powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Gdańsk. Konferencja na 100-lecie Bauhausu

W dniach 27-29 listopada w PATIO Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku odbędzie się konferencja "RE.Bauhaus" zorganizowana w stulecie Bauhausu. Jeden z modułów poświęcony będzie sztukom performatywno-medialnym.

W tym roku cały świat sztuki i projektowania obchodzi 100-lecie Bauhausu. Dokładnie sto lat temu Walter Gropius założył legendarną szkołę, która - choć istniała zaledwie 14 lat - wywarła wielki wpływ na architektów, projektantów wnętrz i wzornictwa. Ale czy tylko?

Obszarem wciąż mało kojarzonym z Bauhausem, a mającym istotne znaczenie dla współczesnego teatru są działania performatywne i medialne. Na eksperymentalnej scenie Bauhausu Oskar Schlemmer rozwijał koncepcję baletów triadycznych, w których następowało spotkanie przestrzeni jako aktywnego środka wyrazu z ciałem tancerza będącym formą w ruchu.

Związany z niemiecką szkołą Laszlo Moholy-Nagy przewidywał, iż wiek XX będzie wiekiem światła i patronował studenckim próbom refleksowych gier świetlnych. Artysta poszukiwał przestrzennych i projekcyjnych rozwiązań dla mechanicznych i polikinowych widowisk. W ramach konferencji przypomnimy wybrane koncepcje, instrumentarium i praktyki i skonfrontujemy je ze współczesnymi poszukiwaniami teoretyków i praktyków teatru.

Dlaczego rola Bauhausu w sztukach projektowych, wizualnych i performatywnych XX wieku uważana jest za istotną? Czy wśród polskich twórców obecny był/jest wpływ idei Bauhausu? Czy efekty eksperymentów scenicznych przetrwały i co z nich pozostało do dziś? Na te i inne pytania odpowiemy w ramach konferencji RE.bauhaus, której trzeci dzień poświecony będzie w całości sztukom performatywno-medialnym (29 listopada).

Rozpoczniemy wykładami mistrzowskimi, które wygłoszą prof. Małgorzata Leyko(UŁ), znakomita badaczka teatru niemieckojęzycznego, tłumaczka pism Schlemmera oraz prof. Andrzej Gwóźdź (UŚ), wybitny medioznawca.

Naszymi prelegentami będą zarówno badacze, jak i praktycy teatru, którzy w Bauhausie upatrują źródeł inspiracji dla wielu współczesnych zjawisk w działaniach performatywnych i medialnych.

Przemysław Strożek(IS PAN) odniesie się do performatywnej roli sportu w strukturach Bauhausu, Hubert Bilewicz (ASP) opowie o życiu i twórczości scenografki Ilse Fehling, gdańszczanki studiującej w Bauhausie, a Katarzyna Uchowicz (IS PAN) ukaże wpływ Bauhausu na architekturę teatralną Szymona Syrkusa. Natomiast Izabela Franckiewicz-Olczak (UŁ) przybliży nam historię sztuki światła, którego propagatorem był Moholy-Nagy.

O eksperymentalnym teatrze lalek Andrzeja Pawłowskiego opowie Kamil Kopania (AT), natomiast Barbara Świąder-Puchowska (UG) wprowadzi nas w świat gdańskich teatrów niezależnych z poł. XX.w. Martyna Groth (doktorantka UG) zestawi praktyki Laszla Moholy-Nagy'a z twórczością Jerzego Krechowicza, a Mateusz Chaberski (doktorant UJ) przeprowadzi nas przez ćwiczenie z "fabulacji spekulatywnej", którym zakwestionuje idee nowoczesności, z której czerpał Bauhaus.

***

ŚRODA 27 LISTOPADA

MODUŁ PROJEKTOWY

10.00

powitanie Gości przez Organizatorów konferencji RE.bauhaus, wprowadzenie Koordynatora MODUŁU PROJEKTOWEGO prof. Remigiusza Grochala

PREZENTACJE pracowni projektowych Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

10:15

I Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz

dr hab. Beata Szymańska

10:30

II Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz

prof. Remigiusz Grochal

10:45

III Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz

dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz

11:00

Pracownia Wnętrz Miejskich

dr hab. inż. arch. Jacek Dominiczak

11:15

Pracownia Architektury Spektaklu i Scenografii

dr Katarzyna Zawistowska

11:30

Pracownia Projektowania Mebla

dr inż. arch. Filip Ludka

11:45

II Pracownia Podstaw Projektowania Architektury Wnętrz

dr hab. Anna Wejkowska - Lipska

12.00-13.00 wizyty w pracowniach projektowych Wydziału Architektury i Wzornictwa

13.00-15.00 PRZERWA OBIADOWA

REFERATY

15:00

dr hab. Piotr Szwiec

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Architektury i Urbanistyki

15:20

dr Patrycja Ochman-Tarka

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Architektury Wnętrz

15:40

dr hab. Robert Sobański

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz

16:00

dr Mikołaj Iwański

Akademia Sztuki w Szczecinie, Wydział Malarstwa i Nowych Mediów

16:20-17:00

pytania i dyskusja

CZWARTEK 28 LISTOPADA

MODUŁ ARCHITEKTONICZNY

10.00

wprowadzenie Koordynatora MODUŁU ARCHITEKTONICZNICZNEGO dr hab. Michała Pszczółkowskiego

WYKŁADY MISTRZOWSKIE

10:20

Piękno i poetyka Bauhausu

dr hab. inż. arch. Jeremi T. Królikowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

11:00

Transgresje dialogiczne. Rozważania o przyszłości Bauhausu

dr hab. inż. arch. Jacek Dominiczak, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

11:40-12:00 PRZERWA KAWOWA

REFERATY

12:00

Na(d)pisany modernizm. Listy Syrkus / Gropius

mgr Katarzyna Uchowicz, Polska Akademia Nauk w Warszawie

12:20

Dlaczego nie Bauhaus? Edukacyjne wybory polskich studentów architektury w dwudziestoleciu międzywojennym dr Emilia Kiecko, Uniwersytet Wrocławski

12:40

Bauhaus pod Wawelem? Teoria i praktyka krakowskiej architektury wobec zmian zachodzących w architekturze Republiki Weimarskiej dr Michał Wiśniewski, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

13:00

Gmach - monument - wnętrze. Gregor Rosenbauer i szczecińscy koryfeusze Bauhausu w okresie międzywojennym dr Szymon Piotr Kubiak, Akademia Sztuki w Szczecinie

13.20-15:00 PRZERWA OBIADOWA

15:00

Architektura "szklanych pudełek". Recepcja idei Bauhausu w Polsce Ludowej dr Błażej Ciarkowski, Politechnika Łódzka

15:20

Synteza sztuk, prefabrykacja i typizacja. Idee Bauhausu w powojennej architekturze regionu śląsko-zagłębiowskiego dr Aneta Borowik, Uniwersytet Śląski w Katowicach

15:40

Osiedle Prototypów w Warszawie. Mieszkaniowy eksperyment technologiczny mgr Anna Cymer, dwumiesięcznik ARCH

16:00

Bauhaus i co dalej? Złożona recepcja awangardowego modelu kształcenia na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (1945-1956) dr Aleksandra Sumorok, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

16:20-17:00

pytania i dyskusja

PIĄTEK 29 LISTOPADA

MODUŁ PERFORMATYWNO-MEDIALNY

10:30

wprowadzenie Koordynatorek MODUŁU PERFORMATYWNO-MEDIALNEGO dr Katarzyny Zawistowskiej i mgr Martyny Groth

WYKŁADY MISTRZOWSKIE

10:40

Oskar Schlemmer: projekt "nowy człowiek"

prof. dr hab. Małgorzata Leyko, Uniwersytet Łódzki

11:20

Dziedzictwo "sztuki światła" (albo testamentu Moholy-Nagy'a) we współczesnych spektaklach projekcyjnych klasycznego malarstwa na przykładzie spektakli w paryskim Centrum Sztuki Cyfrowej L'Atelier des Lumires

prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź, Uniwersytet Śląski w Katowicach

12:00-12:20 PRZERWA KAWOWA

REFERATY

12:20

Życie artystyczne i kultura fizyczna w Bauhausie na tle niemieckiej polityki sportowej lat dwudziestych

dr Przemysław Strożek, Polska Akademia Nauk w Warszawie

12:40

Gdańszczanka w Bauhausie. Twórczość Ilse Fehling

dr Hubert Bilewicz, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

13:00

Czasoprzestrzenna. Architektura sceniczna Szymona Syrkusa

mgr Katarzyna Uchowicz, Polska Akademia Nauk w Warszawie

13:20

Gry świetlne. Między elitaryzmem sztuki a egalitaryzmem widowiska masowego

dr Izabela Franckiewicz-Olczak, Uniwersytet Łódzki

13:40-15:00 PRZERWA OBIADOWA

15:00

Eksperymentalny teatr lalek Andrzeja Pawłowskiego

dr Kamil Kopania, Akademia Teatralna w Warszawie

15:20

Elementy praktyki i idei Bauhausu w działalności i twórczości gdańskich teatrów niezależnych

dr Barbara Świąder-Puchowska, Uniwersytet Gdański

15:40

Audiowizualne eksperymenty. Idee i praktyki Laszla Moholy-Nagy'a i Jerzego Krechowicza

mgr Martyna Groth, Uniwersytet Gdański

16:00

Od Bahausu do sztuki zamglonego antropocenu.Ćwiczenie z fabulacji spekulatywnej

mgr Mateusz Chaberski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

16:20-17:00

pytania i dyskusja

***

Organizator: Wydział Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Program: Brygada Bauhaus w składzie dr.hab.Michał Pszczółkowski, dr Katarzyna Zawistowska, Martyna Groth (doktorantka UG)

Koordynacja: Karolina Pochwatka PATIO ASP

Więcej informacji i pełny program konferencji: https://aiw.asp.gda.pl/?p=26540