Kielce. Rosn± koszty przygotowania nowej siedziby Teatru Kubu¶

Rosn± koszty adaptacji nowej siedziby dla Teatru Lalki i Aktora Kubu¶ przy ulicy Zamkowej w Kielcach. Na inwestycje potrzeba już 35 milionów złotych, o 12 milionów złotych więcej niż pierwotnie planowano.

«Przetarg na wyłonienie wykonawcy, który przebuduje i wyremontuje budynki na potrzeby teatru miał być ogłoszony we wrześniu, do tej pory tego nie zrobiono. Dlaczego? Czy władze miasta nie wycofają z tego pomysłu z braku pieniędzy?

- Przetarg zostanie ogłoszony prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu. Dokumenty są przygotowane - informuj e wiceprezydent Kielc, Danuta Papaj. - Opóźnienie wynika stąd, że konieczne było zrobienie nowego kosztorysu, poprzedni się zdezaktualizował. I okazało się, że koszty inwestycji po raz kolejny wzrosły. Jest to inwestycja z unijnym dofinansowaniem, więc musieliśmy wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego o zgodę na wzrost kosztów. Mamy już decyzję i nie ma przeszkód, żeby ogłosić przetarg.

Według najnowszego kosztorysu inwestycja ma kosztować 35 milionów złotych a kilka lat temu, gdy powstawał projekt koszty szacowano na 23 miliony złotych.

Ta inwestycja nie ma szczęścia. W 2016 roku władze Kielc unieważniły konkurs na projekt koncepcję modernizacji nowej siedziby dla "Kubusia", ponieważ pracownia, która go wygrała nie spełnia warunków umowy. Projekt nie został uzgodniony z wojewódzkim konserwatorem zabytków i teatrem. Autorzy nie wprowadzili do projektu zaleceń pokonkursowych, a było aż 19 punktów. Ogłoszono więc drugi konkurs, ale rok został stracony.

To nie koniec przeszkód w szybki realizacji inwestycji. Na początku roku władze Kielc i radni zabrali pieniądze zarezerwowane na adaptację pomieszczeń na Wzgórzu Zamkowym na potrzeby Kubusia. Przekazali je na remont ulic Witosa i Zagnańskiej, bo były pilnie potrzebne. A teatr mógł poczekać, ponieważ Urząd Miasta nie miał wszystkich dokumentów z Urzędu Marszałkowskiego na ogłoszenie przetargu. Pieniądze zostały już oddane na tę inwestycję. Zostało tylko ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy.

Projekt przebudowy obejmuje pięć budynków położonych na Wzgórzu Zamkowym, dwa zostaną wyburzone, jeden całkowicie przebudowany, powstanie też nowy łącznik.

Rozebrany zostanie budynek dawnej kuchni więziennej i stacja transformatorowa. W miejscu kuchni, między dawną kuźnią a domem starosty, powstanie łącznik, i te gmachy utworzą nową siedzibę teatru.

Z dawnego domu starosty zostanie tylko szkielet, a dach podniesiemy, bo budynek będzie wyższy, ale zachowa obecny kształt. Część okien zostanie zamurowana, a te na parterze powiększone. W tym budynku powstaną dwie sale, na dolnym poziomie duża widownia dla 148 widzów z obniżoną częścią oraz u góry, mniejsza, kameralna ze sceną i widownią z 80 miejscami siedzącymi, z możliwością przestawiania wyposażenia. Powstanie też duże czteropoziomowe foyer, które da możliwość urządzania różnego rodzaju spotkań czy wystaw. Przy obu salach przewidziane są toalety. W tej części teatru będzie też bufet i kasy.

Budynek dawnej kuźni też zostanie przebudowany. Tutaj powstaną pomieszczenia administracyjne, techniczne, edukacyjne, część garderób i lalkarnia. W nowym łączniku przewidziana jest duża scena i część garderób. Prace potrwają około 1,5 roku.»

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego