powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Kraków. Oświadczenie dyrektora Teatru Bagatela

Oświadczenie dyrektora Teatru Bagatela w związku z realizacją "Żyda z Wesela".

Szanowna Pani

Klaudia Wójciak,

W nawiązaniu do zamieszczonego w dniu wczorajszym przez Panią oraz pozostałych realizatorów oświadczenia na portalu e-teatr.pl pragnę stwierdzić, co następuje:

Z treści w/w oświadczenia wynika m.in. iż Realizatorzy spektaklu pt "Żyd z Wesela" odmawiają Dyrektorowi Naczelnemu i Artystycznemu udziału w próbach tegoż spektaklu. Ponieważ działanie takie stanowi naruszenie $ 4 ust.1 umowy nr 11/09/19/KF z dnia 18.09.2019 o stworzenie koncepcji inscenizacyjnej i reżyserię spektaklu (w treści tegoż przepisu Stronu uzgodniły, iż obowiązkiem Dyrektora Naczelnego i Artystycznego jest kompleksowy nadzór nad realizacją spektaklu) została podjęta decyzja o odwołaniu próby do spektaklu. Celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz umożliwienia kontynuacji prac nad spektaklem zgodnie z zawartą umową zapraszam Panią oraz pozostałych Realizatorów na spotkanie.

Z poważaniem

Dyrektor Naczelny i Artystyczny

Henryk Jacek Schoen