powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Wrocław. Wykład prof. Marii Kostyszak w Instytucie Grotowskiego

22 listopada prof. Maria Kostyszak wygłosi wykład pt. "Nietzscheańska koncepcja źródeł twórczości artystycznej". To kolejna edycja Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań.

W oparciu o "Narodziny tragedii z ducha muzyki" wykład przybliży Nietzscheańską wykładnię żywiołów apollińskiego i dionizyjskiego oraz rolę muzyki w procesie powstania tragedii greckiej. Według Friedricha Nietzschego nihilizm i dekadencja kultury współczesnej wywodzą się ze zwycięstwa żywiołu apollińskiego (racjonalnego, plastycznego, dążącego do ładu, struktur i symetrii, symbolizowanego przez sen) nad żywiołem dionizyjskim (ekstatyczno-muzycznym, lirycznym). Wówczas gdy w kulturze greckiej wydarzyło się ich zmaganie się - ciągła walka z momentami pojednania - rozkwitała osiągając wyżyny wzniosłości i kunsztu, sztuka grecka o wielkim znaczeniu wyzwalającym dla człowieka i całokształtu kultury. Klęska żywiołu dionizyjskiego, zdaniem Nietzschego, wyjałowiła urodzajne źródła artystycznego tworzenia do tego stopnia, że powtarza on złowieszcze: "pustynia rośnie, biada, w kim się kryje"*. Jednak idea "przewartościowania wartości" nadal oczekuje realizacji, dlatego będziemy wyłuskiwać momenty, które w takiej wizji kultury ukazują komplementarność filozofii i teatru w oddawaniu sprawiedliwości prawdzie. Jej wydarzeniowości i kontekstualności.

*Friedrich Nietzsche: "Tako rzecze Zaratustra", przełożył Wacław Berent, Antyk, Kęty 2004, s. 216.

***

Wykład prof. Marii Kostyszak w ramach OUP

pt. 22/11/2019, 17.00

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena

Wstęp wolny

23 listopada odbędzie się seminarium dla grupy roboczej.

Dr hab. Maria Kostyszak, prof. UWr, jest absolwentką anglistyki (praca magisterska: "Funkcja ironii w prozie E.M. Forstera") i filozofii (praca magisterska: "Relacja między filozofią i nauką w systemie B. Spinozy") na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1978-2019 pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Filozofii UWr w Zakładzie Etyki. Autorka książek: "Spinoza a Pascal - porównanie postaw filozoficznych" (Wrocław 1993), "Martin Heidegger - rękodzieło myślenia" (Wrocław 1997), "Istota techniki - głos Martina Heideggera" (Wrocław 1998), "Spór z językiem. Krytyka ontoteologii w pismach Nietzschego, Heideggera i Derridy" (Wrocław 2010), "Etyka osobista. O przemieniającym potencjale sztuki i techniki" (Warszawa 2019). Członkini PTF-u i honorowo amerykańskiego towarzystwa Society for Philosophy and Technology - uczestniczyła w konferencjach SPT w Utah, Delfcie i Lizbonie. Prowadziła kursy "Philosophical Film Theories" w oparciu o "Filmosophy" Daniela Framptona (2006), "Kino" Gilles'a Deleuze'a (wyd. fr. 1983 pol. 2008) oraz "Z-Boczona historia kina" Slavoja Żiżka (2006).