powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Rozpoczęła się konferencja "Teatr w/dla Niepodległej"

Zagadnieniom wolności w sztuce, wolności twórcy i widza, a także strategii artystów teatrów ulicznych poświęcona jest w stołecznym Pałacu Szustra konferencja "Teatr w/dla Niepodległej".

- Chcemy zbudować organizację, która będzie mogła wywierać wpływ, odbywać rozmowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), będzie partnerem w rozmowach na poziomie samorządu na poziomach wojewódzkim i powiatowym. Unię, która będzie propagowała zjawisko teatru ulicznego i plenerowego jako część kultury narodowej - podkreślił w rozmowie z PAP Dariusz Jarosiński, prezes Stowarzyszenie Unia Teatrów Ulicznych i Organizatorów Wydarzeń Plenerowych.

Stowarzyszenie Unia Teatrów Ulicznych i Organizatorów Wydarzeń Plenerowych zostało założone w maju 2016 r. Obecnie w jego skład wchodzi piętnaście podmiotów reprezentujących różne festiwale plenerowe, uliczne oraz polskie środowisko nowego cyrku.

- Chcemy zrobić wszystko, żeby się zjednoczyć, by mieć swoich przedstawicieli w zespołach konkursowych i grantowych na poziomie MKiDN, na poziomie samorządów, również na poziomie władz lokalnych; żebyśmy się zaczęli wymieniać informacjami na temat tego, jak wygląda edukacji naszych twórców - mówił organizator konferencji.

Jego zdaniem jest to ważne w kontekście projektu ustawy z 11 września 2019 r. na temat statusu artysty. - Ona zajmuje się takim segmentem artystów, którzy nie są zrzeszeni, którzy nie mają dyplomu, lecz uprawiają ten zawód - i co trzeba robić, by ich chronić socjalnie - wyjaśnił Jarosiński, dodając, że odbywająca się w Pałacu Szustra ogólnopolska konferencja "jest pierwszym w polskiej historii spotkaniem środowiska twórców teatrów plenerowych i ulicznych".

Podczas dwudniowych obrad dyskutowane będą trzy bloki tematyczne: sieciowanie twórców, wspieranie produkcji i eksploatacji, normy prawne.

W ramach pierwszego panelu dyskusyjnego wprowadzenie na temat "sieciowania organizacji" wygłosiła Lidia Kuczmierowska z Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich. Przypomniała, że pojęcie sieci społecznej stworzył w 1954 r. J. A. Barnes. Omówiła typy sieci organizacji, których struktury mogą się różnic ze względu na stopień centralizacji lub decentralizacji, posiadanie struktury hierarchicznej i lidera (lub nie).

Kuczmierowska przedstawiła typy sieci, m.in. o strukturze stronnictwa i koalicyjną strukturę. Przypomniała, że w ramach funkcjonowania sieci jej członkowie muszą charakteryzować się czterema kompetencjami: komunikacją, kolaboracją, kreatywnością i krytycznym myśleniem. Zwróciła uwagę, że w wyszukiwarce google pod hasłem "networks of arts organizations" pojawia się 77 mln 500 tys. rekordów, a pod hasłem "networks of cultural organizations" - 124 mln rekordów.

Drugi, środowy panel poświęcony będzie zagadnieniom "wolności wypowiedzi, wolności w sztuce, wolności twórcy i widza, a także prawom i ograniczeniom".

Czwartkowa część konferencji dotyczyć będzie strategii na przyszłość artystów teatrów ulicznych i organizatorów wydarzeń ulicznych (m.in. udział w zespołach konkursowych, delegowanie przedstawicieli, profilowanie wsparcia dla twórców i organizatorów).

"Celem konferencji jest integracja twórców teatrów plenerowych i ulicznych oraz +nowego" cyrku+, wymiana wiedzy, doświadczeń, spostrzeżeń, pomysłów, kontaktów pomiędzy samymi artystami jak również dyrektorami artystycznymi festiwali teatralnych i organizatorami wydarzeń kulturalnych" - napisali organizatorzy.

Efektem konferencji ma być wypracowanie metodyki popularyzacji zjawiska tego typu teatru i poszerzenie możliwości integracji i podnoszenia kwalifikacji artystów zajmujących się tą formą artystyczną.

Wydarzenie jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Program i szczegółowe informacje na stronie: www.facebook.pl/UniaTeatrowUlicznych

Konferencja "Teatr w/dla Niepodległej" zostało przygotowane przez Stowarzyszenie Unia Teatrów Ulicznych i Organizatorów Wydarzeń Plenerowych w ramach programu konkursowego "Rozwój sektorów kreatywnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.