powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Teatr w Polsce 2020

Dziesiąty tom rocznika dokumentującego polskie życie teatralne "Teatr w Polsce 2019 (z dokumentacją sezonu 2017/2018)" ukaże się drukiem w listopadzie, ale wraz z zakończeniem kolejnego sezonu teatralnego rozpoczęliśmy już prace nad kolejnym tomem "Teatr w Polsce 2020", z pełną dokumentacją sezonu 2018/2019 (od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2019). Rocznik nie powstanie - jak wszystkie dotychczasowe - bez wsparcia ze strony teatrów i instytucji, których pracę dokumentuje.

Jak co roku uruchamiamy internetową aplikację, w której umieszczamy systematycznie gromadzone informacje o działalności teatrów, szkół artystycznych, agencji, instytucji, czasopism teatralnych, o kolejnych edycjach festiwali, nagród. Podlegać one będą w najbliższych miesiącach intensywnym uzupełnieniom, weryfikacjom i korektom, dokonywanym we współpracy z wszystkimi teatrami i instytucjami objętymi dokumentacją.

Bardzo prosimy o zajrzenie na stronę: www.twp2020.e-teatr.pl (patrz: link pod tekstem) i sprawdzenie, czy umieszczone tam dane dotyczące Państwa działalności są prawdziwe i kompletne. Wysłaliśmy na podane w aplikacji adresy maile z linkami do odpowiednich podstron i uszczegółowieniem naszych próśb (dotyczących m. in. wysokości budżetu, zmian w składzie zespołów artystycznych, liczby zagranych spektakli i widzów, przebiegu festiwali itd.).

Wszystkie zmiany, uzupełnienia i poprawki prosimy zgłaszać pod adres e-mailowy: teatrwpolsce@instytut-teatralny.pl do 30 października 2019.

Redakcja