powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Koncerty kameralne w Pałacu na Wyspie

Polska Opera Królewska zaprasza na nowy cykl spotkań z muzyką, "Koncerty kameralne w Pałacu na Wyspie", podczas których wystąpią znakomici śpiewacy i muzycy Polskiej Opery Królewskiej.

Już w czerwcu:

KONCERT KAMERALNY

MONTELLI - MUCZYŃSKI - BEETHOVEN - CRUSSEL

22 czerwca, godzina 20.00

Pałac na Wyspie, Łazienki Królewskie w Warszawie

Flet i klarnet, altówka i wiolonczela - każdy z tych instrumentów odznacza się własnym, oryginalnym charakterem. Indywidualne możliwości wyrazowe ulegają zaś pomnożeniu, gdy różnorakie barwy na przemian stapiają się i konkurują ze sobą w muzycznej relacji.

Program koncertu otwiera kunsztowne "Trio A-dur" podpisane pseudonimem Mr Montelli.

Nie mniej ciekawe, choć wyrastające z zupełnie innej rzeczywistości harmonicznej, są duety na flet i klarnet współczesnego amerykańskiego twórcy o polskich korzeniach - Roberta Muczyńskiego. W zróżnicowanym cyklu krótkich utworów instrumenty snują wspólną historię, a ich dialogi są pełne energii, polotu i radości.

Lekkością i humorem charakteryzuje się także duet na altówkę i wiolonczelę Ludwiga van Beethovena. Okulary, których wymóg jest określony w tytule, nie są tu bynajmniej zbędnym rekwizytem. Pełny dystansu wobec siebie i niepozbawiony poczucia humoru ostatni z klasyków wiedeńskich zwykł grywać ten utwór w duecie ze swym przyjacielem, utalentowanym amatorem gry na wiolonczeli - Nikolausem Zmeskalem. Obydwóm panom okulary były niezbędne do czytania nut.

W finale koncertu wszystkie cztery instrumenty zabrzmią w końcu razem w kompozycji Bernharda Crussela. Ten znakomity muzyk żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku jest uznawany za najwybitniejszego fińskiego kompozytora przed Sibeliusem. Podczas koncertu zabrzmi Kwartet D-dur op. 7 nr 3 oryginalnie napisany na klarnet skrzypce, altówkę i wiolonczelę - przy czym będzie to opracowanie kompozycji, w którym zamiast skrzypiec usłyszymy flet.

PROGRAM

M. Montelli - "II Trio A-dur" na flet, klarnet i altówkę

R. Muczyński - "Duos op. 24" na flet i klarnet

L. van Beethoven - "Duett mit zwei obligaten Augenglaesern" na altówkę i wiolonczelę

B. H. Crussel - "Kwartet D-dur op. 7 nr 3" w opracowaniu na flet, klarnet, altówkę i wiolonczelę

WYKONAWCY

WERONIKA SKOWRONEK-STAROWICZ - FLET

ADAM ELJASIŃSKI - KLARNET

ALICJA BATOR - ALTÓWKA

MACIEJ SKOWROŃSKI - WIOLONCZELA

***

KONCERT KAMERALNY

"APOTHÉOSES / COUPERIN"

29 czerwca, godzina 20:00

Pałac na Wyspie, Łazienki Królewskie w Warszawie

François Couperin to jeden z czołowych francuskich kompozytorów epoki baroku. Choć niemal całe swe życie spędził w służbie na paryskim dworze Ludwika XIV, to w muzyce potrafił łączyć to, co rodzime z tym, co obce. Jego twórcza inwencja oraz niebywały talent muzyczny były wysoko cenione, toteż już za życia kompozytor cieszył się przydomkiem Le Grand.

Warto przypomnieć, że za czasów Couperina ścierały się ze sobą dwa dominujące style. Styl francuski to synonim lekkości, finezji i elegancji. Jego ucieleśnieniem była muzyka Jean-Baptiste'a Lully'ego. Po przeciwnej stronie tego osobliwego "sporu" stał włoski styl koncertujący, którego symbolem stała się twórczość Arcangela Corellego. Wynosząc na Parnas przedstawicieli dwóch przeciwnych sobie kręgów, Francois Couperin podejmuje wyzwanie integracji dwóch różnych stylów.

Obydwie Apoteozy mają formę wielosegmentową. Couperin opatruje każdą cząstkę barwnym tytułem, co nadaje kompozycjom poetyckiego, ale i żartobliwego charakteru. Powiązanie elementów francuskich i włoskich kryje się nie tylko w budowie muzycznej utworów, ale również wyrażone jest explicite w programie towarzyszącym kompozycjom. Wszak jedna z części zawiera swoiste credo kompozytora, włożone w usta Apollona. Bóg sztuki stwierdza bowiem, iż konsekwencją połączenia gustu francuskiego i włoskiego jest udoskonalenie samej muzyki.

PROGRAM

FRANCOIS COUPERIN

"L'Apothéose de Lully"

"L'Apothéose de Corelli"

WYKONAWCY

CAPELLA REGIA POLONA

KRZYSZTOF GARSTKA - KLAWESYN, KIEROWNICTWO MUZYCZNE

Bilety na: www.ebilet.pl, www.ewejsciowki.pl

Więcej informacji na www.operakrolewska.pl