powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Kraj. Dofinansowanie z programu Kultura - Interwencje 2019

II nabór do programu Kultura - Interwencje 2019 został rozstrzygnięty, dofinansowanie otrzyma 140 projektów. Złożono 872 wnioski - podaje Narodowe Centrum Kultury.

NCK w oświadczeniu na opublikowanym w piątek na swojej stronie internetowej przypomniało, że "celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego".

Podano, że "środki finansowe programu przeznaczone są na wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym".

NCK poinformowało, że organizacja ta wystąpiła do ministra kultury o zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowania o 2,2 mln zł. "Łącznie ze środkami pozostałymi po I naborze możliwe więc było udzielenie dofinansowań w wysokości blisko 5,5 mln zł. Dzięki temu wsparcie finansowe uzyskało łącznie 140 wnioskodawców - wszystkie wnioski o punktacji równej lub większej niż 75 pkt" - podano.

Dofinansowanie otrzyma m.in. Fundacja Art Industry na Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Soundedit '19, Towarzystwo Przyjaciół Chorzel na projekt "PoGRAnicze" - teatralna podróż po historii jednej granicy, Stowarzyszenie Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej na II Festiwal Muzyczny Niepodległa Wielu Wymiarów, Fundacja Republikańska na zorganizowanie XIV Kongresu Republikańskiego.