powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Wrocław. Teatr ZAR na Olimpiadzie Teatralnej w Sankt Petersburgu

Teatr ZAR będzie reprezentował Polskę podczas 9. edycji Olimpiady Teatralnej w Sankt Petersburgu. 21 i 22 października odbędą się pokazy spektaklu "Anhelli. Skowyt" dramatu muzycznego opartego na poemacie Juliusza Słowackiego. Spektakl miał swoją premierę w Japonii.

Pytanie o śmierć

"Anhelli. Skowyt" jest spektaklem muzycznym, śpiewanym na żywo i skomponowanym na bazie pieśni ormiańskich, greckich hymnów i prawosławnych irmosów. To druga, nowa wersja spektaklu, która po raz pierwszy zostanie zaprezentowana w jednym z najważniejszych miast Rosji.

"W spektaklu zadajemy podstawowe pytanie o niemożność doświadczenia i wyrażenia śmierci. Śmierci nie można opowiedzieć, ani nie można zbudować żadnej jej reprezentacji, dlatego skupiamy się tu na tych kilku minutach żałoby kiedy w domu osoby, która odeszła zbierają się żałobnicy i dokonują pożegnania, odprawienia zmarłego. Nie chodzi jednak tylko o gest pożegnania, ale o prawdziwe odłączenie, odesłanie, może uwolnienie duszy. Śmierć nie jest tylko momentem przejścia ale procesem, który wymaga czasu" - tłumaczy założenia spektaklu Jarosław Fret, reżyser.

Pieśni pogrzebowe

W spektaklu zostaje złożony muzyczny i sceniczny hołd Słowackiemu jako wielkiemu twórcy, ale nie jest to inscenizacja jego poematu. Zarówno poemat jak i postać Anhellego jest bliżej nieznana zarówno zagranicznemu jak i polskiemu odbiorcy. W spektakl za pomocą muzycznej dramaturgii pochodzącej z liturgii chrześcijańskiej i z różnych obrządków pogrzebowych wpisano figurę Anhellego - zbawiciela, a równocześnie w osobach towarzyszących mu kobiet można odczytać takie odrzucone i nierozpoznane postacie jak Marię Magdalenę.

Fascynujące dla nas jako teatru są związki z obrzędowością religijną a zwłaszcza w przypadku Anhellego z obrzędami pogrzebowymi. Poprzez siłę włączania widzów tworzymy teatr, który uobecnia - w tym przypadku moment śmierci i żałobę poprzez inscenizację oraz pieśni pogrzebowe. - tłumaczy Jarosław Fret

Pieśń jako uniwersalny język

Unikalna kolekcja pieśni wykonywanych przez aktorów powstawała w procesie co najmniej dziesięciu lat poszukiwań. Metoda pracy Teatru ZAR opiera się na długotrwałej pracy z pieśniarzami z różnych tradycji do momentu w którym artyści są w stanie wspólnie zaśpiewać każdą pieśń i uczestniczyć we wspólnej liturgii czy też rytuale pogrzebowym. Dopiero wtedy pieśń może stać się elementem spektaklu.

***

O pierwszej wersji spektaklu

Pierwsze pokazy przedstawienia miały miejsce w Barbican Centre w Londynie we wrześniu 2009 roku jako ostatnia część Tryptyku "Ewangelie dzieciństwa", prezentowanego w ramach POLSKA! YEAR w Wielkiej Brytanii. W październiku 2011 roku specjalna wersja przedstawienia została zaprezentowana w Belchite k. Saragossy, w ruinach kościoła San Augustino w historycznej części miasta, noszącej ślady hiszpańskiej wojny domowej (1936-1939).