powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. TR Warszawa edukacyjnie

Rusza program edukacyjny TR Warszawa dla młodzieży, w ramach którego w sezonie 2019/2020 odbywają się warsztaty "Trochę kultury!", "Więcej niż widz", "Shakespeare współczesny" oraz obejmujący trzyletnią współpracę TR Warszawa z jednym z warszawskim liceów projekt "Teatr i szkoła".

SHAKESPEARE WSPÓŁCZESNY to zajęcia poświęcone MAKBETOWI Williama Shakespeare'a oraz spektaklowi TR Warszawa 2007:MACBETH w reżyserii Grzegorza Jarzyny. Poprzez praktyczną pracę z tekstem uczniowie dowiadują się także, na czym polega adaptacja teatralna oraz praca dramaturgiczna i reżyserska.

Podczas warsztatów TROCHĘ KULTURY uczestnicy wspólnie z pedagogami i pedagożkami teatru przyglądają się współczesnym teatralnym środkom wyrazu - językowi dramatu i sceny, środkom scenicznym i dramaturgii. Warsztaty prowadzone są w oparciu o najnowszą książkę INNI LUDZIE Doroty Masłowskiej i jej sceniczną adaptację w reżyserii Grzegorza Jarzyny.

WIĘCEJ NIŻ WIDZ to warsztaty o postdramatycznym, zespołowym teatrze artystycznym, podczas których młodzież licealna zapoznaje się z ideą polskiej szkoły teatru i współczesnymi zespołami teatralnymi, współtworzonych przez ludzi o różnych zawodach i kompetencjach.

Najbliższe warsztaty TROCHĘ KULTURY!, WIĘCEJ NIŻ WIDZ oraz SHAKESPEARE WSPÓŁCZESNY odbędą się 15 i 18 listopada 2019 roku. Zajęcia odbywają się w grupach 30-osobowych. Aby wziąć udział w warsztatach, wystarczy wysłać zgłoszenie na adres: edukacja@trwarszawa.pl. Szczegółowe informacje o zajęciach znajdują się na stronie: http://bit.ly/TR-WarsztatyDlaMlodziezy.

Edukacja w TR Warszawa

W październiku 2019 roku zakończy się pierwszy etap trzyletniego projektu TISZ TR, realizowanego we współpracy TR Warszawa i XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli. Projekt TEATR I SZKOŁA TR skierowany jest do uczniów oraz kadry pedagogicznej i ma na celu wprowadzenie młode odbiorczynie i odbiorców kultury w świat teatru poprzez praktyczne działania teatralne.

Dotychczas w ramach pierwszego etapu działań w szkole odbył się inauguracyjny wykład o teatrze prowadzony przez Annę Kurelską i Anną Rochowską z Zespołu Edukacji TR Warszawa. We wprowadzeniu wzięli udział wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie. Odbyły się także warsztaty teatralne dla grona pedagogicznego.

W kolejnym etapie projektu zespół pedagogów i pedagożek teatru: Agata Pietrzyk oraz Tomasz Daszczuk, poprowadzi zajęcia teatralne, podczas których uczniowie zapoznają się z tematami poruszanymi w spektaklach MIĘDZY NAMI DOBRZE JEST w reżyserii Grzegorza Jarzyny oraz EWELINA PŁACZE w reżyserii Anny Karasińskiej. Na zakończenie pierwszego etapu projektu grupa chętnych uczniów przygotuje pokaz performatywny, który zostanie zaprezentowany w listopadzie 2019 roku.

Projekt TISZ TR - TEATR I SZKOŁA dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa.