powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Kraków. Zbuduj z nami scenografię do "Kandyda" - zachęca Opera Krakowska

Wielkimi krokami zbliża się premiera "Kandyda" Leonarda Bernsteina w reżyserii Michała Znanieckiego. Z tej okazji Opera Krakowska przygotowała dla widzów specjalną akcję. Każdy, kto przyniesie do teatru książkę, będzie mógł zakupić bilet w promocyjnej cenie 25 zł.

Książki najpierw staną się elementem scenografii, a później trafią do wybranej krakowskiej instytucji społecznej - biblioteki, szpitala lub szkoły.

Nawiązując do koncepcji Michała Znanieckiego, Opera organizuje akcję Zbuduj z nami scenografię do "Kandyda" - każdy widz, który przyniesie do teatru książkę z gatunku beletrystyki - powieść, opowiadanie lub zbiór opowiadań, będzie mógł zakupić bilet w specjalnej cenie 25 zł. Książki powinny być w dobrym stanie, kompletne, niezniszczone. Zostaną one wykorzystane w scenografii spektaklu, której autorem jest Luigi Scoglio, i staną się częścią biblioteczki tytułowego bohatera. Książki należy przynosić osobiście do Kasy Opery. Akcja rusza 22 maja i potrwa do 16 czerwca 2019 roku. Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie.

"Kandyd, czyli optymizm" to jedna z najważniejszych literackich pozycji Oświecenia. Wolter zawarł w tej opowiastce filozoficznej zjadliwą, ironiczną krytykę "Listu o Opatrzności" Jean-Jacquesa Rousseau, podając w wątpliwość tezę o tym, że "żyjemy w najlepszym z możliwych światów". W 1956 roku na deski Martin Beck Theatre trafił spektakl inspirowany dziełem Woltera, do którego muzykę skomponował Leonard Bernstein. Utwór kilkakrotnie przerabiany, w końcu zyskał ogromną popularność. W Operze Krakowskiej zostanie zaprezentowany już 7 czerwca 2019. Reżyserii podjął się Michał Znaniecki, który uchyla rąbka tajemnicy swojej inscenizacji: "Ostrze satyry zostaje odwrócone przeciw nam samym, przeciw upadkowi kultury i słowa pisanego. Czy naprawdę życie bez książek, bez sztuki, bez wyższych aspiracji to happy end?".

Według raportu Biblioteki Narodowej tylko 37% Polaków przyznaje, że przeczytało przynajmniej jedną książkę w 2018 roku. Wynik ten nie zmienia się w stosunku do lat ubiegłych, co pokazuje brak wzrostu zainteresowania czytaniem książek. Opera Krakowska chce się przyczynić do zmiany tego stanu rzeczy, dlatego podaruje zgromadzone książki wybranej instytucji społecznej - bibliotece, szpitalowi lub szkole. O swoim wyborze poinformuje wkrótce.

REGULAMIN AKCJI SPECJALNEJ ZBUDUJ Z NAMI SCENOGRAFIĘ DO "KANDYDA"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin dotyczy akcji specjalnej Zbuduj z nami scenografię do "Kandyda", która towarzyszy premierze i kolejnym spektaklom "Kandyda" Leonarda Bernsteina w Operze Krakowskiej, prezentowanych w dniach 8, 9, 11, 14, 15 i 16 czerwca 2019 (godz. 18.30), w ramach 23. Letniego Festiwalu Opery Krakowskiej, zwanej dalej "akcją specjalną" lub zamiennie "akcją".

1.2. Organizatorem akcji jest "Opera Krakowska" w Krakowie, z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków, zwana dalej "Organizatorem".

1.3. Celem akcji jest zachęcenie krakowian do przekazania książek na potrzeby utworzenia "biblioteczki Kandyda", które po jej zakończeniu, Organizator przekaże wybranej instytucji w Krakowie (biblioteka / szpital / szkoła, itp.) i do skorzystania z oferty repertuarowej Organizatora - zobaczenia musicalu "Kandyd" L. Bernsteina w Operze Krakowskiej.

1.4. Uczestnik przekazując Organizatorowi jedną książkę, upoważniony jest do zakupu biletu na "Kandyda" w Operze Krakowskiej w specjalnej cenie 25 zł.

1.5. Akcja odbywa się w siedzibie Organizatora, w terminie od 22 maja 2019 do 16 czerwca 2019 r.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI SPECJALNEJ

2.1. Akcja specjalna adresowana jest do osób powyżej 18. roku życia.

2.2. W akcji nie mogą brać udziału pracownicy Opery Krakowskiej i osoby współpracujące z Operą Krakowską na podstawie umów.

3. ZASADY AKCJI

3.1. Uczestnik akcji, przekazując Organizatorowi jedną książkę, uprawniony jest do zakupu jednego biletu na spektakl "Kandyda" (daty do wyboru: 8, 9, 11, 14, 15, 16 czerwca 2019) w specjalnej cenie 25 zł, z zastrzeżeniem dostępności miejsc na dany spektakl.

3.2. Uczestnik akcji uprawniony jest do zakupu maksymalnie 4 biletów na "Kandyda" w specjalnej cenie 25 zł, na zasadach określonych powyżej.

3.3. Książki należy przynosić do Kasy Opery Krakowskiej, ul. Lubicz 48, w godzinach pracy Kasy, tj. od poniedziałku do soboty w godz. 10.00-19.00 oraz w niedziele (w dniach prezentacji spektakli) w godz. 16.30-18.30.

3.4. W dniach grania spektakli w Operze Krakowskiej, tylko do godz. 17.30 pracownik Kasy Opery będzie przyjmował książki i tym samym sprzedawał bilety w specjalnej cenie 25 zł.

4. WYMAGANIA DOT. PRZEKAZANYCH KSIĄŻEK

4.1. Przekazane książki powinny być w dobrym stanie, w języku polskim.

4.2. Organizator przyjmuje tylko beletrystykę (nie przyjmujemy podręczników, poradników, komiksów i in.).

4.3. Opera Krakowska zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia książki i tym samym zakupu biletu na spektakl w specjalnej cenie, jeżeli książka nie spełnia wymogów o której mowa w punkcie 4.1 i 4.2.

4.4. Uczestnik, przekazując książkę / książki Organizatorowi, oświadcza, że są one jego własnością, i nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu przekazania tych książek.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Biorąc udział w akcji specjalnej Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na jej zasady, zawarte w niniejszym Regulaminie.

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania akcji promocyjnej w stosunku do terminu o określony w pkt. 1.5. niniejszego regulaminu, o czym poinformuje Uczestników akcji promocyjnej m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.opera.krakow.pl.

5.3. Regulamin niniejszej akcji promocyjnej jest dostępny na stronie www.opera.krakow.pl oraz w Kasie Opery.