powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Ukazał się pierwszy numer kwartalnika "Nowy Napis. Liryka, epika, dramat"

Nakładem Instytutu Literatury ukazał się pierwszy numer kwartalnika "Nowy Napis. Liryka, epika, dramat". W pakiecie z pismem wydano również dwa tomy serii krytycznoliterackiej. Podczas czwartkowej konferencji prasowej zainaugurowano również portal nowynapis.eu.

Adam Leszkiewicz z redakcji kwartalnika powiedział, że każdy numer "Nowego Napisu" będzie miał przewodni temat. Poinformował, że "w tym numerze jest to temat Śląska, na którego przykładzie wyłania się uniwersalna problematyka regionalnej tożsamości". Poinformował, że w periodyku, oprócz części zawierającej teksty na główny temat, są rozdziały odpowiadające podtytułowi "Nowego Napisu", tzn. liryce, epice i dramatowi. Leszkiewicz podkreślił, że w piśmie znajduje się też dział poświęcony sztuce, w którym prezentowane są reprodukcje prac wybranych artystów, opatrzone komentarzami i esejami. W pierwszym numerze są to prace Zdzisława Beksińskiego.

Wraz z pismem wydano również dwa tomy serii krytycznoliterackiej. Pierwszy z nich to "Język właściwie użyty. Szkice o poezji polskiej drugiej połowy XX wieku" - monografia tekstów Jana Błońskiego. Wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka powiedziała, że Błoński dla jej pokolenia był krytykiem "kultowym". - Kiedy ukazywała się książka lub tekst Jana Błońskiego nie tylko Kraków, ale i cała Warszawa biegała w poszukiwaniu egzemplarza, żeby czym prędzej przeczytać i włączyć się w dyskusję na ten temat - mówiła.

Druga monograficzna książka z serii krytyki literackiej to "Liryka i polityka. Jacek Berezin, Zbigniew Dominiak, Zdzisław Jaskuła, Witold Sułkowski - o twórczości poetów podziemnego pisma PULS". Zdaniem Zwinogrodzkiej te książki ukazują "potrzebę nawiązania dialogu z przeszłością literacką".

P.O. dyrektora Instytutu Literatury Józef Ruszar powiedział, że obie monografie są symboliczne. "Książka Błońskiego otwiera ten nurt, który będziemy starali się kontynuować - przypominanie wybitnych krytyków literackich lub literaturoznawców" - wyjaśnił.

Ruszar poinformował, że "Nowy Napis. Liryka, epika, dramat" ukazuje się w nakładzie 9 tys. egzemplarzy. 7 tys. bezpośrednio z drukarni wysyłanych jest bezpłatnie do uczelni wyższych oraz szkół średnich. Pozostały nakład będzie sprzedawany zarówno poprzez księgarnie oraz e-sklep na stronie Instytutu Literatury.

W czwartek uruchomiono portal nowynapis.eu. Składa się on tygodnika "Nowy Napis co tydzień", czytelni obejmującej wiersze, prozę, szkice, eseje, nagrania wideo, interpretacje, teksty krytyczne oraz działu wydawnictw, przedstawiającego publikacje, które ukażą się pod patronatem Instytutu Literatury.