Wrocław. Nowy kurs Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań

"Filozofia dla teatru - teatr dla filozofii" to panel dyskusyjny prowadzony przez prof. Dariusza Kosińskiego i Henryka Mazurkiewicza, który odbędzie się 8 listopada. Instytut Grotowskiego zaprasza do udziału w debacie. Zgłoszenia do 30 października.

Kurs wiodący Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań zatytułowany "Teatr dla filozofii - filozofia dla teatru" nie tyle będzie krążył wokół konkretnego, wyznaczonego z góry tematu, co skupi się na kierunkach możliwej wymiany między dwiema wspomnianymi praktykami dyskursywnymi. Związków filozofii i teatru szukać będziemy zarówno w budzie jarmarcznej na przedrewolucyjnej rosyjskiej prowincji, jak i na przemierzających średniowieczny Paryż mansjonach. W renesansowym Teatro Olimpico w Vicenzy i w piwnicach małych grup laboratoryjnych. Działając w duchu interdyscyplinarności, w przeświadczeniu, że mamy sobie nawzajem niejedno do powiedzenia i przekazania, zamierzamy przejść od dyskusji zaocznej do bezpośredniego dialogu i żywej wymiany zdań.

Opiekun naukowy: Dariusz Kosiński

Współpraca: Henryk Mazurkiewicz

Koordynatorka projektu: Dominika Nestorowska

Kurs wiodący OUP tworzyć będą comiesięczne spotkania odbywające się od listopada do maja 2019 w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu, składające się z piątkowych wykładów otwartych (Czytelnia im. Ludwika Flaszena, godz. 17:00) i sobotnich seminariów przeznaczonych dla grupy roboczej, której uczestnicy zadeklarują wcześniej swój udział w całym projekcie.

Chętnych do udziału w grupie roboczej prosimy o wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia 2019 [patrz link pod tekstem].

d.nestorowska@grotowski-institute.art.pl

O przyjęciu do grupy roboczej poinformujemy drogą mejlową.

***

pt. 08/11/2019

17:00

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze

"Filozofia dla teatru - teatr dla filozofii"

Panel dyskusyjny z udziałem Krzysztofa Garbaczewskiego i prof. Marii Kostyszak, prowadzenie prof. Dariusz Kosiński i Henryk Mazurkiewicz

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego