ze sztuk performatywnych (daw. wiedzy o teatrze) - tym samym udział w pracy Zespołu ma umożliwić studentom kulturoznawstwa praktyczną konfrontację ze sztuką teatralną i omawianymi na zajęciach zagadnieniami żywego teatru dramatycznego.

Zespół Teatralny powołany pod auspicjami Instytutu Kulturoznawstwa ma jednak na celu integrować aktywnych studentów różnych kierunków studiów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Chcielibyśmy wykorzystywać i poszerzać ich kreatywny potencjał w przestrzeni kultury, a najzdolniejszym organizować przestrzeń do artystycznej ekspresji. Dla osób pragnących pracować w Zespole właśnie od strony aktorskiej, współpraca oznacza szereg ćwiczeń z zakresu pracy nad rolą, tekstem/monologiem, wymową, improwizacją/spontanicznością, ruchem i psychologią. Dla najlepszych przewidywany jest udział w warsztatach mistrzowskich.

Docelowym kierunkiem działań teatralnych jest przygotowanie spektaklu, którego pokaz odbędzie się na terenie Wrocławia lub poza nim.