powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Bydgoszcz. Terenowy Dom Kultury w MCK

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zostało beneficjentem programu Bardzo Młoda Kultura realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury.

Strategicznym celem programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Program ma budować i wspierać system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw m.in.: kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych, partycypacyjnych oraz komunikacyjnych.

Misją projektu Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy pn. "Terenowy Dom Kultury" jest wypracowanie nowego modelu funkcjonowania instytucji kultury i oświaty w oparciu o współpracę międzysektorową. Planujemy wspólnie z animatorami i edukatorami wytyczyć trasy umożliwiające swobodne i efektywne poruszanie się w przestrzeni lokalnej. Warsztaty i badania będą odbywać się w różnych miejscach województwa kujawsko-pomorskiego.