powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Zgłoszenia do Festiwalu Teatrów Młodzieżowych

Do 30 września można zgłosić chęć udziału w VII edycji Festiwalu Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu - "Kocham Cię jak Irlandię - Wilde, Beckett, Shaw i inni". Festiwal organizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.

O Festiwalu

Festiwal inspiruje młodych ludzi do poszukiwań twórczych, rozwijania swoich zainteresowań i talentów oraz doskonalenia umiejętności artystycznych. W tym roku dodatkowo nacisk położony jest na aktywizację młodzieżowych teatrów amatorskich i środowiska młodzieżowego i popularyzowanie piękna teatru i literatury polskiej odnoszącej się do problematyki i kultury irlandzkiej.

W tegorocznej edycji uczestnikom proponuje się takie sztuki irlandzkie jak np.:

R.B. Sheridan, "Szkoła obmowy", Warszawa 1956;

G.B. Shaw "Pigmalion" (wiele wydań) Sztuki przyjemne i nieprzyjemne, t. 1-2, Warszawa 1956;

Oscar Wide "Cztery komedie". Warszawa 1961;

W.B. Yeats "Dramaty", Warszawa 1994;

J.M. Synge "Jeźdźcy do morza", "Dialog" 1957, nr 3;

Samuel Beckett "Czekając na Godota" (wiele wydań);

Brian Friel "Tańce w Ballybeg, "Dialog" 1993, nr 4.;

Conor Mc Pherson, "Toma", "Dialog", nr 11.,

Martin Mc Donagh, "Kaleka z Inishmaan, "Dialog" 1998, nr 5;

Królowa piękności z Leenane i inne sztuki, Warszawa 2002;

Tradycyjnie w opozycji. Antologia młodego dramatu irlandzkiego, Warszawa 2014.

Jak wziąć udział?

Należy wypełnić deklarację na "Karcie zgłoszenia" i przesłać ją do 30 września. Deklaracje uczestnictwa można składać:

- osobiście (Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Brechta 3)

- mailowo na adres: dkpit@mazovia.pl

- drogą pocztową, przesyłając zgłoszenia na adres: Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa.

Kto może się zgłaszać?

Zapraszamy szkoły, domy i centra kultury z terenu województwa mazowieckiego oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Mazowsza. Festiwal przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 12 do 20 lat.

Co trzeba przygotować?

Nagrany spektakl należy zamieścić w serwisie internetowym VIMEO lub YouTube lub przesłać za pośrednictwem internetowej platformy do wysyłki plików typu WETRANSFER w terminie do 7 października. Po zamieszczeniu filmu na jednym z wymienionych portali należy przesłać link na adres: anna.grzywacz@mazovia.pl oraz edukacja@teatrpolski.waw.pl .Czas trwania widowiska teatralnego nie powinien być krótszy niż 20 min. i dłuższy niż 60 min.

Przewidziane nagrody

Nagrodą Festiwalu jest m.in. wystawienie przez laureatów na scenie Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie wybranego przez Komisję spektaklu oraz warsztaty teatralne zorganizowane przez Teatr.

Dodatkowe informacje

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w:

Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa,

Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, ul. Kazimierza Karasia 2, 00-327 Warszawa.

Osoby do kontaktu:

Anna Grzywacz, Główny Specjalista Wydziału Kultury Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki - sekretarz Komisji, tel.: 22 59 79 526, fax. 22 59 79 502.

e-mail: anna.grzywacz@mazovia.pl

Paulina Chodnicka, Specjalista ds. programowo-literackich, edukacja Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, tel.: 22 826 92 71, e-mail: paulina.chodnicka@teatrpolski.waw.pl