Gdańsk. Polsko-japoński projekt Amareya Theatre & Guests

Podejmują temat życia ludności Ajnu we współczesnej Japonii. Szukają tropów w postaci Bronisława Piłsudskiego. Amareya Theatre & Guests realizuje nowy projekt na styku Polski i Japonii.

Projekt "Niepodległa bez granic: Pol(s)ka w Japonii" będzie realizowany w okresie 13.09-8.10.2019 w Sapporo, Tokio i Akicie. Projekt obejmuje polsko-japońską koprodukcję teatralną "(Po)głosy. Pomosty między Polską i Japonią" w reż. Katarzyny Pastuszak, cykl performansów w przestrzeni publicznej (Teatr Amareya + Ainu Women Association), czytanie performatywne po raz pierwszy przetłumaczonych na język japoński dramatów polskich dramatopisarek z tomu "Rodzaju żeńskiego. Antologia dramatów" (red. dr hab. Agata Chałupnik i dr Agata Łuksza), publikację tłumaczenia na język japoński książki "Broniś Piłsudski, czyli jak zostać sławnym na Dalekim Wschodzie" autorstwa Katarzyny Nowak z ilustracjami Pauliny Paździery - będącą pierwszą na gruncie japońskim książeczką dla dzieci o Bronisławie Piłsudskim, warsztaty, wykłady, spotkania i prezentacje promujące polską sztukę, ze szczególnym uwzględnieniem polskich artystek.

Projekt "Niepodległa bez granic: Pol(s)ka w Japonii" stanowi kontynuację wieloletniej współpracy Amareya Theatre & Guests z japońskim środowiskiem artystycznym i akademickim, jak i z polskimi instytucjami, organizacjami i wybitnymi reprezentantami polskiej kultury i sztuki.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

- produkcja i prezentacje polsko-japońskiej premiery teatralnej "(Po)głosy. Pomosty między Polską i Japonią" w reż. Katarzyny Pastuszak, stworzonej we współpracy artystów z Japonii i Polski

- cykl performansów w przestrzeni publicznej (Teatr Amareya + Ainu Women Association)

- publikacja internetowa tłumaczenia na język japoński dwóch dramatów polskich "Kucharki" i "Płyty" z tomu "Rodzaju żeńskiego. Antologia dramatów" (redakcja: dr hab. Agata Chałupnik i dr Agata Łuksza; tłum. na język japoński: Miho Iwata, Tomomi Splisgart)

- publikacja tłumaczenia na język japoński książki "Broniś Piłsudski, czyli jak zostać sławnym na Dalekim Wschodzie" autorstwa Katarzyny Nowak i z ilustracjami Pauliny Paździery (tłum. na język japoński: Miho Iwata)

- warsztaty mistrzowskie prezentujące metody pracy polskich artystów teatru fizycznego prowadzone przez Teatr Amareya (dr Katarzyna Pastuszak, dr Aleksandra Śliwińska)

- warsztaty z zakresu sound studies obejmujące wykorzystanie dźwięku w badaniach etnograficznych i w działaniach artystycznych prowadzone przez Natalię Chylińską

- warsztaty dramaturgiczne prezentujące polską dramaturgię kobiecą podsumowane dwujęzycznymi czytaniami performatywnymi otwartymi dla publiczności, prowadzone przez dr hab. Agatę Chałupnik (Uniwersytet Warszawski / Instytut Kultury Polskiej)

- warsztaty interdyscyplinarne "Bronisław Piłsudski - niezwykły bohater i sławny uczony" dla różnych grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem młodych odbiorców, prowadzone przez Katarzynę Nowak (Zastępcę Dyrektora ds. merytorycznych - Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha)

- wykłady z udziałem wybitnych ekspertów z dziedziny kultury, sztuki i nauki promujące polską kulturę i sztukę

- spotkania i prezentacje promujące polską sztukę ze szczególnym uwzględnieniem polskich artystek.

Nawiązując do dokonań brata Marszałka Józefa Piłsudskiego - Bronisława Piłsudskiego, projekt wpisuje się w obchody 100. rocznicy podpisania przez Polskę i Japonię porozumień dyplomatycznych, obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, priorytety polskiej polityki kulturalnej mającej na celu promowanie wizerunku Polski jako kraju szczególnie dbającego o dziedzictwo kulturowe i wspierającego rdzenne mniejszości etniczne, oraz w priorytety polskiej dyplomacji na rok 2019.

Projekt zakłada bliską wymianę kulturową między ludem Ajnu i polskim środowiskiem artystycznym reprezentowanym przez dr Katarzynę Pastuszak i Amareya Theatre & Guests, który od lat realizuje projekty we współpracy z partnerami z Japonii. Wychodząc od etnografii krytycznej i zaangażowanej, realizacja koprodukcji polsko-japońskiej zakłada poszanowanie japońskiego i ajnuskiego kontekstu społeczno-kulturowego oraz symetryczny udział artystów z Japonii i Polski w procesie kreacji. Celem tej pracy jest zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego, dekolonizacja mniejszości etnicznych oraz wzmocnienie pozycji kobiet poprzez uwidocznienie ich głosu (narracji) i podmiotowości. Szczególnie istotne jest tu partnerstwo Amareya Theatre & Guests z japońskimi instytucjami podejmujących tematykę ochrony dziedzictwa kulturowego, dekolonizacji i wzmacniania pozycji kobiet.

Partnerzy i współorganizatorzy projektu: Ainu Women's Association (Sapporo), Centre for Environmental and Minority Policy Studies (Sapporo), Archiwum Hijikaty Tatsumiego - Keio University Art Centre (Tokio), Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha (Kraków), Babylon Tokyo Theatre, Pirka Kotan Ainu Cultural Centre Sapporo (Sapporo), Sapporo Freedom School (Sapporo), Studio Concarino (Sapporo), Kamaitachi NPO (Akita), Uniwersytet Warszawski - Instytut Kultury Polskiej.

Patroni medialni: TVP Kultura, Radio Gdańsk, Magazyn Torii, Japonia Online

Partnerzy medialni: Hokkaido Television Broadcasting Co. Ltd., Hokkaido Shimbun Press, Yomiuri Shimbun, Dance Cafe, taniecpolska.pl

Specjalne podziękowania dla: prof. Hiroshiego Maruyamy, Ryoko Tahary, prof. Morishity Takashiego, Shinichiego Takeshige, Shirotamt Hitsujiyi, Masumi Tanaki.

***

PROGRAM:

1.09-30.11 - uruchomienie strony internetowej wraz z internetowym dziennikiem nawiązującym do etnograficznego dziennika Bronisława Piłsudskiego, codzienna dokumentacja, relacje, wywiady, ciekawostki, foto/video; publikacja internetowa tłumaczenia na język japoński dwóch dramatów polskich Kucharki i Płyty z tomu Rodzaju żeńskiego. Antologia dramatów (redakcja: dr hab. Agata Chałupnik i dr Agata Łuksza)

--

16-25.09 - performensy w przestrzeni publicznej Sapporo Bronisław Piłsudski Was Here

--

21.09 - pokaz przedpremierowy spektaklu (Po)głosy. Pomosty między Polską i Japonią w reż. i chor. Katarzyny Pastuszak, wykonaniu kobiet Ajnu i zespołu Teatru Amareya w ramach Akita Art Festival Kamaitachi (organizator - Archiwum Hijikaty), Muzeum Hijikaty Tatsumiego, Tashiro (Akita)

--

17-18.09

18.00-21.00 - warsztaty mistrzowskie prezentujące metody pracy polskich artystów teatru fizycznego Laboratorium ciała i ruchu i warsztaty dźwiękowe z zakresu sound studies: Tkanki - dźwięki - rezonacje, Sapporo Freedom School (Sapporo)

--

28.09 - 2 pokazy premierowe spektaklu (Po)głosy. Pomosty między Polską i Japonią w reż. i chor. Katarzyny Pastuszak, wykonaniu kobiet Ajnu, artystów japońskich i polskich w Studio Concarino (Sapporo)

--

1-6.10 - performensy w przestrzeni publicznej pt. Bronisław Piłsudski Was Here promujące projekt i przybliżające postać Bronisława Piłsudskiego, miejsce: centrum miasta Tokio

--

2-3.10

14.00-20.00 - warsztaty dramaturgiczno-teatralne dla Japonek z Tokio, Ajnusek i Polek mieszkających w Japonii w oparciu o dwa dramaty z tomu Rodzaju żeńskiego. Antologia dramatów (2018), prowadzenie: dr hab. Agata Chałupnik (Uniwersytet Warszawski / Instytut Kultury Polskiej); miejsce: Babylon Tokyo Theatre

--

4.10.2019

10.00-14.00 - próby do czytania performatywnego dwóch dramatów z tomu Rodzaju żeńskiego (2018), prowadzenie: dr hab. Agata Chałupnik (Uniwersytet Warszawski / Instytut Kultury Polskiej); miejsce: Babylon Tokyo Theatre

15.00-17.00

Grupa 1 - warsztaty mistrzowskie prezentujące metody pracy polskich artystów teatru fizycznego Laboratorium ciała i ruchu; prowadzenie: dr Katarzyna Pastuszak, dr Aleksandra Śliwińska, miejsce: Babylon Tokyo Theatre

Grupa 2 - warsztaty dźwiękowe z zakresu sound studies: Tkanki - dźwięki - rezonacje; miejsce: Babylon Tokyo Theatre

19.00 - czytanie performatywne dwóch dramatów z tomu Rodzaju żeńskiego. Antologia dramatów (2018), prowadzenie: dr hab. Agata Chałupnik (Uniwersytet Warszawski / Instytut Kultury Polskiej); miejsce: Babylon Tokyo Theatre

20.00 - rozmowa podsumowująca czytanie performatywne i wykład-prezentacja autorstwa dr hab. Agaty Chałupnik na temat polskich dramatopisarek; miejsce: Babylon Tokyo Theatre, Tokio

--

5.10.2019

19.00 - prezentacja premierowa spektaklu (Po)głosy. Pomosty między Polską i Japonią w reż. i chor. Katarzyny Pastuszak i wykonaniu kobiet Ajnu, artystów japońskich i polskich w Babylon Tokyo Theatre, Tokio

20.00 - rozmowa pospektaklowa prowadzona przez japońskiego krytyka teatralnego, Shinichiego Takeshige; miejsce: Babylon Tokyo Theatre, Tokio

--

6.10.2019

11.00-13.00 - Bronisław Piłsudski - czyli jak zostać sławnym - warsztat dla dzieci i młodzieży poświęcony postaci Bronisława Piłsudskiego z wykorzystaniem publikacji przełożonej na język japoński w ramach projektu; prowadzenie: Katarzyna Nowak (Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych - Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha Kraków), miejsce: Babylon Tokyo Theatre, Tokio

14.00-15.00 - Bronisław Piłsudski - niezwykły bohater i sławny uczony - wykład i prezentacja poświęcona Bronisławowi Piłsudskiemu i projektowi z 2018 na temat jego działalności badawczej - Katarzyna Nowak (Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych - Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha) miejsce: Babylon Tokyo Theatre, Tokio

19.00 - prezentacja spektaklu (Po)głosy. Pomosty między Polską i Japonią w reż. i chor. Katarzyny Pastuszak i wykonaniu kobiet Ajnu, artystów japońskich i polskich w Babylon Tokyo Theatre, Tokio

20.00 - rozmowa pospektaklowa prowadzona przez japońskiego krytyka teatralnego, Shinichiego Takeshige; miejsce: Babylon Tokyo Theatre, Tokio

--

30.10.2019

- uruchomienie webinarium Pol(s)ka w Japonii na stronie internetowej projektu.

***

Opis poszczególnych działań:

"(Po)głosy. Pomosty między Polską i Japonią" // Spektakl

Polsko-japońska koprodukcja, efekt współpracy zespołu Teatru Amareya z artystami i kobietami ajnuskimi z Sapporo zgromadzonymi wokół Ainu Women's Association w Sapporo.

Pogłos rozumiany jako dźwięk, który jeszcze wybrzmiewa, staje się momentem przechwycenia tego, co pozostało z pieśni, a dalej - kultury stanowiącej źródło poczucia tożsamości. Jakie są punkty styczne między tym, co zapisane w polskiej i japońskiej tradycji? Głos, pieśń mogą okazać się najbardziej zbliżającą formą komunikacji zarówno z własną, jak i inną kulturą.

Inspiracją spektaklu jest historia i kultura ludu Ajnu. Mostem pomiędzy Polską i Ajnusami stał się na początku XX w. Bronisław Piłsudski - brat Józefa Piłsudskiego. Poświęcił on Ajnusom swoją pasję naukową i serce. Od 1902 roku, przez dwadzieścia lat badał kulturę i obyczaje ludu Ajnu z japońskiej wyspy Hokkaido i Sachalinu, ożenił się także z Ajnuską o imieniu Chufsanma - siostrzenicą wodza Bafunkeja z plemienia na Sachalinie.

W spektaklu pojawią się tradycyjne pieśni ajnuskie w starych i nowych aranżacjach z akompaniamentem tradycyjnych instrumentów ajnuskich i zestawione z polskimi pieśniami śpiewanymi techniką głosu białego.

Reżyseria: Katarzyna Pastuszak, scenografia i kostiumy: Daisuke Tsukuda, muzyka: Natalia Chylińska; Wykonanie: Kimiko Naraki, Ryoko Fujioka, Yoshiko Saito, Yohko Koyama, Katarzyna Pastuszak, Natalia Chylińska, Aleksandra Śliwińska, Tsugumi Matsudaira. Śpiew tradycyjny - wykonanie na żywo: Natalia Chylińska. Produkcja: Teatr Amareya (Stowarzyszenie Amareya Art), CEMiPOS, Ainu Women Association (Sapporo), Centre for Environmental and Minority Policy Studies (Sapporo).

Premiera: 28.09.2019 Sapporo, 5-6.10.2019 Tokio

--

"Bronisław Piłsudski Was Here" // Performans

Interaktywny performans uliczny w przestrzeni publicznej Sapporo i Tokio, przybliżający/przypominający postać polskiego zesłańca i etnografa, który zajmował się kulturą Ajnów. Prezentacja jest wprowadzeniem do spektaklu wieńczącego projekt. Performer, nawiązując do działalności etnograficznej Bronisława Piłsudskiego wśród Ajnów, będzie m.in. utrwalać wypowiedzi widzów, które staną się bazą dla instalacji multimedialnej prezentowanej w kolejnych etapach realizacji projektu.

16-25.09.2019 Sapporo, 1-6.10.2019 Tokio

Bronisław Piotr Piłsudski (1866-1918) - polski zesłaniec, etnograf, kolekcjoner sztuki, zajmujący się ludami i kulturami Dalekiego Wschodu, głównie ludem Ajnów, który obserwował na Sachalinie, a później na wyspie Hokkaido. W dużym stopniu dzięki działalności naukowej Bronisława Piłsudskiego kultura materialna i duchowa Ajnów mogła przetrwać do dzisiaj w tak bogatej formie. Starszy brat Józefa, polskiego bohatera narodowego.

--

Laboratorium ciała i ruchu - warsztaty teatralno-taneczne // Warsztat

"Laboratorium ciała i ruchu - warsztaty teatralno-taneczne. Polski teatr fizyczny - tradycja i współczesne metody pracy" to warsztaty mistrzowskie prezentujące metody pracy polskich artystów teatru fizycznego.

Prowadzące: dr Katarzyna Pastuszak i dr Aleksandra Śliwińska (Teatr Amareya)

17.09.2019, godz. 18:00-21:00, Sapporo Freedom School, Sapporo

4.10.2019, godz. 15:00-17:00, Babylon Tokyo Theatre, Tokio

Kanon od kuchni. Czytanie dramatu // Warsztat

Warsztat dramaturgiczny prezentujący polską dramaturgię kobiecą podsumowany dwujęzycznym czytaniem performatywnym otwartym dla publiczności.

W trakcie warsztatu uczestnicy przyjrzą się procesowi konstruowania kanonu literackiego - tak w literaturze europejskiej i polskiej, jak w literaturze japońskiej. Wspólnie z prowadzącą zastanowią się, czy działają tu podobne mechanizmy wykluczenia (...). Punktem wyjścia warsztatu będzie rozmowa o dramatach Kucharki Nory Szczepańskiej oraz Płyty Krystyny Uniechowskiej, przełożone na język japoński przez Miho Iwatę i Tomomi Splisgart. Pierwszy tekst dokonuje przepisania kanonu europejskiej dramaturgii (Antygony, Hamleta, Czekając na Godota) z perspektywy kuchni i sypialni. Drugi z kolei - szuka metaforycznej formy do opowiedzenia o traumie. Czy coś w tej formie jest specyficznie kobiecego? Co oznaczałaby specyficznie kobieca forma w Japonii, a co - w Polsce? Efektem warsztatu będzie dwujęzyczne czytanie performatywne z uczestni(cz)kami warsztatu. Warsztat jest pierwszą częścią projektu planowanego na lata 2019-2020, w ramach którego w Japonii uscenicznione zostaną trzy dramaty polskich autorek w reżyserii japońskich artystek.

Prowadząca: dr hab. Agata Chałupnik (Uniwersytet Warszawski/IKP)

Warsztat: 2-3.10.2019, godz. 14.00-20.00

--

Tkanki - dźwięki - rezonacje // Warsztat

Warsztat dźwiękowy, podczas którego powstanie 10 pocztówek dźwiękowych, które staną się częścią internetowego dziennika będącego dokumentacją projektu.

Za pomocą technik wykorzystywanych w sound studies i sound art uczestnicy odkrywać będą dźwiękową warstwę krajobrazu, w którym żyją. Jak pejzaż dźwiękowy rezonuje w ekosystemie, w którym żyjemy i którego jesteśmy częścią? I jak my rezonujemy w tak brzmiącym pejzażu? Co jest naturalnym otoczeniem? Szukając odpowiedzi na te pytania, uczestniczki i uczestnicy warsztatu znajdą się między antropologią dźwięku, dokumentacją, próbą uchwycenia specyfiki miejsca a sound artem. W warsztacie wykorzystane zostaną techniki głębokiego słuchania i field recording. Warsztat rozpocznie prowadzenie dźwiękowej korespondencji między Polską i Japonią w formie pocztówek dźwiękowych.

Prowadząca: Natalia Chylińska (Teatr Amareya)

18.09.2019, godz. 18:00-21:00, Sapporo Freedom School, Sapporo

4.10.2019, godz. 15:00-17:00, Babylon Tokyo Theatre, Tokio

Broniś - czyli o tym, jak zostać sławnym // Warsztaty interdyscyplinarne dla młodych odbiorców

Dla dzieci - warsztaty na bazie japońskiego teatrzyku kamishibai i książeczki Broniś - czyli jak zostać sławnym na Dalekim Wschodzie autorstwa Katarzyny Nowak, z ilustracjami Pauliny Paździery i w przekładzie Miho Iwaty. Opowieść o Bronisławie Piłsudskim jest niezwykłą historią człowieka, który wobec przeciwności losu zyskał międzynarodową sławę jako etnograf, zyskał wielu przyjaciół wśród Ajnów, walczył o wolność swojej ojczyzny i zgromadził dwie wspaniałe kolekcje sztuki - ajnuskiej i góralskiej.

Prowadząca: Katarzyna Nowak (Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie)

6.10.2019, godz. 11:00-13:00 Babylon Tokyo Theatre, Tokio

Broniś Piłsudski, czyli o tym, jak zostać sławnym na Dalekim Wschodzie // Publikacja

Publikacja japońskiej wersji książeczki Broniś Piłsudski, czyli o tym, jak zostać sławnym na Dalekim Wschodzie autorstwa Katarzyny Nowak z ilustracjami Pauliny Paździery w przekładzie Miho Iwaty.

Jest to pierwsza w Polsce, i dzięki publikacji w ramach projektu - będzie też pierwszą w Japonii książeczką dla dzieci o wielkim i niezwykłym człowieku, polskim etnografie Bronisławie Piłsudskim. Wydawnictwo wpisuje się w obchody setnej rocznicy śmierci "króla Ajnów" i stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Żywy, jasny i przystępny dla odbiorcy w każdym wieku język, interesujące i zabawne ilustracje inspirowane mangą tworzą ważne wydawnictwo, którego edukacyjna rola w promowaniu postaci Bronisława Piłsudskiego jest niezwykle istotna. Promocja książeczki podczas ubiegłorocznego Festiwalu Literatury dla Dzieci w Krakowie wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród młodszej i starszej publiczności.

Bronisław Piłsudski - niezwykły bohater i sławny uczony // Wykład

Prezentacja dużego projektu dedykowanego Bronisławowi Piłsudskiemu, a zrealizowanego w Muzeum Manggha w 2018.

Prowadząca: Katarzyna Nowak (Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie)

6.10.2019, godz. 14:00-15:00, Babylon Tokyo Theatre, Tokio

Czytanie performatywne

Otwarte dla publiczności czytanie performatywne przetłumaczonych w ramach projektu na język japoński dwóch polskich dramatów.

Kucharki i Płyty z tomu Rodzaju żeńskiego. Antologia dramatów (red. dr hab. Agata Chałupnik, dr Agata Łuksza) zostaną przetłumaczone na język japoński i po raz pierwszy publicznie przedstawione w ramach czytania performatywnego, które będzie zwieńczeniem wcześniejszego warsztatu dramaturgicznego. Wezmą w nim udział m.in. Polki i Japonki, uczestniczki warsztatu. Czytanie performatywne i warsztat są pierwszą częścią projektu planowanego na lata 2019-2020, w ramach którego w Japonii uscenicznione zostaną trzy dramaty polskich autorek w reżyserii japońskich artystek.

4.10.2019, godz. 19:00, Babylon Tokyo Theatre, Tokio

BIOGRAMY:

dr Katarzyna Pastuszak (Amareya Theatre autorka przekładów m.in. w publikacji pt. Świadomość ruchu. Teksty o tańcu współczesnym, red. J. Majewska (Wydawnictwo Ha!art, Kraków 2013). Od 2003 współtworzy Teatr Amareya. W 2015 nominowana do prestiżowej nagrody Splendor Gedanensis za reżyserię spektaklu Nomadka. Zdobywczyni prestiżowego stypendium Młoda Polska 2015 na realizację projektu Kantor_Tropy. W 2016 zwyciężyła w kategorii - Człowiek teatru w rankingu Gazety Świętojańskiej; w tym samym rankingu spektakl Kantor_Tropy: COLLAGE wygrał w kategorii Najlepszy spektakl OFF-OFF. Spektakl Nomadka osnuty wokół historii występującej w spektaklu Inuitki Louise Fontain w reżyserii K. Pastuszak został zaprezentowany podczas 11. International Dance and Theatre Festival w Theatre X w Tokio i w Sisimiut Kulturhus na Grenlandii oraz w Teatrze Narodowym Grenlandii w Nuuk. W 2017 Nomadka została zaprezentowana w Pirka Kotan - Centre for Ainu Culture w Sapporo w ramach Międzynarodowego Kongresu Mniejszości Etnicznych. Katarzyna Pastuszak włączyła w strukturę spektaklu dwie artystki Ajnu (Utae Ehara, Tsugumi Matsudaira), które wystąpiły wspólnie z Louise Fontain i Amareya Theatre w Sapporo i Tokio, zaś w 2018 na międzynarodowej konferencji poświęconej polskiemu etnografowi Bronisławowi Piłsudskiemu w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, w Teatrze 8 Dnia w Poznaniu i w Gdańsku. Także w 2018 Pastuszak zrealizowała premierowy spektakl Deadman Eating Watermelon (Suika wo taberu shisha) w ramach wydarzenia Bunt ciała - 50 lat po Niukutai no Hanran - Hijikata Tatsumi to Nihonjin w Keio University Art Centre Tokio oraz spektakl Ainu Moshir - Ainu Womb - historie kobiet z ludów Ajnu będący efektem warsztatów herstoryczno-tanecznych dla kobiet Ajnu, zrealizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem Kobiet Ajnu w Sapporo.

-

dr Aleksandra Śliwińska (Amareya Theatre & Guests) - tancerka, performerka, współzałożycielka Teatru Amareya, doktor nauk medycznych, wykładowca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 1992-1998 związana z Młodzieżowym Zespołem Tańca Figiel prowadzonym przez Małgorzatę Lorenc w Połczynie Zdroju. Od 2003 występuje w produkcjach Teatru Amareya oraz projektach zagranicznych (m.in. Dream Regime czy Ten ku Youran). W roku 2012 zrealizowała swój pierwszy solowy spektakl Ślepa dama na salonach. Wystąpiła w premierowym spektaklu Fetish.wtf (reż. Dorota Androsz, muzyka i video - Joanna Duda). W lipcu 2014 spektakl Nomadka z udziałem Śliwińskiej został zaprezentowany podczas 11. International Dance and Theatre Festival w Theatre X w Tokio a następnie we wrześniu w Sisimiut Kulturhus na Grenlandii i w marcu 2015 r. w Teatrze Narodowym Grenlandii w Nuuk. W październiku 2015 była współtwórczynią polsko-japońskich produkcji: Kantor_Tropy: On a Sunny Day oraz Kantor_Tropy: Collage. We wrześniu 2016 r. odbyła podróż na północ Japonii, gdzie wraz z Katarzyną Pastuszak, Joanną Dudą i Yuko Kawamoto odwiedziła tereny zniszczone przez Tsunami w 2011, podróż ta zaowocowała spektaklem/instalacją Pamięć wody w ramach projektu Perforacje: Pamięć wody (październik 2016 r.). W 2017 w październiku brała udział w performansie SQUARE DANCE_PREPARACJA w ramach Festiwalu All About Freedom - Ogród Powolności, a następnie w tym samym roku w listopadzie/grudniu uczestniczyła w tournée ze spektaklem Nomadka w Japonii (Sapporo i Tokio). W lutym/czerwcu 2018 współpracowała z Teatrem A Part z Katowic, co zaowocowało spektaklem Cztery w reż. M. Hericha. We wrześniu/październiku odbyła swoja kolejną podróż do Japonii, gdzie wraz Katarzyną Pastuszak zaprezentowały swój premierowy spektakl Deadman Eating Watermelon. Ponadto w ramach współpracy ze Stowarzyszenie Kobiet Ajnu w 2018 r. w Sapporo, prowadziła wraz z Teatrem Amareya warsztaty herstoryczno-taneczne zakończone spektaklem Ainu Moshir - Ainu Womb - historie kobiet z ludu Ajnu. Obecnie wraz z Katarzyną Pastuszak prowadzi grupę projektową Amareya_Lab w Nowej Synagodze w Gdańsku.

-

Natalia Chylińska (Amareya Theatre & Guests) - wokalistka (specjalizacja: głos biały), tancerka, performerka, artystka wizualna. W latach 2016-1018 współtworzyła grupę trzycórki skoncentrowaną na reinterpretacji kultury tradycyjnej poprzez adaptację i wykonanie pieśni tradycyjnych z Ukrainy i Rosji oraz projekty fotograficzne (m.in. we współpracy z Magdą Hueckel). W latach 2014-2018 była aktorką teatru integracyjnego Teatr Razem prowadzonego przez Jarka Rebelińskiego, który tworzą osoby pełnosprawne oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Projekty solowe oraz grupowe: Stwarzanie jest jak kęs marmuru (2019, monodramat, reż. Jarek Rebeliński), #fitNIEPODLEGŁA (2018, reż. Katarzyna Pastuszak), Collage Alliance (2018, wystawa zbiorowa, kolaż), Eneos: Mystic Opera (2017, reż. Agnieszka Kamińska). W 2017 i 2018 prowadziła autorskie warsztaty Eksperymentarium dźwiękowe. W latach 2016-1017 należała do Teatru Pedagoga (Teatr Forum, reż. Jarek Rebeliński). Współtworzyła również muzykę do spektaklu Gałązka Drzewa Słońca (reż. Bożena Zezula, Krzysztof Dziwny Gojtkowski), który miał premierę na Gdańskim Festiwalu Tańca (2015). Od 2018 roku jest członkiem Amareya_LAB oraz Amareya Theatre prowadzonym przez Katarzynę Pastuszak i Aleksandrę Śliwińską. W 2018 dołączyła do interdyscyplinarnego spektaklu Nomadic Woman międzynarodowej grupy Amareya Theatre&Guests.

-

dr hab. Agata Chałupnik (UW/IKP) - teatrolożka, kulturoznawczyni, krytyczka teatralna; adiunkt w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Współautorka podręczników Antropologia widowisk (2005, 2010), Antropologia ciała (2008) i książek Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach (2008) oraz Szpakowska. Outsiderka (2013); współredaktorka tomu Rodzaju żeńskiego. Antologia dramatów (2018, Nagroda Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych za najlepszą książkę teatralną w roku 2018). Autorka książek Sztandar ze spódnicy. Zapolska i Nałkowska o kobiecym doświadczeniu ciała (2004) i Niech się pan nie wyteatrza! Auschwitz w twórczości Mariana Pankowskiego (2017). Uczestniczka projektów HyPaTia. Kobieca historia polskiego teatru. Feministyczny projekt badawczy i Latajaca Akademia Języków Tanecznych. Ostatnio zajmuje się historią kobiet w polskim teatrze, teatrem jako medium pamięci i antropologią tańca.

-

Katarzyna Nowak (Zastępca Dyrektora ds. merytorycznych Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha) - związana z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha od samego początku jej istnienia - pracę rozpoczęła w Centrum Manggha w 1995 r., zdobywając kolejne stopnie zawodowe: asystent, st. asystent, kustosz, kierownik pionu merytorycznego, od 2008 zastępca dyrektora ds. merytorycznych. Od wielu lat buduje program wzajemnych relacji między Polską a Japonią, współpracując z Ambasadą Japonii w Polsce, uniwersytetami w Polsce i Japonii, mniejszymi ośrodkami kultury. Absolwentka polonistyki (praca magisterska o relacjach między Polską a Japonia w okresie staropolskim) oraz Muzealniczych Studiów Kuratorskich na UJ.

prof. Hiroshi Maruyama - Dyrektor CEMiPoS (Centre for Environmental and Minority Policy Studies (CEMiPoS), doktor honoris causa - Hugo Valentin Centre/Uniwersytet w Uppsali oraz profesor Emeritus na Muroran Institute of Technology.

Shinichi Takeshige - krytyk tańca od 2006, ukończył wydział języka francuskiego i literatury na Uniwersytecie Tokijskim. Często pisze do kilku magazynów, gazet i stron internetowych.

-

Miho Iwata (Japonia/Polska) - artystka performerka, choreografka, scenografka, tłumaczka. Ukończyła architekturę na Uniwersytecie w Kioto, studiowała także filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Występuje na licznych performansach, koncertach i festiwalach w Polsce i za granicą. Współpracuje z polskimi kompozytorami i muzykami.

-

Tomomi Splisgart (Japonia/Polska) - tłumacz, eseistka. Absolwentka polonistyki na Tokijskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych (Tokyo University of Foreign Studies) oraz studiów kulturowo-polonistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tłumacz literatury polskiej oraz autorka licznych felietonów poświęconych kulturze polskiej i artykułów na temat studiów polonistycznych w Azji. Od 2001 roku mieszka w Poznaniu. Jest stałym współpracownikiem Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego.

Projekt realizowany w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Kulturalne pomosty" będącego częścią wieloletniego programu Niepodległa 2017-2022.

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego