powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Wrocław. Warsztaty dla nauczycieli i pedagogów w Pantomimie

Wrocławski Teatr Pantomimy zaprasza instruktorów teatralnych i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w bezpłatnych warsztatach teatralnych.

Warsztaty dedykowane są dla osób prowadzących w szkole kółko teatralne, wychodzących ze swoją klasą do teatru, mających świadomość, jak ważna jest rola edukacji artystycznej i teatralnej w rozwoju i kształtowaniu swoich uczniów. Celem dwudniowego bloku zajęć jest podniesienie kompetencji i przekazanie pedagogom nowych narzędzi do pracy z dziećmi i młodzieżą w technice pantomimy.

Pantomima to tylko pozornie sztuka trudna w odbiorze, obwarowana licznymi mitami i stereotypami. Wypowiedź pozawerbalna to podstawowy rodzaj komunikatu z otoczeniem. A świadomie prowadzona edukacja teatralna i umiejętność korzystania z technik pracy z ciałem i ruchem, pozwalają na integrację grupy, podniesienie kompetencji komunikacyjnych, rozwój emocjonalności i pamięci ruchowej, kształtowanie wyobraźni, prze

zwyciężanie nieśmiałości.

Szkolenie obejmuje 10 godzin warsztatowych. Liczba miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Najbliższą sesję warsztatową poprowadzi Agnieszka Kulińska:

28 września (sobota) - godz. 10.00-13.00 (przerwa) 14.00-16.00

29 września (niedziela) - godz. 10.00-13.00 (przerwa) 14.00-16.00

Uzupełnioną kartę zgłoszeniową (do pobrania na stronie www.pantomima.wroc.pl) prosimy wysłać na adres: a.paluch@pantomima.wroc.pl.

Koordynator grupy: Anna Paluch, a.paluch@pantomima.wroc.pl, tel. 71/337 21 03

Zajęcia dla nauczycieli i pedagogów są częścią projektu edukacyjnego WTP pn. "Akcja: EDUKACJA 3.0" i dofinansowane są ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.