powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Łódź. Cecylia Malik laureatką Nagrody im. Katarzyny Kobro

Artystka wizualna, performerka, malarka i aktywistka Cecylia Malik została laureatką Nagrody im. Katarzyny Kobro za rok 2018, przyznawanej przez artystów twórcom progresywnym i poszukującym. Nagrodę wręczono w piątek w Muzeum Sztuki w Łodzi.

Nagrodę im. Katarzyny Kobro za rok 2018 przyznało jury pod przewodnictwem Daniela Rycharskiego, z udziałem Pawła Bownika, Elżbiety Jabłońskiej i Joanny Rajkowskiej. Jurorzy nagrodzili działania Cecylii Malik, które "przekraczają ramy galerii i muzeów, skutecznie docierając do społeczności zaangażowanych w troskę o swoją najbliższą okolicę".

Jak podkreślili w uzasadnieniu werdyktu, nagroda została przyznana za "tworzenie, odbudowywanie i pielęgnowanie relacji z Ziemią i jej ekosystemami", a także za "śmiałe wychodzenie poza obszar sztuki w stronę aktywizmu oddanego potrzebom wszystkich istot żywych". Jurorzy zauważyli także, że Malik - poprzez praktyki artystyczne - jednoczy ludzi wokół wspólnego celu, jakim jest upublicznianie problemów ekologicznych.

Cecylia Malik urodziła się w 1975 roku w Krakowie. Studiowała na Wydziale Malarstwa tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie obroniła dyplom w pracowni prof. Leszka Misiaka. Ukończyła także podyplomowe studia kuratorskie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest współtwórczynią "Farmysztuki" - instytucji artystycznej, będącej wspólną platformą działania artystów i kuratorów.

Katarzyna Kobro - kobieta, która zrewolucjonizowała myślenie o rzeźbie

Malik jest także autorką i inicjatorką głośnych performatywnych projektów, m.in. "365 drzew", "Warkocze Białki", "Matka Polka na wyrębie" czy "Siostry Rzeki". Ten ostatni projekt został stworzony, by upowszechnić postulaty Koalicji Ratujmy Rzeki przeciwstawiającej się rządowym planom zagospodarowania i regulacji Wisły, które - zdaniem aktywistów - doprowadzą do katastrofy ekologicznej.

W 2018 roku Siostry Rzeki zorganizowały liczne happeningi, którym towarzyszyły merytoryczne wystąpienia i apele z udziałem ekspertów. Z kolei lipcu 2019 przygotowane przez nie pokazy kolekcji strojów kąpielowych z recyklingu, łączone były z upowszechnianiem wiedzy o rzece. W Warszawie Siostry Rzeki wybrały się w kostiumach do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, gdzie przekazały apel Koalicji Ratujmy Rzeki.

Pomysłodawcami Nagrody im. Katarzyny Kobro byli prof. Józef Robakowski oraz Nika Strzemińska, córka patronki nagrody i Władysława Strzemińskiego. Początkowo nagroda była przyznawana prywatnie w Galerii Wschodniej, od 2011 roku organizatorem wydarzenia jest Muzeum Sztuki w Łodzi, a jego kuratorką - Maria Morzuch.

Do tej pory laureatami Nagrody im. Katarzyny Kobro zostali: Zbigniew Dłubak, Juergen Blum-Kwiatkowski, Andrzej Dłużniewski, Krzysztof M. Bednarski, Teresa Murak, Krzysztof Wodiczko, Jerzy Lewczyński, Zbigniew Rybczyński, Andrzej Lachowicz, Zygmunt Rytka, Natalia LL, Cezary Bodzianowski, Robert Rumas, Jadwiga Sawicka, Katarzyna Wiktor, Piotr Bosacki.

Podobnie jak w latach ubiegłych piątkową uroczystość wręczenia nagrody poprzedziła panichida w intencji jej patronki odprawiona w soborze św. Aleksandra Newskiego w Łodzi.

Katarzyna Kobro (1898-1951) - niedoceniana za życia - po śmierci uznana została za jedną z najwybitniejszych rzeźbiarek, współtwórczynię polskiego konstruktywizmu. Dorobek artystyczny Kobro i Strzemińskiego stał się zalążkiem największej w Europie Środkowo-Wschodniej muzealnej kolekcji sztuki nowoczesnej zgromadzonej w Muzeum Sztuki w Łodzi.