powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Bytom. Pokłady kultury, czyli edukacja kulturalna od podstaw

W chwili gdy powszechnie dyskutuje się w edukacji o potrzebie rozwiązań umożliwiających rozwój kompetencji miękkich dzieci i młodzieży, w Bytomiu rusza projekt, w którym kreatywności, otwartości, współpracy i szacunku, będziemy uczyli się poprzez kontakt ze sztuką i uczestnictwo w kulturze. Projekt Pokłady Kultury realizowany jest przez Teatr Tańca i Ruchu Rozbark w Bytomiu.

Pokłady Kultury to trzyletnie działanie, którego głównym celem jest stworzenie miejskiego programu edukacji kulturalnej, opartego na systematycznym podnoszeniu kompetencji i budowaniu narzędzi umożliwiających czynne i krytyczne uczestnictwo w kulturze - w pierwszym etapie projektu nauczycielom, a w konsekwencji także ich uczniom.

Jak to zrobić?

Do projektu zostaną zaproszeni przedstawiciele nauczycieli z trzydziestu bytomskich placówek oświatowych, którzy staną się koordynatorami edukacji kulturalnej w swojej placówce, tworząc jednocześnie sieć miejskich koordynatorów. Wszyscy wezmą udział w cyklu spotkań warsztatowych, napiszą autorskie roczne programy edukacji kulturalnej dla wybranej przez siebie grupy uczniów, z których trzy, wyłonione na drodze konkursu i realizowane w kolejnym roku projektu, otrzymają wsparcie finansowe na drodze regrantingu. Założeniem projektu jest również stworzenie Mapy Pokładów Kultury, a więc miejsc i osób na terenie naszego miasta, które mogą wspierać bytomskie placówki oświatowe w realizacji swoich zadań.

Partnerami projektu są Opera Śląska, Muzeum Górnośląskie, instytucja wiodąca w projekcie - Bytomskie Centrum Kultury i CSW Kronika oraz Muzeum Powstań Śląskich w Siemianowicach.

Założeniem projektu jest budowanie realnej, opartej na relacjach, współpracy, wsparcie udziału nauczycieli i uczniów w wydarzeniach, a także podejmowanie wspólnych inicjatyw na styku edukacji i kultury.

Podsumowaniem projektu będzie ogólnopolska konferencja, a także forum dyrektorów bytomskich placówek oświatowych, instytucji kultury i przedstawicieli władz miasta. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną efekty projektu - funkcjonalność strony internetowej oraz mapa miejsc kulturotwórczych Bytomia, a także zostanie zainicjowana praca nad kontynuacją programu.

Dlaczego to robimy?

Jesteśmy przekonani, że kultura i sztuka stanowią narzędzie do kształtowania postaw sprzyjających rozwojowi miasta. Kontakt ze sztuką uwrażliwia, sprzyja skupieniu i uważności, a wspólnie podejmowane działania dają poczucie sprawstwa, budują poczucie wartości i uczą współpracy.

Pragniemy wspierać potencjał nauczycieli, współtworzyć spójną koncepcję kształcenia, dzięki której uczniowie nabędą kompetencje do wykorzystywania i rozwijania potencjału naszego miasta.

Oficjalne spotkanie inauguracyjne projektu odbędzie się 27 maja o godzinie 11:00 w Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu ROZBARK. Wezmą w nim udział zaproszeni dyrektorzy bytomskich placówek oświatowych, władze miasta oraz dyrektorzy partnerskich instytucji kultury. Podczas spotkania zostanie podpisane porozumienie o współpracy.

Projekt został objęty patronatem merytorycznym Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach.

Realizacja projektu została dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja Kulturalna 2019.

Kontakt:

Koordynacja projektu: Katarzyna Michalska

Tel.: 668 779 758

Mail: kaskamichalska.1@wp.pl

Kontakt dla mediów: Jagoda Stuła

Tel.: 507 702 727

Mail: jagoda.stula@gmail.com