powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Wrocław. Cezary Morawski uniewinniony od zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych

30 lipca 2019 r. Regionalna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu orzekła o uniewinnieniu Cezarego Morawskiego od zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w czasie pełnienia funkcji Dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu.

Pismem z dnia 24 września 2019 r. przekazano do Teatru odpis prawomocnego orzeczenia.

Tym samym Cezary Morawski został uniewinniony od wszystkich zarzutów stawianych mu w piśmie skierowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Orzeczenie jest prawomocne.

Sygnatura akt - RDFP.WR.701.107.2018; RKO.WR.711.24.2019