powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. III edycja warsztatów Ways of Being

W dniach 6-8 grudnia odbędzie się III edycja warsztatów z dramaturgii i kompozycji tańca "WAYS OF BEING" organizowanych przez Movement Direction.

Warsztaty skierowane są do choreografów, instruktorów i nauczycieli tańca, tancerzy, aktorów, wokalistów oraz wszystkich, którzy pracują z ciałem w ruchu.

Zaprosiliśmy nauczycieli z Polski, osoby, które specjalizują się w dziedzinie kompozycji tańca i dramaturgii oraz dziedzinie fotografii i obrazu.

Oprócz zajęć praktycznych i teoretycznych (20h) zadbaliśmy także o teorię, w postaci wykładów, których częścią będą seanse spektakli wraz z omówieniem. Podczas wydarzenia przewidziany jest także czas na dyskusje oraz integrację uczestników.

***

Więcej o WAYS OF BEING

Prowadzący III edycję warsztatów to:

Ela Chowaniec - dramaturg/dramatopisarz

Jacek Owczarek - choreograf/tancerz

Razem poprowadzą warsztaty z dramaturgii i kompozycji tańca.

Ruch to sztuka subtelna, a prawidła kompozycji opierają się na analizie i matematyce. Jak zatem połączyć dwie na pozór sprzeczne dziedziny i opowiedzieć pięknie skomponowaną historię w ruchu? Z odpowiedzią i pomocą przychodzą narzędzia dramaturgii oraz dramaturgia spektaklu formy rozumiana jako pomost między strukturą opowieści a poezją ruchu. W każdej bowiem subtelnej sztuce istnieje klucz do struktury jej historii, a dramaturgia pomaga go wydobyć. Warsztaty z dramaturgii i kompozycji ruchu dają narzędzia choreografom, tancerzom, aktorom, performerom. I są to narzędzia do lepszej komunikacji, klarowniejszej wypowiedzi formą i swobodniejszej pracy twórczej w zespole.

Proponowane warsztaty to praca twórcza, to także teoria, wprowadzenie do metody i objaśnienie nomenklatury oraz istoty zagadnień oraz praktyka: budowanie fraz ruchowych, budowanie materiału ruchowego, budowanie ćwiczeń w grupie i wreszcie kompozycji całości.

Warsztaty kończą się kilkunastominutową krótką formą na wybrany przez grupę temat, z wykorzystaniem wszystkich elementów wytworzonych w trakcie warsztatu.

Marta Wajszczyk - dyrektor artystyczny/grafik

Poprowadzi 6 godzin wykładów "O roli obrazu w kształtowaniu postawy artystycznej". Warsztaty przeznaczone są dla artystów i osób pracujących z ciałem (w sposób bezpośredni lub pośredni) - tancerzy, aktorów, fotografów, kostiumografów, scenografów oraz wszystkich, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności narracyjne w oparciu o narzędzie jakim jest obraz. To także warsztat poszerzający wiedzę i umiejętność interpretacji i analizy utworów kultury takich jak film i fotografia. Warsztat ma na celu otworzyć uczestników na doświadczenie rozwijania własnej twórczości w bardziej świadomy i uporządkowany sposób. Warsztaty będą podzielone na część teoretyczną - wykłady oraz praktyczną - ćwiczenia angażujące ciało. Podczas trzydniowych spotkań będziemy szukali odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób potraktować własne ciało jako narzędzie do tworzenia obrazów składających się na opowiadaną historię.

Materiałem źródłowym, na którym będziemy pracować będzie film "Billy Elliot" w reżyserii Stephena Daldry.

Szykujcie ciała i głowy, temperujcie ołówki, wyciągajcie z szafy najwygodniejsze dresy i przyjeżdżajcie na 3 intensywne dni inspiracji oraz wiedzy. Szykujemy dla Was jak zwykle jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, które rozpala głowy i otwiera na nowe doświadczenia.