powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Poznań. Budynek Akademii Muzycznej przejdzie renowację

Prawie 7,9 mln zł pochłoną przebudowa i remont zabytkowego budynku Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Uczelnia pozyskała na ten cel prawie 4,1 mln zł unijnego wsparcia.

Umowę z władzami uczelni podpisał we wtorek w imieniu instytucji zarządzającej wielkopolskim regionalnym programem operacyjnym na lata 2014-2020 marszałek województwa Marek Woźniak. Przedmiotem projektu jest przebudowa i remont jednego z trzech segmentów zabytkowego budynku Akademii wraz z jego wewnętrznym dziedzińcem. Projekt będzie realizowany do 2021 r.

W ramach przedsięwzięcia przebudowany zostanie segment budynku o powierzchni ok. 1,4 tys. mkw. W zakresie projektu mieści się m.in. zniwelowanie występujących barier architektonicznych. Przewidziano m.in. przebudowę strefy wejściowej, fragmentów głównej klatki schodowej oraz montaż wind i toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych. Przebudowa obejmie także dostosowanie budynku do obecnych przepisów bezpieczeństwa pożarowego i częściową termomodernizację. Szczególnie ważny dla projektu będzie zakres prac budowlanych i renowacyjnych prowadzonych na poziomie drugiego piętra, w sali koncertowej - auli im. Stefana Stuligrosza.

Wiekowy budynek uczelni ma być, dzięki modernizacji, bardziej przyjazny osobom starszym i niepełnosprawnym. Efektem realizacji projektu ma być szersze niż dotąd otwarcie na młodsze grupy odbiorców. Jak podkreśliła we wtorek rektor Akademii Muzycznej prof. Halina Lorkowska, sala koncertowa, która zostanie gruntownie odrestaurowana, a do której z powodu stromych schodów wyjątkowo trudno dostać się osobom starszym czy z niepełnosprawnościami, stanowi serce uczelni.

W ostatnich pięciu latach w salach koncertowych Akademii odbyło się łącznie około 700 koncertów. Do tej pory uczelnia nie dysponowała odpowiednią infrastrukturą koncertową i przestrzenią warsztatową, aby przygotować ofertę realizowaną w kameralnej skali. Dostęp do części pomieszczeń w zabytkowej części był utrudniony dla osób niepełnosprawnych i starszych.

"Projekt oferuje utworzenie nowej funkcji kulturalnej dostępnej bezpośrednio z ciągu ulicznego Święty Marcin, ulicy która dziś szczególnie wymaga urozmaicenia funkcji usługowych. Nie bez znaczenia jest kameralny charakter dziedzińca utworzonego przez zabytkowy budynek i stanowiący atrakcyjne mikrownętrze urbanistyczne, które po realizacji projektu stanie się estradą miejskich działań kulturalnych" - podała uczelnia.

Budynek, którego dotyczy projekt, zaprojektował architekt Johannes z Charlottenburga. Został wzniesiony w latach 1907-1908. Pierwotnie stanowił własność Ewangelickiego Domu Stowarzyszeń. Po II wojnie światowej został przekazany na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu, która obecnie nosi nazwę Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Budynek jest obiektem o unikatowych walorach historycznych i architektonicznych. Został wpisany do rejestru zabytków. Bogatym wystrojem wyróżnia się duża sala zebrań - obecnie aula im. Stefana Stuligrosza, która od samego początku funkcjonuje jako sala koncertowa dla około dwustu słuchaczy.

W 2017 r. miejski konserwator zabytków wskazał, że przestrzeń auli i przylegającej klatki schodowej wymagają przeprowadzenia kompleksowych prac konserwatorskich, zabezpieczających przed dalszą degradacją substancji zabytkowej obiektu.

Zgodnie z założeniami projektu, prace w auli obejmą przywrócenie dawnych bogatych dekoracji ściennych i sufitowych, wymianę posadzek, oświetlenia, elementów stolarskich i ślusarskich. Jednocześnie sala zostanie wyposażona w nowoczesne instalacje nagłośnienia i wideo oraz oświetlenia i zaciemnienia sali. Zainstalowany zostanie system elektroakustyczny, sala zostanie wyposażona w system wentylacji i kontroli mikroklimatu wnętrza.

Stałym wyposażeniem sali będzie system składanej widowni, umożliwiający tworzenie różnych aranżacji zależnie od uwarunkowań organizowanego w sali wydarzenia.

Projekt realizowany będzie równolegle z inną inwestycją obejmującą zakup nowego instrumentarium, w tym budowę organów o brzmieniu barokowym w auli im. Stuligrosza. Akademia Muzyczna podała, że realizacja tych obu projektów pozwoli uczelni znacząco podnieść jakość oferty działań kulturalnych i edukacji artystycznej.