powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Koncert "Mecz/ Tabula Rasa" w Nowym Teatrze

14 października w Nowym Teatrze odbędzie się kolejny koncert w ramach cyklu "Scena Muzyki Nowej".

Kolejny koncert Chain Ensemble z cyklu "Scena Muzyki Nowej" rozpoczną dwa muzyczne pojedynki: w należącym już do klasyki współczesności, powstałym w 1964 roku, utworze "Match" Mauricia Kagela (1931-2008) perkusista będzie sędzią w starciu między dwoma wiolonczelistami. Teatralna sytuacja jest punktem wyjścia do zaprezentowania obszernego katalogu rozmaitych możliwości artykulacyjnych. Argentyński kompozytor, który w połowie lat 50. przeniósł się do Niemiec, zapamiętany został m.in. jako inicjator gatunku teatru instrumentalnego, którego jednym z pierwszych przykładów jest właśnie ten utwór.

W "Meczu" (2016) mieszkający i działający w Krakowie kompozytor - Maciej Jabłoński (ur. 1974) wykorzystał fragment "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza ze słynną walką na miny między Miętusem i Syfonem. Zespół smyczkowy wsparty kotłami współdziała tu z dużą grupą amatorów, którzy wokalnie i aktorsko wcielają się w rolę przeciwników, zaś oryginalny tekst recytowany przez aktora, przedstawia przebieg tego jedynego w swoim rodzaju starcia. Muzyka śledzi wydarzenia, dopełniając słowo zgodnie z treścią, zaś całość uzupełniają brzmienia elektroakustyczne oraz przygotowana przez Piotra Madeja warstwa wideo, z zabawnymi animacjami o abstrakcyjnym charakterze.

Wyciszenie emocji, zwrot w stronę introwertyzmu nastąpi w utworze "Struny w ziemi" na zespół smyczkowy Tomasza Sikorskiego (1939-1988), "muzycznego egzystencjalisty", jednej z najbardziej oryginalnych postaci w nowszej muzyce polskiej. Napisana w roku 1980, dedykowana Jerzemu Maksymiukowi i Polskiej Orkiestrze Kameralnej kompozycja niepokoi aurą tragizmu i zwątpienia. Jej literackich odpowiedników należałoby szukać w dziełach szczególnie przez Sikorskiego cenionych - autorów takich jak Soren Kierkegaard, Martin Heidegger czy Franz Kafka, dających wyraz pesymistycznemu widzeniu kondycji ludzkiej.

Arvo Pärt (ur. 1935), być może najpopularniejszy z żyjących twórców muzyki "poważnej", w roku 1977 napisał utwór "Tabula rasa" na dwoje skrzypiec, fortepian preparowany i orkiestrę smyczkową. Składają się nań dwie części zatytułowane "Ludus" i "Silentium". Kompozycja ta, wykonana po raz pierwszy w Tallinnie jeszcze zanim jej twórca podjął decyzję o emigracji ze Związku Radzieckiego, była jedną z pierwszych, dzięki którym muzyka Pärta stała się znana na całym świecie. Stanowi ona zarazem jeden z pierwszych przykładów charakterystycznej dla estońskiego kompozytora techniki-stylu tintinnabuli, kojarzonego z brzmieniem dzwonów oraz spokojem, kontemplacją i wewnętrznym wyciszeniem.

Program:

- Mauricio Kagel "Match"

- Maciej Jabłoński "Mecz"

- Tomasz Sikorski "Struny w ziemi"

- Arvo Pärt "Tabula Rasa"

Andrzej Bauer - dyrygent, prowadzenie koncertu

Wykonawcy:

Soliści:

Maria Sławek - skrzypce

Anna Maria Staśkiewicz - skrzypce

Katarzyna Stasiewicz - wiolonczela

Krystyna Wiśniewska - wiolonczela

Miłosz Pękala - perkusja

Paweł Smagała - aktor

Chain Ensemble:

Aleksandra Kupczyk - skrzypce

Katarzyna Denkiewicz-Stawujak - skrzypce

Kornelia Grądzka - skrzypce

Magdalena Skwierczyńska - skrzypce

Jan Pietkiewicz - skrzypce

Agnieszka Uścińska - skrzypce

Michał Szałach - skrzypce

Izabela Bławat-Leofreddi - skrzypce

Katarzyna Olszewska - skrzypce

Justyna Górska - skrzypce

Paweł Czarny - altówka

Magdalena Krawczyk - altówka

Gustaw Klubczewski - altówka

Katarzyna Stasiewicz - wiolonczela

Krystyna Wiśniewska - wiolonczela

Tomasz Januchta - kontrabas

Agnieszka Kozło - fortepian

Miłosz Pękala - perkusja

Maciej Jabłoński - elektronika

Chór Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie

Aleksandra Siekierzyńska, Anna Kwiatkowska - przygotowanie chóru młodzieży