powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Wrocław. Konkurs na dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego. Zgłoszenia do 13 września.

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs - Dyrektor Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego "NIE OTWIERAĆ" na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, ul. Walońska 3-5.

Warunki konkursu: patrz link pod tekstem.