Warszawa. Janusz Pietkiewicz dyrektorem Teatru Wielkiego-Opery Narodowej

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski przyjął rezygnację Kazimierza Korda z funkcji p. o. dyrektora naczelnego oraz dyrektora muzycznego Teatru Wielkiego-Opery Narodowej i powołał na funkcję dyrektora naczelnego tej instytucji Janusza Pietkiewicza (na zdjęciu) - poinformowano PAP w piątek, 4 sierpnia.

«Zdaniem Ujazdowskiego "model zbiorowej, podzielonej odpowiedzialności za prowadzenie instytucji kultury nie sprawdził się".

Kazimierz Kord zrezygnował z funkcji w lipcu. Kord uznał - według informacji ministerstwa - że "dotychczasowy model zarządzania instytucją przez dwóch niemal równorzędnych dyrektorów - naczelnego i artystycznego - nie sprawdził się". Kord zaznaczył zarazem, że nie widzi możliwości dalszej współpracy z dyrektorem artystycznym Mariuszem Trelińskim.

- Od ponad pół roku Teatr Wielki pozostaje obszarem konfliktu. Dlatego też podjąłem decyzję o zmianie statutu instytucji, tak aby był w pełni zgodny z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Nowy statut powierza dyrektorowi naczelnemu kierowanie teatrem i odpowiedzialność za funkcjonowanie instytucji - podkreśla minister w przesłanym PAP w piątek, komunikacie.

Minister uważa też, że teatr powinien realizować program artystyczny odpowiadający wysokiej randze narodowej sceny operowej, obejmujący zarówno wystawienia klasycznych dzieł operowych, jak i utworów z repertuaru polskiej sztuki operowej.

Nowy dyrektor instytucji Janusz Pietkiewicz urodził się w 1946 roku w Bydgoszczy. W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS. Pracował w Biurze Muzyki PAA Pagart (1969-73), zajmował kierownicze stanowiska w Polskim Radio i Telewizji (1973-89). W latach 1996-1998 był dyrektorem generalnym Teatru Narodowego w Warszawie.

W 2002 roku został dyrektorem wydziału kultury w zarządzie m.st. Warszawy, dwa lata później objął stanowisko dyrektora Biura Teatru i Muzyki w Urzędzie Miasta.

Był doradcą zagranicznych festiwali, organizował w wielu krajach koncerty i nagrania promujące polski repertuar.

Współorganizował m.in. nagrania oper w plenerach, telewizyjne festiwale w Łańcucie (wspólnie z Bogusławem Kaczyńskim), festiwale Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach i Krakowie, nagrania płytowe i koncerty światowych gwiazd muzyki poważnej.»

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego