powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Białystok. Konferencja o kulturze w Polsce XXI wieku

Instytut Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku oraz Teatr im. Węgierki zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Kultura w Polsce w XXI wieku. Konteksty społeczne, kulturowe i medialne". Rekrutacja trwa do 20 sierpnia.

Konferencja odbędzie się 23 września w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki. Głównym celem wydarzenia jest otwarta debata oraz wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń na temat miejsca kultury we współczesnym społeczeństwie polskim, z uwzględnieniem zarówno jej poziomu instytucjonalnego, jak i z punktu widzenia jej uczestników. Problematyka konferencji będzie dotyczyć miejsca kultury w życiu społecznym, silnie determinowanej poprzez wpływ nowoczesnych technologii i procesów globalizacji, a z drugiej strony poprzez jej funkcjonowanie w aspekcie historycznym, regionalnym i lokalnym.

- Konferencja skierowana jest do socjologów, pedagogów, kulturoznawców, etnologów, kognitywistów oraz naukowców z innych dyscyplin humanistycznych oraz społecznych. Do udziału zachęcamy także praktyków kultury: przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji, osoby na co dzień zajmujące się tworzeniem i animacją kultury. Mamy nadzieję, że organizowane przez nas wydarzenie będzie dobrą okazją do rozmów i wymiany doświadczeń - mówi dr Martyna Faustyna Zaniewska z Teatru Dramatycznego.

Po konferencji planowane jest wydanie publikacji w Wydawnictwie Uniwersytetu w Białymstoku. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 20 sierpnia 2019 r. Formularz rekrutacyjny oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: kulturakonteksty.pl

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Wojewoda Podlaski, Marszałek Podlaski oraz Rektor Uniwersytetu w Białymstoku. Patronami medialnymi wydarzenia są: Polskie Radio Białystok, Bialystokonline.pl. Wrota Podlasia, Niebywałe Suwałki oraz Podbiałostocki Kurier Sąsiedzki Bia 24.