powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Kielce. Teatr Kubuś integruje dzieci z różnych kultur

Teatr Lalki i Aktora Kubuś zaprasza na otwarte dla publiczności teatralne pokazy z działań warsztatowych projektu "Święto", które odbędą się: 27 sierpnia o godz. 18 w Parku Miejskim w Łukowie oraz 28 sierpnia o godz. 14 na Placu Artystów w Kielcach.

Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" realizuje projekt pn. "Święto", którego celem jest integracja dzieci pochodzących z różnych kultur, poprzez organizację warsztatów twórczych, wykorzystujących dziedzictwo o charakterze narodowym. Projekt adresowany jest do dzieci z Ośrodka dla Cudzoziemców w Łukowie, pochodzących z takich krajów jak Czeczenia, Tadżykistan czy Turcja, a także do polskich dzieci z Łukowa.

19 sierpnia rozpoczęły się półkolonie artystyczne, podczas których dzieci będą uczestniczyć w warsztatach teatralnych, muzycznych, tanecznych, plastycznych oraz zajęciach edukacyjnych dotyczących różnych kultur. Do udziału w projekcie Teatr zaprosił trzydzieścioro dzieci, z którymi pracować będą doświadczeni artyści i animatorzy: Michał Olszewski i Anna Domalewska (aktorzy Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" prowadzący liczne warsztaty teatralne), Łukasz Mazur (muzyk, kompozytor, aranżer), Bożena Ślaga (scenograf, kostiumograf, realizująca eksperymentalne warsztaty plastyczne), Katarzyna Kostańska (instruktor tańca, folklorystka i animator kultury) oraz Anna Nowak (animator kultury, instruktor teatralny, arterapeuta).

Motywem przewodnim wszystkich działań edukacyjnych jest temat "święta", rozumianego jako wyjątkowy czas, ważny dla danej wspólnoty. Święto w tym projekcie jest rozumiane bardzo szeroko - zarówno jako wydarzenie ważne dla danego narodu, ale również jako spotkanie rodzinne, - "odskocznia" od codziennych obowiązków. Pracując z dziećmi chcemy zwrócić uwagę na to, że obchodzenie świąt w każdej z kultur bywa odmienne, ale wspólne są powody celebrowania tj. chęć spędzenia czasu z bliskimi czy podtrzymywanie tradycji. Podczas twórczych warsztatów wielokrotnie będziemy odwoływać się do zwyczajów związanych z celebrowaniem różnych świąt tj. tradycyjnych tańców narodowych, potraw, pieśni, zabaw z różnych kultur czy tradycyjnych pozdrowień. Elementy te zostaną wykorzystane do stworzenia z dziećmi małej formy teatralnej łączącej elementy teatru ruchu, tańca, ekspresji muzycznej i plastycznej. Praca nad spektaklem pozwoli nie tylko rozbudzić u najmłodszych zainteresowania teatrem i sztuką, ale będzie przede wszystkim sposobem na to, by w atrakcyjny sposób podzielić się wiedzą na temat własnych kultur. Jest to szczególnie ważne, ponieważ w projekcie biorą udział dzieci wywodzące się ze skrajnie odmiennych kręgów kulturowych, o których (jak się okazuje) niewiele nawzajem wiedzą.

Poprzez działania twórcze będą miały okazję poszerzyć wiedzę o swoich krajach i zwyczajach,

a przede wszystkim nawiązać nowe więzi.

Uzupełnieniem zajęć artystycznych będą wizyty w miejscach związanych z upowszechnianiem dziedzictwa o charakterze narodowym tj. Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum Historii Kielc, Muzeum Dialogu Kultur, a także spotkanie w Teatrze Lalki i Aktora "Kubuś" i z Zespołem Pieśni

i Tańca "Morawica".

Jako zwieńczenie działań realizowanych w ramach projektu "Święto" zaplanowano otwarte dla publiczności teatralne pokazy z działań warsztatowych, które odbędą się: 27.08.2019

o godz. 18.00 w Parku Miejskim w Łukowie oraz 28.08.2019r., o godz. 14.00 na Placu Artystów w Kielcach.

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Partnerami zadania są: Stowarzyszenie "Dla Ziemi", Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie, Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Wsi Kieleckiej oraz Muzeum Historii Kielc.