powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Kraków. W grudniu konferencja w Ludowym

2 grudnia, w ramach projektu "Przewodnicy zmysłów", Teatr Ludowy organizuje konferencję zatytułowaną "Mulitzmysłowe narzędzia w tworzeniu narracji kulturowych" która odbędzie się w Muzeum Sztuki Współczesnej - MOCAK.

Konferencja poświęcona tworzeniu i dostosowaniu oferty kulturalnej do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku.

Konferencja jest podsumowaniem dwuletniego etapu pracy nad projektem "Przewodnicy zmysłów", którego celem jest opracowanie i stworzenie formuły teatralnej oraz wykształcenie nowej formy uczestnictwa w dziele teatralnym, odrzucającej prymat wzroku w odbiorze sztuki. Podczas konferencji zaprezentują się artyści oraz naukowcy związani z projektem, a także badacze i praktycy poszukujący nowych, multizmysłowych narzędzi w tworzeniu narracji kulturowych.**

Program konferencji "Mulitzmysłowe narzędzia w tworzeniu narracji kulturowych"

10:30 - 11:00 Rejestracja uczestników

11:00 - 11:10 Inauguracja konferencji

Część I

11:10 - 11:40 Wielokanałowa projekcja dźwięku w teatrze - symulacja czy kreacja przestrzeni akustycznej? - dr Karol Nepelski (Katedra Kompozycji Akademii Muzycznej w Krakowie)

11:40 - 12:00 przerwa kawowa

12:00 - 12:30 Odzyskiwania ciała. Ruch w projektach multisensorycznych - Katarzyna Peplińska (Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu)

12:30 - 13:00 Umiejętne opowiadanie. Techniki tworzenia narracji w pracy z osobami niewidomymi i słabo widzącymi. - Michał Pabian (Teatr Nowy w Poznaniu)

13:00 - 13:40 przerwa obiadowa

Część II

13:40 - 15:40 Zmysłowa wiedza i antropologia eksperymentalna - prof. UAM, dra Agata Stanisz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

15:40 - 15:50 przerwa

15:50 - 16:20 Ciało jako oś świata. Poznawanie intuicyjne i zgoda na zmiany. - Anna Cirocka 16:20 - 16:50 "Touchtour" - wielozmysłowe poznawanie świata - Kamila Albin ((Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego)

16:50 - 17:20 Czego performatyk może się nauczyć od osób niewidomych i słabowidzących. Notatki z warsztatów - Mateusz Chaberski (Katedra Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego)

***

Prelegenci

Karol Nepelski - kompozytor. W latach 2001-2002 studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, po czym porzucił studia techniczne i od 2002 zaczął się uczyć kompozycji na Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Marka Stachowskiego. Tytuł magistra z wyróżnieniem uzyskał w klasie kompozycji prof. Zbigniewa Bujarskiego, a tytuł doktora w klasie prof. dr hc. Krzysztofa Pendereckiego; obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Akademii Muzycznej w Krakowie; w 2005 roku studiował w Staatliche Musikhochschule Stuttgart; otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wyróżniające osiągnięcia w nauce oraz "Stypendium dla wybitnych młodych naukowców" przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współpracował z Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim, a od roku 2006 także z Akademią Teatralną im. A. Zelwerowicza w Warszawie. W 2008 roku zdobył I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Marka Stachowskiego za kompozycję "Feu Eternel" na orkiestrę symfoniczną oraz przebywał w Bourges (Francja) jako kompozytor-rezydent. W 2009 roku realizował kompozycję komputerową (performance) w studiu NOTAM w Oslo. W 2012 roku był zaproszony na warsztaty Composers Collider przez zespół musikFabrik, a 2017 był kompozytorem-rezydentem London Philharmonic Orchestra. Jako pedagog prowadził wykłady m. in. w Rotterdamie, Kijowie i Budapeszcie. Jest autorem muzyki instrumentalnej, scenicznej (opera i dramat), muzyki do filmu. Zajmuje się także muzyką elektroakustyczną, twórczością audio-video, a także performansem.

Katarzyna Peplinska-Pietrzak - pedagożka teatru, inicjatorka performansów, koordynatorka projektów. Pracuje w Teatrze im. Wilama Horzycy, gdzie zajmuje się m.in. edukacją teatralną i dostępnością teatru dla widzów z niepełnosprawnością wzroku. Uczestniczka II roku kursu choreografii eksperymentalnej.

Michał Pabian - dramaturg, twórca adaptacji teatralnych, językoznawca. Na stałe związany z Teatrem Nowym w Poznaniu . Interesuje się kolażem literackim i strategiami "mówienia" w dramatycznych formach scenicznych. Współpracował z Marcinem Liberem, Cezim Studniakiem, Wojtkiem Klemmem, Natalią Korczakowską, Małgorzatą Warsicką, Piotrem Kruszczyńskim. W 2019 otrzymał nagrodę za najlepszą adaptację "Beniowskiego" Juliusza Słowackiego w finale konkursu Klasyka Żywa. Oddany czytelnik i recenzent literacki, mieszka na warszawskiej Pradze z tysiącami swoich książek w nieswoim mieszkaniu.

Agata Stanisz - profesorka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, reprezentantka nieistniejącej od 2019 roku w Polsce dyscypliny - etnologii i antropologii społecznej. Field recordistka, badaczka dróg ekspresowych i autostrad, autorka dźwiękowych projektów internetowych takich jak Transportodrone, Miasto Dźwięków czy Antropofon. Prowadzi warsztaty w nurcie antropologii dźwięków. Propagatorka otwartej kultury i uwalniania wiedzy naukowej.

Anna Cirocka - historyk sztuki. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Interesuje się sztuką renesansu włoskiego, dziejami religii przedchrześcijańskiej Europy, symboliką oraz antyczną i renesansową teorią sztuki. Prowadzi bloga annacirocka.blogspot.com. Autorka audiodeskrypcji dzieł sztuki dla osób niewidomych i niedowidzących. Prowadzi warsztaty artystyczne opierające się na pozawzrokowym odczuwaniu sztuki. Prowadzi szkolenia dla wolontariuszy i oprowadza osoby niewidome po wystawach sztuki i historycznych miejscach w Gdańsku i Florencji. Współpracuje z fundacjami AUDIODESKRYPCJA, NIEZŁA SZTUKA, STARE DE FACTO, WSPÓLNOTA GDAŃSKA oraz współczesnymi artystami jako autorka katalogów ich wystaw. Publikuję dla magazynów GAZZETTA ITALIA i LENTE. Obserwuje współczesny rynek sztuki i kolekcjonuję współczesną sztukę - malarstwo i ceramikę.

Kamila Albin - doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka socjologii na Akademii Górniczo-Hutniczej. Uczestniczy w projektach badawczych dotyczących różnych aspektów niepełnosprawności, realizowanych na Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczyła m.in. w projekcie "Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności", "Open Art - sztuka współczesna dla wszystkich", "Tożsamość i status tłumaczy z dysfunkcją wzroku", "AudioMovie - Kino dla Wszystkich". Poza pracą naukową konsultuje audiodeskrypcje dla Fundacji "Siódmy zmysł" i prowadzi szkolenia w zakresie świadomości niepełnosprawności, udostępniania kultury osobom niewidomym, obsługi klienta z dysfunkcją wzroku.

Mateusz Chaberski - doktorant w Katedrze Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jego zainteresowania naukowe obejmują badania nad performatywnością, teorię asamblaży, badania nad afektami i studia nad antropocenem. Zastępca Dyrektora Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego i redaktor inicjujący. W 2015 roku opublikował książkę "Doświadczenie (syn)estetyczne. Performatywne aspekty przedstawień site-specific" (Kraków: Księgarnia Akademicka). W 2019 roku opublikował książkę "Asamblaże, asamblaże. Doświadczenie w zamglonym antropocenie" (Kraków: Księgarnia Akademicka).

Konferencja jest częścią projektu "Przewodnicy zmysłów", realizowanego w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Edukacja kulturalna", z Funduszu Promocji Kultury, przy wsparciu Urzędu Miasta Krakowa.

2 grudnia 2019, godz.: 10:30 - 17:30

Miejsce: Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, ul. Lipowa 4

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja za pośrednictwem formularza:

https://docs.google.com/forms/d/1na3PKIh0AN9qp6aodF0YsdmNneFth7v70_fFrvrdJgE/edit