powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Teatr Syrena składa wyjaśnienie ws. raportu OZZ Inicjatywy Pracowniczej

Teatr Syrena przygotował wyjaśnienie w sprawie raportu OZZ Inicjatywy Pracowniczej na temat wynagrodzeń w warszawskich instytucjach kultury.

W październiku br. ukazał się raport OZZ Inicjatywy Pracowniczej na temat wynagrodzeń w warszawskich instytucjach kultury. Zawierał on dane na temat wynagrodzeń, podane na podstawie ankiety rozsyłanej przez OZZ IP do warszawskich instytucji kultury. W tabeli podsumowującej raport pojawiła się informacja o średniej brutto wynagrodzeń m.in. w Teatrze Syrena, wynoszącej w 2018 roku 3480,23 zł. Chcieliśmy złożyć wyjaśnienie i korektę na temat tej kwoty.

Podaliśmy ją w odpowiedzi na umieszczone w ankiecie pytanie: "Jakie było średnie miesięczne wynagrodzenie brutto, bez uwzględniania nagród i odpraw, w 2018 roku?".

Kwota 3480,23 zł określa tę średnią w Teatrze Syrena wyłącznie w odniesieniu do wynagrodzenia podstawowego (zgodnie z sugestią zawartą w pytaniu) i nie obejmuje honorariów za spektakle, które w Teatrze Syrena współtworzą wynagrodzenia zespołu artystycznego (m.in. aktorów) oraz częściowo technicznego (m.in. pracowników działów akustycznego i oświetleniowego). Po uwzględnieniu honorariów, które z racji liczby granych spektakli (około 270 rocznie) stanowią znaczącą część wynagrodzeń pracowników Teatru Syrena, kwota ta (średnie wynagrodzenie pracowników brutto w 2018 roku) wynosi 5058,21 zł.

Oczywiście popieramy wszystkie inicjatywy zmierzające do zwiększenia zarobków pracowników warszawskich i polskich instytucji kultury, składamy jednak wyjaśnienie, ponieważ czytelnicy artykułów opisujących wyniki ww. ankiety mogli odnieść wrażenie, że zarobki pracowników Teatru Syrena są znacząco niższe niż innych warszawskich teatrów czy wręcz skandalicznie niskie. Tymczasem w rzeczywistości są one nieco wyższe niż przeciętna, wynosząca w Warszawie, jak wynika z ankiety, 5 tys. złotych brutto.

Z poważaniem,

Jacek Mikołajczyk

Dyrektor Teatru Syrena w Warszawie