powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Open call do programu "Poszerzanie pola"

Nowy Teatr oraz Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk ogłaszają nabór projektów do drugiej edycji choreograficznego programu produkcyjnego, w ramach którego w sezonie artystycznym 2020/2021 planowana jest realizacja dwóch premier.

Program jest dedykowany polskim artystom tańca (pod uwagę brane jest obywatelstwo/miejsce stałej rezydencji dowolne), którzy są w stanie udokumentować co najmniej trzy wcześniejsze autorskie prace choreograficzne.

Projekty wyłonione do realizacji otrzymają:

- budżet produkcyjny (z przeznaczeniem na honoraria realizatorów oraz koszty produkcji, takie jak zakup / wypożyczenie / wykonanie rekwizytów, kostiumów, scenografii, dopożyczenie sprzętu oraz stworzenie dedykowanych materiałów promocyjnych)

80.000 PLN brutto / duża scena

60.000 PLN brutto / mała scena

Realizacja programu i premiery planowane są na jesień 2020 i zimę 2021.

- trzytygodniową rezydencję produkcyjną w Art Stations Foundation w Poznaniu w lipcu-sierpniu 2020 lub w innym terminie w zależności od możliwości i po uzgodnieniu z fundacją (w ramach rezydencji zapewniamy przestrzeń do pracy oraz pokrycie kosztów podróży i noclegów artystów)

- maksymalnie dziesięciodniową rezydencję produkcyjną w Nowym Teatrze prowadzącą bezpośrednio do premiery spektaklu (rezydencja zapewnia przestrzeń do pracy, nie uwzględnia kosztów podróży oraz noclegów artystów/ koszty te mogą być uwzględnione w budżecie produkcyjnym)

- niezbędną profesjonalną pomoc techniczną i opiekę produkcyjną oraz przedpremierową koordynację promocji spektaklu

Wyprodukowane spektakle mogą wejść na stałe do repertuaru Nowego Teatru. Warunki dalszej eksploatacji prac będą przedmiotem odrębnej umowy z Nowym Teatrem.

Aplikacje do programu powinny zawierać:

- koncepcję spektaklu (nie więcej niż 3 strony A4) w języku angielskim zawierającą planowaną listę realizatorów oraz informację, o który budżet aplikujący się ubiega.

- CV (w języku angielskim) wraz z dossier artystycznym prezentującym dotychczasowy dorobek aplikującego (wraz z linkami do rejestracji wcześniejszych prac).

Termin nadsyłania aplikacji: 31 grudnia.

Aplikacje powinny być przesłane drogą elektroniczną: choreografia@nowyteatr.org

Wybór projektów do realizacji przebiegnie dwuetapowo - na podstawie nadesłanych zgłoszeń i w drugim etapie, rozmów z wybranymi artystami.

Komisja będzie się składać z przedstawicieli obu partnerskich instytucji - Karoliny Ochab, Joanny Nuckowskiej, Piotra Gruszczyńskiego, Joanny Leśnierowskiej (kuratorka projektu) oraz zaproszonych ekspertów zewnętrznych - Marty Keil (Instytut Sztuk Performatywnych) i Matthieu Goeury (Kunstencentrum Vooruit)

Decyzja Komisji zostanie ogłoszona do połowy lutego 2020 roku.