Kraków. Oświadczenie zespołu Teatru Bagatela

W związku z oskarżeniami, jakie pojawiły się pod adresem Dyrektora Henryka Jacka S., Teatr Bagatela znalazł się w bardzo trudnej sytuacji.

Ocenę, czy są one słuszne, pozostawiamy odpowiednim organom. Teatr - jak inne instytucje - powinien być środowiskiem przyjaznym, wolnym od jakichkolwiek form przemocy fizycznej czy psychicznej. Nie ma naszej zgody na żaden przejaw przedmiotowego traktowania pracowników i wykorzystywania pozycji zawodowej. Jest to dla nas trudny moment, jednak niezależnie od okoliczności najważniejszy jest Teatr.

Kierując się troską o Zespół, zwracamy się z prośbą do Dyrektora Henryka Jacka S. o tymczasowe odsunięcie się od sprawowania swoich funkcji do czasu wyjaśnienia zarzutów.

Jednocześnie prosimy wszystkich o uszanowanie instytucji Teatru Bagatela oraz ludzi, którzy ją tworzą. Chcemy dalej grać i przygotowywać nowe premiery.

Zespół Teatru Bagatela

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego