powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Kraków. Warsztaty wspierające nauczycieli

W dniu 29 sierpnia dr Łukasz Cieślik, p.o. Dyrektora Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Krzysztof Głuchowski, dyrektor Teatru im. J. Słowackiego podpisali list intencyjny o współpracy.

Jej celem jest rozwijanie wśród kadry oświatowej Małopolski kompetencji społecznych, psychologicznych oraz ekspresji kulturalnej, w czym pomóc mają artyści Teatru Słowackiego.

Na początek zostaną przygotowane dwa warsztaty wspierające nauczycieli w ich pracy z uczniami, jeden: "Szkolne działania teatralne w wychowaniu dzieci i młodzieży" oraz drugi: "Samoświadomość, praca nad ciałem, autoprezentacja jako element kompetencji osobistych nauczyciela". Zajęcia będą się odbywały w roku szkolnym 2019/2020 i są skierowane do nauczycieli zarówno szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych.

Praca nauczyciela jest wieloaspektowa, poza wiedzą, którą przekazuje uczniom ważne są także tzw. kompetencje miękkie z zakresu psychologii, budowania własnego wizerunku, umiejętności moderowania pracy zespołowej czy znajomość sposobów na rozładowanie napięcia w klasie. Dlatego zapytaliśmy pana dyrektora Głuchowskiego, czy byłaby możliwa współpraca wspomagająca nauczycieli w nabywaniu tych umiejętności - mówi Łukasz Cieślik, p.o. Dyrektora Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Warsztaty zostały zaprojektowane zgodnie ze zgłoszonymi przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli potrzebami, będzie to z jednej strony warsztat wspierający w pracy z młodzieżą, szczególnie taką, która sprawia trudności. Poprowadzi go Marta Waldera, aktorka Teatru J. Słowackiego, której bliska jest metoda improwizacji teatralnej wg Keitha Johnstona. To metoda uwalniająca od oceny, nastawiona na czucie, ekspresję ciała, współpracę w grupie, która może pomóc - poprzez konkretne propozycje działań, gier improwizacyjnych - w znalezieniu źródła problemu, rozładowaniu atmosfery na lekcji. Cykl warsztatów z Martą Walderą potrwa trzy tygodnie, łącznie będzie to 6 godzin warsztatów dla jednej grupy nauczycieli.

Drugi z warsztatów związany z autoprezentacją i samoświadomością, poprowadzi również aktor Teatru Słowackiego, Grzegorz Łukawski. Świadomość własnych zachowań i mowy ciała i to jak są one dekodowane przez otoczenie jest bardzo ważna. Dlatego ten warsztat ułatwi jego uczestnikom dokonać autoanalizy i przekonać się, jak nas widzą inni. Dostarczy również narzędzi do tego, żeby w danym momencie uświadomić sobie, co się z nami dzieje, szczególnie pod wpływem stresu i frustracji. Zajęcia potrwają przez dwa tygodnie, 4 godziny warsztatowe.

Praca artystów, to w dużej mierze praca ze sobą i z własnymi emocjami. Aktorzy czerpią z emocji i przetwarzają je na sztukę. Posługują się technikami i metodami, które bezpośrednio oddziaływają na otoczenie, niezależnie od tego, czy po drugiej stronie jest widz, czy drugi człowiek. Moim zdaniem to bardzo dobry pomysł, aby część tej wiedzy przekazać nauczycielom i to nie w formie wykładu, a zajęć warsztatowych, bo z nich wynosi się najwięcej - podsumowuje Krzysztof Głuchowski, dyrektor Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.

Szczegółowe informacje na temat organizowanych przedsięwzięć edukacyjnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych z Małopolski będzie można znaleźć na stronie www.mcdn.edu.pl