powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Białystok. Uroczystość nadania imienia Stanisława Moniuszki OiFP

Uroczystości związane z nadaniem imienia Stanisława Moniuszki rozpoczną się w piątek, 4 października o godz.17.30 przy Odeskiej 1 i poprzedzą premierę "Halki" w OiFP.

Nadanie imienia Stanisława Moniuszki Operze i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiemu Centrum Sztuki w Białymstoku, jest zaszczytem dla instytucji oraz całego województwa. Znaczenie dokonań artystycznych "ojca polskiej opery" dla rodzimej muzyki jest nieocenione. Artysta tworzył ku "pokrzepienie serc" rodaków, był najwybitniejszym, obok Chopina, kompozytorem polskiej muzyki epoki romantyzmu, zyskał szerokie uznanie w polskim społeczeństwie.

Urodził się w Ubielu, w rodzinie ziemiańskiej o patriotycznych tradycjach. Na kształtowanie osobowości małego chłopca mieli wpływ rodzice oraz stryjowie, którzy rozwijali jego zainteresowania sztuką, nauką, kształtowali społeczne postawy. Po ukończeniu studiów muzycznych w Berlinie wrócił do Wilna, tam skomponował i wystawił pierwszą, dwuaktową wersję opery Halka. Przełomowym momentem w życiu kompozytora stała się warszawska premiera Halki, która została wystawiona w 1858 roku, w nowej, czteroaktowej wersji. W tym samym roku została mu powierzona funkcja dyrektora opery warszawskiej. Wśród najbardziej znanych oper Moniuszki wymienić należy: Flisa, Hrabinę, Verbum nobile czy Straszny dwór, którego premiera z 1865 roku, po klęsce powstania styczniowego, cieszyła się na tyle wielkim powodzeniem, że władze carskie zakazały dalszego wystawiania spektaklu. Moniuszko komponował także lirykę pieśniową. Pieśni, pisane głównie na potrzeby muzykowania domowego, stały się niezwykle popularne i bliskie naszemu narodowi - kompozytor tworzył je z wyraźną intencją ukazania społeczeństwu wizji muzyki rodzimej, a utwory te odegrały ogromną rolę w podtrzymywaniu świadomości narodowej. Napisał ich około 300, większość z nich została zebrana i wydana w 12 Śpiewnikach domowych. Artysta komponował pieśni przede wszystkim do tekstów współczesnych sobie poetów polskich - głównie Adama Mickiewicza, ale także Józefa Ignacego Kraszewskiego, Jana Czeczota, Teofila Lenartowicza czy Józefa Korzeniowskiego. Zgodnie ze swoim credo artystycznym Moniuszko nawiązywał w pieśniach do polskiego folkloru, wprowadzając charakterystyczne zwroty melodyczne oraz rytmikę tańców: mazura, krakowiaka i poloneza.

Współcześni Moniuszce dobrze rozumieli i szczerze odczuwali jego twórczość. Potrafił bezpośrednio przemawiać do swego pokolenia w tragicznym dla niego czasie - pomiędzy powstaniem listopadowym a styczniowym. Dzisiejsza recepcja dzieł Moniuszki pokazuje, że utwory te opierają się upływowi czasu, wchodząc do kanonu ponadczasowych arcydzieł.

**

Ramowy program Uroczystości nadania imienia Stanisława Moniuszki Operze i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiemu Centrum Sztuki w Białymstoku:

17:30 Dźwięk kuranta ze "Strasznego dworu" S. Moniuszki, który towarzyszy widzom OiFP jako gong od otwarcia instytucji w 2012 r., sygnalizujący początek uroczystości. Powitanie Gości.

17:40 Wystąpienie Macieja Seniwa, przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

17:44 Wystąpienie Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego

17:49 Wystąpienie prof. Ewy Iżykowskiej-Lipińskiej, dyrektor OiFP-ECS

17:53 Wystąpienie Elżbiety Moniuszko, pra pra prawnuczki Stanisława Moniuszki (Fundacja imienia Stanisława Moniuszki)

17:56 Wystąpienie Stefana Wierzbickiego, artysty-rzeźbiarza, autora popiersia Moniuszki

18:00 Odsłonięcie popiersia przez Elżbietę Moniuszko

18:05 "Mazur" ze "Strasznego dworu" w wykonaniu Orkiestry i Chóru OiFP oraz zespołu "Kurpie Zielone" WOAK-u (foyer opery)

19.00 Premiera opery "Halka Wileńska".

Udział w uroczystości nadania imienia potwierdzili także sygnatariusze porozumienia na rzecz budowy Opery z dnia 9.07.2004 roku: Janusz Kazimierz Krzyżewski - ówczesny Marszałek Województwa Podlaskiego, Marek Strzaliński - Wojewoda Podlaski, który 9.09.2005 podpisał porozumienie w sprawie utworzenie Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz Ryszard Tur - ówczesny Prezydent Miasta Białegostoku, który 30.12.2005 wydał pozwolenie na budowę Opery.