powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Eksperci Ogólnopolskiej Konferencji Kultury o projekcie ustawy: status artysty zawodowego nie jest obowiązkowy

Projekt ustawy o statusie artysty zawodowego powstał w wyniku trwającej od 2017 r. debaty środowisk artystycznych. Zgodnie z projektem status artysty nie jest obowiązkowy, nie warunkuje w żaden sposób działalności artystycznej - głosi stanowisko Zespołu EkspertówOgólnopolskiej Konferencji Kultury.

We wtorek w mediach pojawiły się informacje, jakoby w programie PiS miał się znajdować fragment dotyczący artystów. Miało z niego wynikać, że każdy zawodowo zajmujący się rozrywką musiałby wystąpić o potwierdzenie statusu artysty zawodowego oraz dostać specjalną kartę.

Jak napisano w przesłanym PAP we wtorek stanowisku Zespołu Ekspertów Ogólnopolskiej Konferencji Kultury projekt ustawy o statusie artysty zawodowego powstał w wyniku trwającej od 2017 r. debaty środowisk artystycznych reprezentujących "wszystkie profesje i formy organizacyjne (stowarzyszenia artystyczne, związki twórcze, instytucje kultury itp.), ponad podziałami wynikającymi z różnic światopoglądowych czy języków sztuki".

"Nie jest projektem rządowym, choć powstał w wyniku Ogólnopolskiej Konferencji Kultury zainicjowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mechanizmy zaproponowane w projekcie dają szansę na dostosowanie obowiązującego prawa, w szczególności w zakresie ubezpieczeń społecznych, do specyfiki działalności artystycznej, a także odpowiadają na szereg palących kwestii, np. dotyczących kosztów uzyskania przychodu z owej działalności" - zaakcentowano w piśmie.

Zaznaczono w nim, że zgodnie z projektem status artysty nie jest obowiązkowy i nie warunkuje w żaden sposób działalności artystycznej czy twórczej (amatorskiej czy zawodowej). "Można go uzyskać posiadając odpowiednie wykształcenie lub dorobek potwierdzony przez wybrane przez artystę reprezentatywne stowarzyszenie artystyczne lub związek twórczy. Ustawa określa warunki reprezentatywności w/w organizacji w sposób przejrzysty i pluralistyczny. Polska Izba Artystów - instytucja zarządzająca procesem i Funduszem Wsparcia Artystów - zostaje oddana w zarząd środowiskom artystycznym: aż 14 z 19 członków jej rady, do której kompetencji należy m.in.powoływanie dyrektora Izby, to reprezentanci organizacji artystycznych" - podkreślono.

"Projekt w chwili obecnej nie wszedł jeszcze na etap oficjalnych konsultacji społecznych rozpoczynających formalny proces legislacyjny, dlatego w imieniu reprezentowanych przez nas artystów i twórców apelujemy o zaprzestanie niepopartych rzetelną analizą działań dezinformacyjnych i ewentualne podjęcie rzeczowej dyskusji" - zaznaczono w stanowisku.

Poparli je członkowie Zespołu Ekspertów Ogólnopolskiej Konferencji Kultury: Romana Agnel - Cracovia Danza, Piotr Baron - Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus, Maxymilian Bylicki - Instytut Muzyki i Tańca, Dorota Ilczuk - Uniwersytet SWPS, Janusz Janowski - Związek Polskich Artystów Plastyków, Przemysław Kieliszewski - Teatr Muzyczny w Poznaniu, Magdalena Lankosz - Związek Zawodowy Reżyserów Polskich - Gildia Reżyserów Polskich, Zygmunt Miłoszewski - Unia Literacka, Paweł Onochin - Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Paweł Płoski - Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza i Teatr Narodowy, Julia Ruszkiewicz - Koło Młodych Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Katarzyna Smyk - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Artur Szklener - Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Mateusz Werner - Wydział Nauk Humanistycznych UKSW, Hanna Wróblewska - Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki.