powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Konkurs na dramat inspirowany spuścizną Jana Pawła II

Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie ogłasza konkurs na dramat inspirowany życiem, myślą i twórczością Jana Pawła II.

Idea konkursu na dramat zrodziła się z przekonania o potrzebie podjęcia myśli Jana Pawła II także w sferze działań artystycznych. Życie i działalność Papieża Polaka miały bezpośredni wpływ na dzieje świata, Europy i Polski, a także na losy pojedynczych ludzi. Szczególnie ciekawe jest, jak ludzie kultury patrzą na samą postać Jana Pawła II, na stosunek Polaków do jego nauczania, czy dostrzegają zmiany społeczne, mentalne, obyczajowe, religijne i kulturowe, jakie dokonały się za sprawą jego pontyfikatu. Stąd chęć sprowokowania ludzi pióra do refleksji nad życiem, myślą i działalnością Jana Pawła II.

Organizatorzy konkursu oczekują pogłębionej refleksji na temat możliwego wpływu Jana Pawła II na codzienne życie Polaków, ich postawę obywatelską, rodzinną i osobistą. A może ten wpływ bywa przeceniany, może jest powierzchowny, może sięga głębiej niż może to uchwycić kilkuletnia obserwacja?

Konkurs ma dwie części: otwartą i zamkniętą. W pierwszej pula nagród wynosi 20 tys. zł, w drugiej - 15 tys. zł. Dodatkowo zaproszeni autorzy (w tym poeci i prozaicy młodego pokolenia) otrzymają 3 000 zł za przystąpienie do konkursu i napisanie tekstu do części zamkniętej.

Kontakt

e-mail: dramat@centrumjp2.pl

tel. kom. 609 126 165

www.centrumjp2.warszawa.pl