powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Kraj. List otwarty do Rektorów i Senatów uczelni teatralnych

List otwarty do Rektorów i Senatów uczelni teatralnych ws. zmian w regulaminie Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi.

My, ludzie teatru i kultury, zwracamy się do Rektorów oraz Senatów Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi z wnioskiem o zmianę regulaminu Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi tak, by umożliwiał on wszystkim dyplomantom prezentowanie wyników swojej pracy na równych prawach.

Niezrozumiałym jest dla nas fakt, że studenci i studentki, kończący kierunki aktorskie na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu, Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku i Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu mogą prezentować na Festiwalu tylko po jednym swoim dyplomie, w dodatku dopiero po spełnieniu zaostrzonych kryteriów i bez prawa udziału w konkursie.

Sztuka powinna być polem twórczej wymiany artystycznej. Próby marginalizacji pewnych jej gałęzi lub reglamentowania ich przedstawicielom prawa udziału w takiej wymianie budzą w nas głębokie zaniepokojenie i sprzeciw. Uważamy, że kryterium udziału w FST powinno być takie samo dla studentów i studentek wszystkich kierunków aktorskich państwowych uczelni teatralnych.

Podpisy pod listem można składać klikając w link poniżej.