powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Rosja. Zmarł poeta Wiktor Sosnora

W wieku 83 lat zmarł w Petersburgu poeta, prozaik i dramaturg Wiktor Sosnora - poinformowały w sobotę media w Rosji. Był ważną postacią poezji lat 60. w ZSRR, autorem liryki o nowatorskiej formie, jednocześnie nawiązującej do legend i kronik staroruskich.

Jak poinformował dziennik "Kommiersant", stan poety znacznie się pogorszył w piątek i Sosnora trafił do szpitala w Petersburgu. Lekarze przeprowadzili kilka operacji, jednak w sobotę poeta zmarł w trakcie reanimacji.

Sosnora, który zadebiutował w 1962 roku, był kluczową postacią drugiej fali awangardy lat 60. XX wieku. Jego pierwsze tomiki przyjęli z uznaniem starsi poeci nurtu futurystycznego.

Wiele jego utworów aż do lat 90. nie było publikowanych oficjalnie w ojczyźnie, ale były znane za granicą; Sosnora publikował też w radzieckim "drugim obiegu" (samizdacie).

Jego twórczość poetycka opisywana jest jako oryginalna i złożona, sięgająca korzeniami do romantyzmu i futuryzmu. Sosnora nawiązywał zarówno do podań i poematów staroruskich, jak i do mitologii greckiej i literatury zachodnioeuropejskiej. Był autorem swobodnych tłumaczeń twórczości Edgara Allana Poe, Louisa Aragona, Allena Ginsberga, Oscara Wilde'a.

Był również autorem powieści historycznych, które określał jako "literackie warianty wydarzeń historycznych"; dwie z nich poświęcone były epoce Katarzyny II ("Dwie maski" i "Zbawicielka ojczyzny"), wydał również powieść o ostatnim carze Rosji Mikołaju II.

W Polsce wiersze Sosnory wydawane były w antologiach poezji rosyjskiej. W jego utworach z tomu "Powrót do morza" (ros. Wozwraszczenije k moriu) z 1989 roku występują motywy polskie.