powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. We wrześniu konferencja w Centrum Sztuki Tańca

W dniach 19-21 września odbędzie się konferencja "Taniec w Warszawie. Sztuka tańca i choreografii w XX i XXI wieku" organizowana przez Centrum Sztuki Tańca.

Trzydniowa ogólnopolska konferencja naukowa "Taniec w Warszawie. Sztuka tańca i choreografii w XX i XXI wieku" to okazja do spotkania się w jednym miejscu badaczy tańca, krytyków, producentów czy artystów, którzy wspólnie dokonają podsumowania, dotyczącego rozwoju tańca i choreografii w Warszawie od początku XX wieku aż do czasów współczesnych. Na konferencję składają się trzy części: naukowa, praktyczna i artystyczna.

Część naukowa konferencji podzielona została na dwa obszary: społeczny (19 września) oraz naukowy (20-21 września). Część społeczna to prezentacje czterech tematów dotyczących aktualnej sytuacji środowiska tańca w Warszawie. Zaprezentowane zostaną możliwości współpracy współczesnych artystów z zagranicznymi twórcami i zespołami oraz proces budowania tanecznej publiczności. W ramach analizy porównawczej przedstawione będą natomiast modele finansowania tańca w Warszawie oraz innych ośrodkach. Wreszcie - podsumowana zostanie dotychczasowa działalność Centrum Sztuki Tańca w Warszawie, z prezentacją założeń jego powstania oraz dyskusją na temat możliwości przyszłego funkcjonowania.

Dwudniowa część konferencji, prezentująca referaty o naukowym charakterze, podzielona została z kolei na cztery bloki poświęcone różnorodnym zagadnieniom dotyczącym zarówno historii tańca, jak i jego kulturowych i społecznych aspektów. Mgr Marta Seredyńska, kuratorka tegorocznej części naukowej konferencji, skupiła się na wielowymiarowej refleksji na temat sztuki tańca i choreografii w Warszawie, dlatego też poszczególni prelegenci i prelegentki zaprezentują różnorodne podejścia do wybranych tematów. Szerokie ujęcie tematyki pozwoliło na skomponowanie programu ukazującego zarówno międzywojenny obraz warszawskiego środowiska tańca, jak i prezentującego sylwetki wybranych twórców i twórczyń działających w Warszawie w drugiej połowie XX wieku oraz współcześnie, a także na zestawienie twórczości artystycznej z działaniami społecznymi czy amatorskimi.

Podczas pierwszego dnia konferencji, prezentującego referaty o naukowym charakterze, skupimy się na prezentacji artystów i artystek tańca, którzy pracę zawodową zaczęli w ostatniej dekadzie XX wieku lub na przełomie wieków i kontynuują ją do dziś. Zastanowimy się też nad inspiracjami współczesnych twórców i twórczyń oraz nad społecznym wymiarem podejmowanych w Warszawie inicjatyw związanych z tańcem.

Kolejny dzień konferencji ukierunkowany zostanie na historyczną refleksję, dlatego też prezentowane wystąpienia dotyczyć będą postaci związanych ze środowiskiem tańca w pierwszej połowie XX wieku oraz w kolejnych dekadach po zakończeniu II wojny światowej. Przekrojowe ujęcie tematów, jak i omówienie sylwetek poszczególnych artystów i artystek pozwoli na szersze przyjrzenie się sztuce tańca w stolicy z perspektywy historycznej. Podsumowaniem konferencyjnych obrad stanie się publikacja (wydana w grudniu 2019), w której znajdą się artykuły powstałe na podstawie referatów oraz zapisy dyskusji panelowych.

Program części praktycznej to warsztaty pod hasłem "MĘSKIE TAŃCZENIE", które będą poprowadzone przez tancerzy w trzech różnych odsłonach pracy z ciałem: Release Class opiera się na silnym przekonaniu, że taniec jest zarówno przyjemny, fizyczny jak i inteligentny. Nacisk kładzie się na wzorce zmysłowe i dotykowe oraz wgląd w indywidualne możliwości i preferencje uczestników. Clever Method jest metodą warsztatową próbującą inspirować do działania w oparciu o wyobraźnię i potencjał wewnętrzny. Otwiera zamknięte dotąd zakazane pokoje, uwalnia barwy, smaki i dźwięki, o których zapomnieliśmy, że w nas istnieją. Dynamic Flow Dance to warsztat oparty na bazie tańca współczesnego, gdzie ważne są kondycja, eksploracja własnego ciała i dynamika ruchu. Dopełnieniem programu edukacyjnego będą warsztaty site specific, które mają podkreślić społeczny charakter roku 2019. Kuratorką programu jest Paulina Święcańska.

Część naukową i praktyczną codziennie uzupełniać będzie część artystyczna, którą stanowią spektakle w większości zrealizowane przez warszawskie artystki. Zgodnie z ideą "CHOREOGRAFIA JEST KOBIETĄ" zaprezentowane zostaną różne prace wybrane w ramach Programu Spektakli, Koprodukcji i Premier CST 2019 przez komisję w składzie: Magda Chabros, Joanna Chitruszko, Julia Hoczyk, Hanna Raszewska-Kursa, Agata Życzkowska. W środowisku tańca reprezentacja kobiet jest bardzo silna i wyrazista, dlatego program części artystycznej konferencji ma na celu wyeksponować różne spojrzenia na sprawy społeczne z perspektywy kobiety. Będą to prace zarówno młodych twórczyń, które dopiero kończą uczelnie artystyczne, jak i prace dojrzałych, doświadczonych choreografek i tancerek, które stworzyły wiele prac prezentowanych i nagradzanych na festiwalach w Polsce i za granicą. Kuratorką części artystycznej konferencji jest Agata Życzkowska.

Konferencja organizowana jest w ramach programu rozwoju refleksji nad tańcem w Centrum Sztuki Tańca w Warszawie. W 2018 r. odbyła się konferencja "Taniec w Warszawie. Społeczeństwo, edukacja, kultura", a także ukazała się publikacja pod tym samym tytułem. Tegoroczna konferencja jest kontynuacją i rozszerzeniem idei analizy i zobrazowania warszawskiego środowiska tańca. Zapraszamy do wspólnego przyjrzenia się sztuce tańca i choreografii w Warszawie oraz wspólnego stawiania pytań o przyszłość tańca w stolicy.

KONFERENCJA CST 2019

"Taniec w Warszawie. Sztuka tańca i choreografii w XX i XXI wieku"

prelekcje / warsztaty / spektakle / spotkania

19-21 września

Miejsce: Centrum Sztuki Tańca w Warszawie / Mazowiecki Instytut Kultury / ul. Elektoralna 12

Organizatorzy projektu CST: Fundacja Artystyczna PERFORM i Fundacja Rozwoju Teatru 'NOWA FALA/ HOTELOKO movement makers

Partner projektu CST: Mazowiecki Instytut Kultury

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

WSTĘP WOLNY / OBOWIĄZUJĄ ZAPISY:

Formularz zgłoszenia (patrz link poniżej).

Osoby biorące czynny udział w konferencji:

CZĘŚĆ NAUKOWA / Kuratorka: Marta Seredyńska

Karol Adamowicz, Anna Godowska, Julia Hoczyk, Włodzimierz Kaczkowski, Aleksandra Kleinrok, Grzegorz Kondrasiuk, Sławomir Krawczyński, Ewa Kretkowska, Aleksandra Konarska, Janusz Marek, Małgorzata Matuszewska, Mikołaj Mikołajczyk, Sonia Nieśpiałowska-Owczarek, Aleksandra Pacak-Dragańska, Elwira Piorun, Anna Piotrowska, Magdalena Przybysz, Hanna Raszewska-Kursa, Justyna Stanisławska, Joanna Stasina, Joanna Tabaka, Ilona Trybuła, Iwona Wojnicka, Zofia Załęska

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA / Kuratorka: Paulina Święcańska

Artur Grabarczyk, Michał Adam Góral, Anna Piotrowska, Filip Szatarski

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA / Kuratorka: Agata Życzkowska na podstawie spektakli wybranych w roku 2019 przez komisję w składzie Magda Chabros, Joanna Chitruszko, Julia Hoczyk, Hanna Raszewska-Kursa, Agata Życzkowska

Maria Bijak, Agnieszka Borkowska, Józef Buchnajzer, Marek Bula, Aleksandra Bożek-Muszyńska, Izabela Chlewińska, Alicja Czyczel, Karolina Kraczkowska, Paweł Mandziewski, Natalia Oniśk, Aleksandra Osowicz, Piotr Piotrowicz, Anna Piotrowska, Renata Piotrowska-Auffret, Joanna Halszka Sokołowska, Maria Stokłosa, Maciej Tomaszewski, Zofia Tomczyk, Magda Tuka, Anita Wach, Agata Wiedro, Alicja Zalewska, Agata Zataj, Dawid Żakowski

Organizacja: Paulina Święcańska, Agata Życzkowska oraz Joanna Kosiorek, Patrycja Jaszczuk, Adriana Liwara, Angelika Mizińska, Kinga Szewczuk

***

HARMONOGRAM

Harmonogram Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej:

"Taniec w Warszawie. Sztuka tańca i choreografii w XX i XXI wieku"

prelekcje, warsztaty taneczne, spektakle, spotkania

19.09./ CZWARTEK

CZĘŚĆ SPOŁECZNA

Taniec w Warszawie: WSPÓŁCZESNE ŚRODOWISKO TAŃCA

9:30-10:00 - Rejestracja uczestników konferencji

10:00-10:15 - Otwarcie części społecznej konferencji: mgr Marta Seredyńska

10:15-11:00 - mgr Iwona Wojnicka - Modele finansowania tańca w kraju i za granicą

11:00-11:30 - Dyskusja

11:30-11:45 - Przerwa

11:45-12:30 - mgr Włodzimierz Kaczkowski - Międzynarodowa współpraca warszawskich artystów tańca w XXI w.

12:30-13:00 - Dyskusja

13:00-13:15 - Przerwa

13:15-14:00 - Joanna Tabaka - Budowanie publiczności tańca w Warszawie

14:00-14:30 - Dyskusja

14:30-14:45 - Przerwa

14:45-15:30 - mgr Joanna Stasina / mgr Janusz Marek - Centrum Sztuki Tańca w Warszawie - historia, obecny model, wizja rozwoju

15:30-16:30 - Dyskusja

16:30-Podsumowanie części społecznej konferencji: mgr Marta Seredyńska

Prowadzenie panelu i dyskusji: mgr Marta Seredyńska

*

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA / WARSZTATY

9:00-12:00 - Artur Grabarczyk / RELEASE CLASS

Zapisy zostaną ogłoszone 2 września 2019 r.

Udział bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

*

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA - Program Prezentacji Spektakli, Koprodukcji i Premier CST 2019

18:00 - SPEKTAKL "Obserwator" / Izabela Chlewińska / PREMIERA / 60 min.

Bilety 20 zł

19:15 - Oficjalne otwarcie konferencji

- SPEKTAKL "3x20" / Aleksandra Bożek Muszyńska / Zofia Tomczyk / PREMIERA / 60 min.

Bilety 20 zł

21:00 - SPEKTAKLE "Deus ex Running Machina/National Body Art/Vanitas Zdekomponowany" / Tuka Wach / 60 min.

Bilety 20 zł

Dla uczestników konferencji wstęp na spektakle bezpłatny.

***

20.09./ PIĄTEK

CZĘŚĆ NAUKOWA

PANEL I: Taniec w Warszawie: OSOBOWOŚCI PRZEŁOMU WIEKÓW

9:30-10:00 - Rejestracja uczestników konferencji

10:00-10:15 - Otwarcie części naukowej konferencji: mgr Marta Seredyńska

10:15-10:45 - mgr Sonia Nieśpiałowska-Owczarek - Teatr Mały. Scena Impresaryjna Pawła Konica

10:45-11:15 - dr Anna Piotrowska - Działalność choreograficzna Anny Piotrowskiej (okres warszawski: 1995-2013)

11:15-11:45 - mgr Anna Godowska / mgr Sławomir Krawczyński - Od Teatru Bretoncaffe do Święta snów

11:45-12:15 - mgr Aleksandra Pacak-Dragańska - Edyta Kozak - tancerka, choreografka, kuratorka

12:15-12:45 - mgr Elwira Piorun - Warszawska działalność Elwiry Piorun

12:45-13:15 - mgr Ilona Trybuła - Twórczość Ilony Trybuły w Warszawie

13:14-13:45 - Dyskusja

Prowadzenie panelu: Małgorzata Matuszewska

*

PANEL II: Taniec w Warszawie: WSPÓŁCZESNE INSPIRACJE

14:30-15:00 - mgr Magdalena Przybysz - Niewidzialne choreografie Warszawy - o choreografii codzienności w tkance miasta

15:00-15:30 - Karol Adamowicz - Od tango milonga do choreografii społecznej. O tańczących nie-tancerzach

15:30-16:00 - mgr Justyna Stanisławska - Taniec japoński w choreografii polskich tancerzy i performerów na scenach warszawskich od poł. XX i w XXI w.

16:00-16:30 - mgr Julia Hoczyk - Od "pokolenia solo" do (współ)pracy z innymi - przemiany warszawskiego środowiska nowej choreografii ostatnich lat

16:30-17:00 - Dyskusja

Prowadzenie panelu: mgr Hanna Raszewska-Kursa

*

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA / WARSZTATY

9:00-12:00 - Filip Szatarski / CLEVER METHOD

Zapisy zostaną ogłoszone 2 września 2019 r.

Udział bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

*

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA - Program Prezentacji Spektakli, Koprodukcji i Premier CST 2019

19:00 - SPEKTAKL "Absolwenci" / Agnieszka Borkowska / PREMIERA / 15 min.

SPEKTAKL "ciało, na głos" / Alicja Czyczel / PREMIERA POLSKA / KORPODUKCJA CST / 30 min.

Bilety 20 zł

20:00-21:30 - SPOTKANIE artystów i artystek z widzami: "Choreografia jest kobietą. Przyszłość warszawskiego środowiska tanecznego w kontekście istnienia Centrum Sztuki Tańca w Warszawie."

Prowadzenie spotkania Hanna Raszewska-Kursa

Wstęp wolny

Dla uczestników konferencji wstęp na spektakle bezpłatny.

***

21.09./ SOBOTA

CZĘŚĆ NAUKOWA

PANEL III: Taniec w Warszawie: ŻYCIE TANECZNE W PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU

9:30-10:00 - Rejestracja uczestników konferencji

10:00-10:15 - Otwarcie II dnia części naukowej konferencji

10:15-10:45 - mgr Hanna Raszewska-Kursa - Stefania Dąbrowska - od niej wszystko się zaczęło. Dlaczego obecność tańca współczesnego w Warszawie należy liczyć od 1909 r.

10:45-11:15 - dr Aleksandra Kleinrok - Co się stało z salonem, czyli o społeczno-kulturowych przemianach życia tanecznego Warszawy przed II wojną światową

11:15-11:45 - dr Grzegorz Kondrasiuk - Taniec i akrobatyka cyrkowa w międzywojennej Warszawie

11:45-12:15 - mgr Zofia Załęska - Warszawski swing i jego przedwojenne inspiracje

12:15-12:45 - Dyskusja

Prowadzenie panelu: Mikołaj Mikołajczyk

*

PANEL IV: Taniec w Warszawie: OSOBOWOŚCI DRUGIEJ POŁOWY XX WIEKU

13:30-14:00 - mgr Ewa Kretkowska - "Oto dlaczego jestem primabaleriną" - portret Marii Krzyszkowskiej

14:00-14:30 - mgr Iwona Wojnicka - Działalność taneczna i choreograficzna Witolda Grucy

14:30-15:00 - Mikołaj Mikołajczyk - "Kilka razy zaczynałem od zera" - Gerard Wilk na warszawskiej scenie

15:00-15:30 - Aleksandra Konarska - Twórczość artystyczna Stefana Niedziałkowskiego

15:30-16:00 - Dyskusja

16:00-16:30 Zamknięcie części naukowej konferencji: mgr Marta Seredyńska

Prowadzenie panelu i dyskusji: mgr Marta Seredyńska

*

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA / WARSZTATY

9:00-12:00 - Michał Adam Góral / DYNAMIC FLOW DANCE

Zapisy zostaną ogłoszone 2 września 2019 r.

Udział bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

*

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA - Program Prezentacji Spektakli, Koprodukcji i Premier CST 2019

18:00 - "Black SQR" / Dawid Żakowski/ sztuka nowa/ 50 min. / WORK IN PROGRESS

WSTĘP WOLNY / rezerwacja bezpłatnych wejściówek: biuro@centrumsztukitanca.eu

20:00 - "Wycieka ze mnie samo złoto"/ Renata Piotrowska-Auffret / 55 min.

Bilety 20 zł

Dla uczestników konferencji wstęp na spektakl bezpłatny.

***

Wydarzenie towarzyszące:

Warsztat SITE-SPECIFIC z Anną Piotrowską "dance while walking / streets of presence"

16-20 września

Zapisy zostaną ogłoszone 2 września 2019 r.

Udział bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkie pytania prosimy kierować na e-mail: konferencja@centrumsztukitanca.eu

***

KURATORKI KONFERENCJI:

mgr Marta Seredyńska

Kuratorka Konferencji CST 2019: CZĘŚĆ NAUKOWA

Ukończyła wydział Wiedzy o Teatrze oraz wydział Mediów Interaktywnych i Widowisk na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Politykę Społeczną na Uniwersytecie Warszawskim. Aktualnie jest doktorantką na wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Założycielka i prezeska Fundacji Rezonanse Kultury. Jako koordynatorka i organizatorka współpracowała m.in. z Malta Festival Poznań, Teatrem Polskim w Poznaniu, Fundacją Scena Współczesna w Warszawie, Festiwalem Nowa Siła Kuratorska w Poznaniu, Fundacją Warsaw Bauhaus. Od 2012 roku pisze i publikuje teksty o tańcu i teatrze. Współpracowała m.in. z "Didaskaliami", portalem taniecPOLSKA.pl, Internetowym Magazynem "Teatralia". Aktualnie współpracuje z kwartalnikiem "Taniec" oraz publikuje teksty na swoim blogu.

https://martaseredynska.wordpress.com/

*

mgr Paulina Święcańska

Kuratorka Konferencji CST 2019: CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Choreografka, pedagog, manager kultury. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku Animacja Kultury i Sportu, Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku Kulturoznawstwo oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Menedżer kultury oraz Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Produkcja teatralna.

Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Muzyki i Tańca, TVP2 "Dolina Kreatywna", a także Fundacji Art Stations Foundation. Jako kurator i manager kultury współtworzyła warszawski festiwal Sztuki Niezależnej Re:wizje (2009-2012), Warszawską Platformę Tańca (2014), Centrum Sztuki Tańca w Warszawie (2016-2019). Od 2010 roku jest twórcą i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Tańca Kontakt Improwizacji Warsaw Flow. Od 2011 roku prowadzi Fundację Artystyczną PERFORM, w której realizuje projekty artystyczne, edukacyjne i społeczne. Od 2011 roku prowadzi Fundację Artystyczną PERFORM, w której realizuje projekty artystyczne, edukacyjne i społeczne. W pracy zawodowej wykorzystuje techniki i metody pracy z ciałem m.in. takie jak: animal flow, authentic movement, bodywork, contact improvisation, ecstatic dance, improvisation.

www.perform.org.pl

www.polandcontactfestival.com

*

mgr Agata Życzkowska

Kuratorka Konferencji CST 2019: CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA

Aktorka, performerka, reżyserka, producentka. Absolwentka Wydziału Aktorskiego PWSFTViT w Łodzi (2001). Jest prezeską Fundacji Rozwoju Teatru 'NOWA FALA', członkinią prezydium Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Tańca przy Biurze Kultury w Warszawie oraz współorganizatorką projektu Centrum Sztuki Tańca w Warszawie. Od początku związana z teatrem fizycznym w działaniach na pograniczu teatru, tańca i performansu. Przez kilka lat pracowała w Teatrze Polskim w Bydgoszczy jako aktorka. Otrzymała nagrodę im. H. Konieczki dla Najlepszego Młodego Aktora w sezonie 2002/2003 oraz nagrodę za rolę Venticelli w spektaklu "Amadeusz"/reż. Waldemar Zawodziński, przy którym była także asystentką reżysera, a także nagrodę zespołową podczas I Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy 2002 za spektakl "Rodzina Wampira"/reż. Paweł Szkotak (także asystentka reżysera). Była współproducentką i reżyserką castingu obsady polskiej wersji spektaklu "The SHOW MUST GO ON" chor. Jérôme Bel /Teatr Dramatyczny w Warszawie (2011), w którym brała także udział jako producentka i performerka. Przez kilka lat była Redaktor Naczelną pisma społeczno-kulturalnego "RAZEM. Świat w naszych oczach". Współpracowała z Fundacją Ciało/Umysł jako koordynatorka Festiwalu Ciało/Umysł oraz Warszawskiej Sceny Tańca. W 2011 roku założyła Teatr HOTELOKO - obecnie HOTELOKO movement makers, który współtworzy z Magdaleną Przybysz. Zrealizowała pod skrzydłami Fundacji Rozwoju Teatru 'NOWA FALA' i HOTELOKO jako producentka, reżyserka, aktorka i performerka ponad 20 projektów teatralnych, tanecznych, społecznych i edukacyjnych m.in. "nowe wyzwolenie", "Syrena herbem twym zwodnicza - RZECZ O WOLNOŚCI", "frau blush", "#moiprzyjacieletancza", "Absolutely Fabulous Dancers", "Darklena" "Insta Show".

www.fundacjarozwojuteatru.pl

*

Współpraca w ramach projektu CST: Centrum w Ruchu, Fundacja Burdąg, Fundacja B'cause, Fundacja Ciało/Umysł, Fundacja Grab Art Foundation / h.art company, Fundacja Movementum/Warsaw Dance Department, Fundacja "Myśl w Ciele" / Warszawska Pracownia Kinetograficzna, Fundacja Rezonanse Kultury, Fundacja Rozwoju Tańca "Eferte" / Mufmi Teatr Tańca, Fundacja Scena Współczesna / Teatr Tańca Zawirowania, Fundacja Sztuka i Współczesność, Fundacja Sztuki Tańca, Fundacja Tradycji i Transformacji Sztuki / Teatr Tańca NTF, Fundacja Wspierania Kultury Strefa ArtsInn, Stowarzyszenie "Akademia Umiejętności Społecznych"/ Teatr Limen Butoh, Stowarzyszenie i Kolektyw Artystyczny Format ZERO, Stowarzyszenie Ja Ja Ja Ne Ne Ne / TukaWach, Stowarzyszenie Strefa Otwarta / Warszawski Teatr Tańca, Stowarzyszenie Sztuka Nowa, ZASP-Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji, Sekcja Tańca i Baletu, oraz niezależni artyści: Liwia Bargieł, Tomasz Bazan, Anna Godowska i Sławek Krawczyński, Wojciech Grudziński, Mikołaj Mikołajczyk, Ilona Trybuła.

Patronat medialny: portal taniecPOLSKA.pl, TVP Kultura, RDC, e-teatr, miesięcznik TEATR, Teatr dla Wszystkich, TANIEC, Warsawholic, Notes na 6 tygodni, Going.

Centrum Sztuki Tańca w Warszawie

Siedziba: Mazowiecki Instytut Kultury

ul. Elektoralna 12

00-139 Warszawa

Dokładny program i szczegółowe informacje na stronach:

www.centrumsztukitanca.eu

https://www.mik.waw.pl/

Facebook: www.facebook.com/cstwarszawa

Instagram: https://www.instagram.com/centrumsztukitancacst/